Nógrád Megyei Civil Információs Centrum

Pályázatok 2014

szeptember 2nd, 2013

Pályázat salgótarjáni sportszervezetek és sportrendezvények támogatására

st

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot salgótarjáni sportszervezetek, valamint Salgótarjánban megrendezésre kerülő sportrendezvények, illetve szabadidősport rendezvények 2014. évi támogatására. A pályázatok benyújtási határideje: 2014. március 1.

A pályázati felhívások és az adatlapok letölthetőek a www.salgotarjan.hu internetes címről, illetve igényelhető a Polgármesteri Hivatal Népjóléti Irodájától.

Kiírásra kerültek a Visegrádi Alap standard és kisprojekt pályázatai

A Nemzetközi Visegrádi Alap 2014-ben is meghirdette pályázatát ún. kis projektekre támogatására, maximum 6000 euró összegig, valamint standard pályázatát a 6000 eurónál nagyobb támogatást igénylő projektek támogatására. A pályázat keretében jogi személyiségű szervezetek és magánszemélyek pályázhatnak – pályázattól függően maximum 6000 euró támogatásra, vagy minimum 6001 euró támogatásra kulturális együttműködési, tudományos eszmecserék és kutatások, oktatási, diákcsere, határokon átnyúló együttműködési és turisztikai promóciós projektek támogatására.

A Visegrádi Alap a civil társadalom kiépítését célzó tevékenységeket támogatja. A jóváhagyott költségvetés és a rendelkezésre álló források szerint az Alap pénzügyi forrásai különféle tevékenységek támogatására fordíthatók, az alábbi területeken:

1. kulturális együttműködés

2. tudományos eszmecserék és kutatások

3. oktatás

4. diákcsere

5. határokon átnyúló együttműködés

6. turisztikai promóciók

Pályázók köre:

Bármely szervezet vagy magánszemély.

Prioritást az intézmények és a civil szervezetek kapnak. A projektben legalább három, visegrádi országból származó szervezetnek kell részt venni.

A pályázat részletei kis projekteknél:

A támogatás kerete: 640.000 EUR

A maximum elnyerhető támogatás: 6.000 EUR

A támogatás aránya nem haladhatja meg a projekt összköltségvetésének 80%-át.

A projekt maximális időtartama: 6 hónap

Határidő: 2014. március 1., június 1., szeptember 1. és december 1.

A pályázat részletei a standard pályázatnál:

A támogatás kerete: 2.200.000 EUR

A minimum pályázható támogatás: 6.001 EUR

A támogatás aránya nem haladhatja meg a projekt összköltségvetésének 80%-át.

A projekt maximális időtartama: 12 hónap

Határidő: 2014. március 1. és szeptember 1.

A pályázat benyújtása:

Online pályázati rendszeren keresztül.

Tekintse meg a kisprojektek és a standard projektek teljes pályázati felhívását a kiíró honlapján. A pályázati felhívás angol nyelven érhető el. www.visegradfund.

Norvég Civil Támogatási Alap – Közepes- és kisprojektek 2014:

norvég

A kisprojektek célja a saját szűkebb (földrajzi, szakmai stb.) közösségük fejlesztése, aktivizálása a szervezet működésének területén/témájában: a pályázó szervezeteknek képessé kell válniuk arra, hogy helyi és általános közcélok érdekében saját erőforrásaikat jobban mozgósítsák a fent felsorolt területeken.

A közepes projektekben végrehajtott fejlesztésnek hozzá kell járulnia a civil szektor szélesebb körének megerősítéséhez: azaz olyan projektek részesülhetnek támogatásban, amelyek eredményei és hatásai modellértékűek, más szervezetek számára is hasznosíthatóak, előrelépést hoznak a civilek életében. A tapasztalatok átadása érdekében a pályázónak aktív kommunikációs és civil fejlesztő tevékenységet kell folytatnia.

A pályázatot kizárólag online lehet beadni, regisztráció után. Ehhez kérjük keresse fel a www.norvegcivilalap.hu oldalt.

A pályázatok mindkét kategóriában kétfordulósak, az első fordulós pályázatok beadási határideje 2014. február 27. (csütörtök) 18 óra.

Pályázati lehetőség lengyel-magyar ifjúsági projektek benyújtására:

Megnyílt a lehetőség lengyel-magyar ifjúsági projektek benyújtására a két ország civil együttműködésének támogatására létrejött új program keretében. A pályázatot a Lengyel Köztársaság Külügyminisztériuma és Magyarország Külügyminisztériuma között aláírt Memorandum alapján hirdeti meg a Lengyel Köztársaság budapesti nagykövetsége.

A dokumentumot Martonyi János magyar külügyminiszter és Piotr Serafin lengyel külügyi államtitkár 2014. január 29-én, Donald Tusk lengyel kormányfő hivatalos budapesti látogatása alatt írta alá.

A részletes pályázati feltéteket a nagykövetség honlapján elérhető szabályzat tartalmazza. Fontos, hogy a benyújtott pályázat két, egy Magyarországon és egy Lengyelországban bejegyzett szervezet közös projektjét tartalmazza. A Magyarországról pályázó szervezetek tehát lengyel partnerszervezetekkel közös projektekkel jelentkezhetnek.

Pályázni angol nyelven, a lenti linken elérhető jelentkezési lap kitöltésével lehet. A jelentkezéseket a veronika.jozwiak@msz.gov.pl e-mail címre várják a projektfelelős elérhetőségeinek (név, e-mail cím, mobiltelefonszám) megadásával. A pályázatok elbírálásának fontos szempontja a Memorandum céljainak és szellemiségének való megfelelés.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2014. március 14.

Részletes információ és jelentkezési lap a lengyel nagykövetség honlapján: http://www.budapeszt.msz.gov.pl/hu/p/budapeszt_hu_a_hu/esemenyek/palyazati_felhivas

Megjelentek a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram 2014-es pályázati kiírásai:

Összesen 130 millió forintra lehet pályázni a határon túli gyermek és ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek és ifjúsági szakemberek rendezvényeinek támogatására; a gyermekek és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek rendezvényeinek (kiemelten tábor és ifjúsági turizmus) támogatására; a gyermekek és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek tagjainak, valamint az ifjúsággal foglalkozó szakemberek képzéseinek támogatására; továbbá a gyermekek és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek szervezetfejlesztésének támogatására.

1. Határon túli gyermek és ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek és ifjúsági szakemberek rendezvényeinek támogatására

A pályázat támogatni kívánja az olyan értékközpontú és értékteremtő, gyermek- és ifjúsági korosztály aktív részvételével – kizárólag Magyarország közigazgatási határán túl megvalósuló – rendezvényeket, amelyek szervesen illeszkednek a gyermek és/vagy ifjúsági közösségek, szervezetek szakmai tevékenységébe, munkájába, továbbá hozzájárulnak a gyermek és ifjúsági kezdeményezések megvalósulásához, a közösségek erősítéséhez és biztosítják a szabadidő hasznos eltöltését.

A pályázatok támogatására 25 000 000,- Ft áll rendelkezésre.

2. Gyermekek és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek rendezvényeinek (kiemelten tábor és ifjúsági turizmus) támogatására

A pályázat támogatni kívánja az olyan értékközpontú és értékteremtő rendezvényeket, amelyek szervesen illeszkednek a gyermek és ifjúsági közösségek, szervezetek szakmai tevékenységébe, munkájába, továbbá hozzájárulnak a gyermek és ifjúsági kezdeményezések megvalósulásához, a közösségek erősítéséhez, a haza és a lakóhely szeretetére nevelnek, biztosítják a szabadidő hasznos eltöltését és hozzájárulnak a fiatalság egészségmegőrzéséhez.

A pályázatok támogatására 70 000 000,- Ft áll rendelkezésre.

3. Gyermekek és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek tagjainak, valamint az ifjúsággal foglalkozó szakemberek képzéseinek támogatására

A pályázat olyan Magyarországon megvalósuló nem-formális képzéseket támogat, amelynek elvégzésével a fiatalok szociális, környezeti érzékenysége, a tudatos felnőtt életre való felkészülése, állampolgári kompetenciája fejlődik. A pályázat támogatja az ifjúsággal foglalkozó szakemberek gyermek- és ifjúsági animátor képzését.

A pályázatok támogatására 15 000 000,- Ft áll rendelkezésre.

4. Gyermekek és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek szervezetfejlesztésének támogatására

A gyermek és fiatal korosztály részére és aktív részvételével – kizárólag Magyarország területén megvalósuló – szervezetfejlesztő tevékenységek támogatása, amelyek szervesen illeszkednek a gyermek és ifjúsági közösségek, szervezetek szakmai tevékenységébe, munkájába, továbbá hozzájárulnak a közösségek erősítéséhez, fejlesztéséhez.

A pályázatok támogatására 20 000 000,- Ft áll rendelkezésre.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2014. március 03.

A részletes kiírások és útmutatók innen elérhetőek: www.civil.info.hu/hirek

Családbarát közgondolkodás népszerűsítése és a nők és férfiak közötti
harmonikusabb együttműködés elősegítése:

csalad

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért felelős Államtitkársága megbízásából a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet nyílt pályázatot hirdet „Családbarát közgondolkodás népszerűsítése és a nők és férfiak közötti harmonikusabb együttműködés elősegítése” témakörben.

A pályázat célja:

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatni kívánja azon:

A komponens

1. helyi közösségi programokat, programsorozatokat, rendezvényeket, amelyek célja a házasság és a család értékének felmutatása, jellemzően családok közösségi együttléte és összefogása, a generációk közötti együttműködés ösztönzése, a gyermeket vállaló és nevelő családokat támogató társadalmi környezet kialakítása, közösségi háló megerősítése a családok lakóhelyén;

2. kommunikációs programokat, melyek népszerűsítik a család intézményét, felhívják a figyelmet a gyermekvállalás fontosságára, segítséget nyújtanak a gyermekneveléssel, párkapcsolati kérdésekkel kapcsolatban különféle kommunikációs eszközökkel,programokkal (például: tematikus írások és cikksorozatok, egyedi műsorok,műsorblokkok, internetes tartalmak, felmérések, írott és elektronikus kiadványok,kiállítások, stb.);

3. képzési programokat, tréningeket, rendszeres foglalkozásokat, előadássorozatokat,melyek tematikája a gyermeket vállaló és nevelő családok testi-lelki egészségfejlesztése,a fiatalok felkészítése a párválasztásra, házasságra, családi életre, társas kapcsolatokra,a szülők segítése a gyermeknevelésben, a szülők támogatása párkapcsolatuk fejlesztésében (például: házasságra felkészítő tanfolyam, családi életre nevelés, párkapcsolati tréningek, konfliktuskezelés, egészséges életmódra nevelés, szülőképzés,stb.),

B komponens:

1. helyi közösségi programokat, programsorozatokat, rendezvényeket, amelyek a nők és férfiak közösségen belüli harmonikus együttműködésén, valamint a közéleti, a gazdasági és a családi életben való kiegyensúlyozott, a feladatok egyenlő megosztásán alapuló szerepvállalást segítik elő

2. kommunikációs programokat, melyek hozzájárulnak a nők és férfiak közötti harmonikus együttműködéshez, társadalmi egyenlőségük megteremtéséhez és fenntartásához, a munka és a családi élet közötti egyensúly megteremtéséhez, valamint a nők közéleti, társadalmi, gazdasági szerepvállalásának kiterjesztéséhez.

3. képzési programokat, tréningeket, rendszeres foglalkozásokat, előadássorozatokat,melyek tematikája a női és férfi szerepekkel, valamint a munka és a családi élet összehangolásának módjaival áll kapcsolatban

A pályázatok között kiemelt figyelmet kapnak az ENSZ Család Év 20. évfordulójához, Családok Napjához, a Népesedési Világnaphoz, a Láthatatlan Munka Napjához, az Anyák Napjához, a Gyereknaphoz és az egyéb jeles napokhoz kapcsolódó programok.

A pályázatok beadási határideje pályázatonként változó: 2014. február 24 és március 17. között.

A pályázati felhívás és a részletes pályázati útmutató anyaga letölthető a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet honlapjáról: www.ncsszi.hu.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Nógrád Megyei Civil Információs Centrum