Nógrád Megyei Civil Információs Centrum

Pályázati kiírás 2018. - Nógrád Megyei Civil Információs Centrum

Pályázati kiírás 2018.

június 6th, 2018

„Egy hét Tatán!”

Táborozási pályázat halmozottan hátrányos helyzetű 10-16 év közötti tanulók részére.

A pályázat célja:

Az Esély Budapest (Fővárosi Gyermek és Ifjúsági) Alapítvány Kuratóriuma díjmentes táborozás biztosítására pályázatot hirdet. A pályázattal elnyerhető támogatást az Alapítvány táborozási szolgáltatás formájában nyújtja. A jelen pályázattal elnyerhető üdülési támogatásra kizárólag a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek maradéktalanul megfelelő kedvezményezettek jogosultak.

Pályázók köre:

Minden olyan szervezet, mely bizonyítottan halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek támogatásáról is gondoskodik. A pályázat elbírálásánál előnyt élveznek a fővárosi gyermekek táboroztatását szervező pályázók.

Kedvezményezettek köre:

Halmozottan hátrányos, 10-16 éves korú gyermekek, tanulók, illetve kísérőik.

Általános pályázati feltételek:

– Pályázni a pályázó által az Alapítvány címére (1086. Budapest, VIII. Magdolna u. 5-7.) postai, illetve elektronikus úton (eselybp@gmail.com) elküldött pályázattal lehet.

– Pályázati határidő: 2018. június 8. 24.00 óra.

– A csoport tagjai a pályázat benyújtásának napján legalább 10 éves, de 2018. augusztus 31. napjáig 16. életévüket be nem töltött tanulók lehetnek;

– 15 fő gyermek után egy fő felnőtt kísérő részvételét kell biztosítani. A pályázaton való részvétellel a kísérő vállalja, hogy a kedvezményezett csoport kísérőjeként kizárólagosan látja el a gyermekek felügyeletét, illetve segíti a tábori programokon való részvételüket, valamint folyamatosan együttműködik a tábor vezetésével;

– Amennyiben a csoportban legalább 5 fő sajátos nevelési igényű gyermek kerül regisztrálásra, úgy a csoport mellé a pályázónak 2 felnőtt kísérőt kell biztosítania.

– A pályázók a pályázat benyújtását követően visszaigazoló e-mailt kapnak

– A hibásan, hiányosan, vagy nem feldolgozható adatokkal ellátott, illetve határidő után beérkezett pályázatok érvénytelennek minősülnek;

– Az érvénytelenül beadott pályázatok hiánypótlására, javítására nincs lehetőség;

– Az adatok valóságtartalmát az Alapítvány ellenőrizheti;

– A pályázatokat az Alapítvány 2018. júniusig 14-ig bírálja el;

– Az elbírálást követően a pályázók a pályázatban rögzített e-mail címre kapnak értesítést az elbírálás eredményéről, legkésőbb 2018. június 15. napjáig;

– A pályázattal elnyerhető támogatás nem terjed ki a tábor helyszínére történő utazás megszervezésére, valamint az utazás költségeire;

– A pályázati támogatásban részesülő gyermekeknek TAJ-kártyájukat, valamint a szülő/törvényes képviselő által aláírt, az egészségi állapotukról szóló nyilatkozatot – amely a táborozás megkezdését megelőző négy napnál nem lehet régebbi – magukkal kell vinniük a táborozásra. (Letölthető: http://www.eselybudapest.hu)

A támogatás tartalma:

Az Alapítvány teljes körű ellátást biztosító táborozási szolgáltatás igénybevételéhez nyújt támogatást a tábor időtartamára. A tábor ideje: 2018. június 25-30. (hétfő délelőtti érkezéssel és szombati ebédet követő távozással, első étkezés hétfőn vacsora, az utolsó pedig szombat ebéd).

A táborban résztvevők létszáma (kísérőkkel együtt): 10-16 éves korcsoport: 40 fő,

Az Alapítvány a kísérők részére is szállást és étkezést nyújt a tábor idejére.

Biztosított szolgáltatás:

– díjmentes szállás (4+6 személyes, emeletes ágyas, komfort nélküli nyári tábori szobákban, az épület melletti külön épületben elhelyezkedő vizesblokkal) és

– térítésmentes napi háromszori étkezés az érkezés napján vacsorával kezdve, s a távozás napján ebéddel zárva.

– egy nagy foglalkoztató helyiség díjmentes biztosítása,

– a vetítőterem 3 alkalommal történő díjmentes biztosítása,

– a tábor területén található sportpályák díjmentes használatát.

A pályázatnak tartalmaznia kell a következőket:

– A pályázó bemutatkozása (különös tekintettel a halmozottan hátrányos gyermekekért tett eddigi tevékenységére vonatkozóan).

– A tábor részletes programját. (Ennek költségeihez, illetve megszervezéséhez sem anyagi, sem személyi segítséget nem biztosít az Alapítvány.)

– A pályázó szervezet (intézmény, szolgáltató) képviselőjének büntetőjogi felelőssége tudatában kell az alábbiakról nyilatkoznia: a részt vevő gyermekek életkoráról és tanulói jogviszonyának fennállásáról; hozzájáruló nyilatkozat kép- és hangfelvétel készítéséhez és annak Alapítvány általi felhasználásához.

(letölthető: http://www.eselybudapest.hu)

A pályázatkiírók a tábor időpontját illetően a változtatás jogát fenntartják.

Tájékoztatás: Az Esély Budapest Alapítvány a táborban kép- és hangfelvételt készíthet, illetve filmet forgathat, melyet népszerűsítési célokra felhasználhat. A pályázat benyújtásával a pályázó és a kedvezményezett elfogadja a kép- és hangfelvétel készítését, és annak az Alapítvány általi szabad felhasználásához kifejezett hozzájárulását adja.

Egyéb információk: Szeri Éva, titkár +36/30-7540657

(Forrás: www.pafi.hu)

Nógrád Megyei Civil Információs Centrum