Nógrád Megyei Civil Információs Centrum

NEA pályázat: újabb lehetőségek a civil szervezetek számára - Nógrád Megyei Civil Információs Centrum

NEA pályázat: újabb lehetőségek a civil szervezetek számára

augusztus 16th, 2013

A civil szervezetek kiszámítható működését segíti az Országgyűlés elé került az egyes civil szervezetekkel kapcsolatos törvényeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról szóló törvényjavaslat, és a 2014. évi NEA pályázatok korai megjelenése.

A 2014. évi NEA pályázati kiírások korai megjelentetésének alapvető célja, hogy a civil szervezetek működése kiszámíthatóvá váljon, a társadalom által elismert és fontosnak tartott munkájukat biztonságban és kiszámítható módon végezhessék. Szakmai programjaik forrás hiányában ne kerüljenek veszélybe, illetve azok megvalósítására már 2014 elejétől is sor kerülhessen. Újdonság, hogy a működési és a szakmai pályázatok benyújtására egy időben van lehetőség.

A támogatások visszatérítendő és vissza nem térítendő formában igényelhetik. Működési célú pályázatokon elnyerhető összeg felső határa 3 millió forint, a szakmai célú pályázatok esetén pedig 2 millió forint. A 2014 áprilisától kezdődő támogatási időszakra a civil szervezetek pályázataikat a pályázati kiírásban meghatározott határidőig nyújthatják be (működési pályázat esetén: 2013.11.21-2013.11.27. illetőleg szakmai pályázat esetén 2013.11.29-12.02. kollégiumonként eltérő időben). A pályázati keretösszeg várhatóan működési célú támogatások finanszírozására kollégiumonként 317,7 millió forint, szakmai programok megvalósítására pedig kollégiumonként 190,6 millió forint.

A pályázati folyamat során a civil szervezeteket az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő mellett a minden megyében elérhető Civil Információs Centrumok is segítik, részletes információk a http://www.civil.info.hu/web/nea/palyazatokweboldalról érhetők el.

A pályázók támogatási kérelmüket hasonlóan az előző évekhez az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszeren (EPER) keresztül (www.eper.hu) nyújthatják be.

(Forrás: Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság)

Egységes pályázati feltételek

Pályázat benyújtására jogosultak:

 • szövetségek,
 • alapítvány, egyesület

Pályázat benyújtására nem jogosultak:

 • szakszervezetek,
 • pártok,
 • párt által alapított alapítványok,
 • párt részvételével létrehozott egyesületek,
 • munkaadói, munkavállalói és gazdasági érdekképviseleti szervezetek,
 • biztosító egyesületek,
 • közalapítványok, valamint azon szervezetek:
 • amelyeknek lejárt köztartozása van;
 • amelyek nem felelnek meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeiről és igazolásának módjáról szóló 1/2012. (I. 26.) sz. NGM rendeletben meghatározott követelményeknek;
 • amelyek az előző években a támogató által azonos célra biztosított költségvetési támogatás felhasználásával a támogatási szerződésben foglalt kötelezettséget megszegve még nem számoltak el;
 • amelyek végelszámolás, kényszer végelszámolás, egyszerűsített törlés vagy csődeljárás alatt állnak, illetve amelyek ellen felszámolási eljárás van folyamatban;
 • amelyeket a támogatási igény benyújtásának évében (2013-ban) vett nyilvántartásba a bíróság;
 • amelyek a megelőző lezárt üzleti évben
 • (2012. évben) a Tao. tv.2 alapján 3.000.000 Ft feletti látvány-csapatsport támogatásban részesültek.

A pályázatokat kizárólag elektronikusan az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (továbbiakban: EPER) lehet benyújtani.

A pályázatok benyújtása során, az első pályázat beadása napjáig a pályázónak egyszeri pályázati díjat kell megfizetnie, melynek összege 2.000 Ft. A díjat átutalással, a következő számlaszámra kell befizetni: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

10032000-01451461-00000000

IBAN HU17100320000145146100000000 

A pályázati kiírások és útmutatók, ügyfélszolgálati elérhetőségek letölthetőek az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő honlapjáról a www.emet.gov.hu-ról, valamint a www.civil.info.hu-ról. 

Működési célú pályázatok

 A pályázat célja a civil társadalom erősítése, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése, a civil szervezetek működési költségeihez való hozzájárulás révén.

 Támogatási időszak (kollégiumonként változó)

KK kollégium: 2014.03.21. – 2015.03.20.

MA kollégium: 2014.03.11. – 2015.03.10.

NA kollégium: 2014.02.21. – 2015.02.20.

TF kollégium: 2014.03.31. – 2015.03.30.

ÚNF kollégium: 2014.03.01. – 2015.02.28.

FIGYELEM! Azon közhasznú szervezetek részére, melyek éves bevétele a 2012. évről szóló számviteli beszámolóval igazolható módon eléri vagy meghaladja az 50 millió Ft-ot, csak visszatérítendő működési támogatás nyújtható.

 A pályázat EPER-ben való véglegesítésének határideje:

KK kollégium: 2013.november 22. 23:59

MA kollégium: 2013.november 27. 23:59

NA kollégium: 2013.november 27. 23:59

TF kollégium: 2013.november 25. 23:59

ÚNF kollégium: 2013. november.25. 23:59

 Az elnyerhető támogatás összegének alsó határa 250.000 forint, felső határa 3.000.000 forint.

 A támogatás pályázati benyújtásához legalább 10% önrész szükséges.

Szakmai célú pályázatok:

Közösségi környezet kollégium

Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi tevékenységek támogathatók:

I. civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai rendezvények támogatása;

II. nemzetközi civil kapcsolatokban a magyarországi civil szervezetek jelenlétének biztosítása, hazai rendezvényeken, fesztiválokon történő részvétel, nemzetközi tagdíjakhoz támogatás biztosítása, európai integrációt elősegítő programok;

III. civil szférával kapcsolatos tudományos kutatások, monitoring tevékenység és nyilvántartási feladatok;

IV. civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő, illetve esélyegyenlőséget és akadálymentességet elősegítő tevékenység és intézmények támogatása;

V. civil szférát bemutató kiadványok, elektronikus és írott szakmai sajtó támogatása;

VI. civil szervezetek pályázati önrészeinek támogatása;

VII. adományosztó szervezeteknek szóló juttatás a Nemzeti Együttműködési Alap Tanácsa, illetve a kollégiumok egységes elvek mentén meghatározott, forrásautomatizmus biztosításáról szóló döntései alapján;

VIII. civil érdek-képviseleti tevékenység;

Támogatási időszak

A pályázati kiírás keretében támogatott projektek támogatási időszaka: 2014.04.01. – 2015.03.31

A pályázat benyújtásának határideje

A pályázat EPER rendszerben való véglegesítésének határideje: 2013.11.29. 23:59

Mobilitás és alkalmazkodás kollégium

Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi tevékenységek támogathatók:

I. civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények támogatása;

II. nemzetközi civil kapcsolatokban a magyarországi civil szervezetek jelenlétének biztosítása,

hazai és határon túli rendezvényeken, fesztiválokon történő részvétel, nemzetközi tagdíjakhoz támogatás biztosítása, európai integrációt elősegítő programok;

III. civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő, illetve esélyegyenlőséget és akadálymentességet elősegítő tevékenység és intézmények

támogatása;

IV. civil szférát bemutató kiadványok, elektronikus és írott szakmai sajtó támogatása;

V. civil érdek-képviseleti tevékenység;

Támogatási időszak

A pályázati kiírás keretében támogatott projektek támogatási időszaka: 2014.04.01. – 2015.03.31

A pályázat benyújtásának határideje

A pályázat EPER rendszerben való véglegesítésének határideje: 2013.12.02. 23:59

Nemzeti összetartozás kollégium

Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi tevékenységek támogathatók:

I. civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények támogatása (a civil tv. 56. § (4) bekezdése szerinti együttesen beadott pályázatra kizárólag ennél a pontnál van lehetőség);

II. nemzetközi civil kapcsolatokban a magyarországi civil szervezetek jelenlétének biztosítása, hazai és határon túli rendezvényeken, fesztiválokon történő részvétel, nemzetközi tagdíjakhoz támogatás biztosítása, európai integrációt elősegítő programok támogatása;

III. civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő, illetve esélyegyenlőséget és akadálymentességet elősegítő tevékenység és intézmények támogatása;

Támogatási időszak:

A pályázati kiírás keretében támogatott projektek támogatási időszaka: 2014.04.01. – 2015.03.31

A pályázat benyújtásának határideje:

A pályázat EPER rendszerben való véglegesítésének határideje: 2013.11.29. 23:59

Társadalmi felelősségvállalás kollégium

Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi tevékenység támogatható:

Civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő, illetve esélyegyenlőséget és akadálymentességet elősegítő tevékenység és intézmények támogatása.

Támogatási időszak:

A pályázati kiírás keretében támogatott projektek támogatási időszaka: 2014.04.01. – 2015.03.31

A pályázat benyújtásának határideje:

A pályázat EPER rendszerben való véglegesítésének határideje: 2013.12.02. 23:59

Új nemzedékek jövőjéért kollégium

Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi tevékenységek támogathatók:

I. civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények támogatása;

II. nemzetközi civil kapcsolatokban a magyarországi civil szervezetek jelenlétének

biztosítása, hazai és határon túli rendezvényeken, fesztiválokon történő részvétel, nemzetközi tagdíjakhoz támogatás biztosítása, európai integrációt elősegítő programok;

III. civil szférával kapcsolatos tudományos kutatások, monitoring tevékenység és nyilvántartási feladatok;

IV. civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő, illetve esélyegyenlőséget és akadálymentességet elősegítő tevékenység és intézmények

támogatása; 

Támogatási időszak:

A pályázati kiírás keretében támogatott projektek támogatási időszaka: 2014.04.01. – 2015.03.31 

A pályázat benyújtásának határideje:

A pályázat EPER rendszerben való véglegesítésének határideje: 2013.12.02. 23:59

Nógrád Megyei Civil Információs Centrum