Nógrád Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ

Művészet és közösségépítés - Nógrád Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ

Művészet és közösségépítés

szeptember 28th, 2017

Határidő: 2017. október 06.

A Nyílt Társadalom Alapítványok 250 millió forint összegben új támogatási programot indítanak Új magyarországi közösségi program néven szociális és társadalmi célú támogatásokra, valamint művészeti és kulturális projektekre.

1984 óta a Nyílt Társadalom Alapítványok több mint 400 millió dollárt fordítottak arra, hogy segítsenek magyarok millióinak életkörülményeik javításában, az ingyenes iskolai reggelitől, a korrupció elleni küzdelmen, ösztöndíjak biztosításán át a kórházi körülmények javításáig.

Büszkék vagyunk arra, hogy tovább szélesítjük tevékenységi körünket és erősítjük magyarországi elköteleződésünket a Budapesten most induló “Művészet és Közösségépítés” programunkkal. Az Észak-Alföldön, illetve a Dél Dunántúlon most induló „Régiós Közösségi Központok” programjainkkal kapcsolatos részletekért látogasson az alábbi weboldalra.

A Budapesti Nyílt Társadalom Intézet Alapítvány az eszmék és a társadalmi öntevékenység pluralizmusára épülő nyílt társadalom koncepciója alapján prioritásként kezeli a kulturális szféra szervezeteinek, alkotóinak támogatását. A szabad kulturális tevékenységet a demokratikus társadalmak fontos elemének tartjuk, mert az éppúgy alkalmas új gondolatok közösségi megjelenítésére, mint reflexiók megfogalmazására a megszokott, hagyományos ötletek és értékek működéséről.

Ezért összesen 30 millió forint értékben budapesti kulturális projekteket támogató pályázatot írunk ki, melyre az alábbi témákban várunk jelentkezéseket:

 • Budapest, mint élő tér
 • Vita színház
 • Zene és vitaest
 • Hagyomány és innováció: a “hely” emlékezete
 • Történetmondó fesztivál

Pályázati Feltételek

Budapesti Nyílt Társadalom Intézet Alapítvány jelen felhívásával olyan kulturális projekteket megvalósító alkotó közösségeknek vagy egyéneknek nyújt támogatást, amelyek, illetve akik megfelelnek az alábbi feltételeknek:

 1. A pályázó szervezet az elmúlt két évben a szervezet alapdokumentumában meghatározott célokkal egybevágó programokat sikerrel hajtott végre.
 2. A pályázó szervezet bevételei több forrásból származnak.
 3. A benyújtott pályázatban leírt tevékenység Budapest kulturális életéhez kapcsolódik

Az egyéni pályázókra csak a 1) pont vonatkozik. Őket ezen kívül arra kérjük, hogy pályázatuk mellé csatoljanak be részletes szakmai önéletrajzot.

Célok és Prioritások

A pályázó szervezeteknek olyan, maximum 3 oldalas (A4 formátum, a három oldalon összesen maximum 1600 szó) pályázatot kell benyújtaniuk, amely bemutatja a megvalósítani kívánt programot, informál a megvalósítás módjáról, indokolja a program szükségességét valamint bemutatja annak várható hatását. A Budapesti Nyílt Társadalom Intézet Alapítvány fenntartja magának a jogot, hogy szükség esetén a pályázóktól további információt kérjen beadott terveikre vonatkozóan.

útmutató

 • Pályázati adatlap (letölthető innen: www.opensocietyfoundations.hu)
 • A pályázó szervezet alapító okirata. (másolatban)
 • A 2016-os évről szóló Közhasznúsági Jelentés, illetve nem közhasznú szervezetek esetében a 2016-os évre vonatkozó pénzügyi beszámoló (másolatban).
 • A pályázó szervezet 2017. évi költségvetése (másolatban)
 • A pályázatok beérkezésének határideje 2017 október 6. déli 12 óra.

A pályázatokat elektronikus levélben, a következő elektronikus címre kell eljuttatni: kultura2017@opensocietyfoundations.org.

Az értékelésben azok a pályázatok vesznek részt, amelyek a fenti email címre érkeznek, valamint a formai követelményeknek megfelelnek. A pályázatok beérkezéséről minden pályázó visszajelzést kap.

A támogatások folyósításának várható kezdete: a beérkezési határidőtől számított két hónap.

A pályázatokat a Budapesti Nyílt Társadalom Intézet Alapítvány munkatársai értékelik. Az eredményről minden pályázó írásbeli értesítést kap.

A nyertes pályázók listája, a pályázattal megvalósítandó cél és a támogatás összege megjelenik a Budapesti Nyílt Társadalom Intézet Alapítvány honlapján az adott évben nyújtott támogatások nyilvánosságra hozatalakor.

(Forrás: www.nonprofit.hu)

Nógrád Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ