Nógrád Megyei Civil Információs Centrum

Pályázati felhívás civil szervezetek támogatására

augusztus 26th, 2016

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a 47/2015 (III. 26.) Öh sz. határozatával elfogadott Civil Koncepciójának melléklete alapján támogatja a Salgótarján területén működő civil szervezetek tevékenységét, a civil szervezetek együttműködési formáit, valamint az általuk tervezett programok megszervezését.

FELHÍVÁS a salgótarjáni civil szervezetek támogatására Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a 47/2015 (III. 26.) Öh sz. határozatával elfogadott Civil Koncepciójának melléklete alapján támogatja a Salgótarján területén működő civil szervezetek tevékenységét, a civil szervezetek együttműködési formáit, valamint az általuk tervezett programok megszervezését.

Beadási határidő: 2016. szeptember 30.

– Kérelmet nyújthatnak be: 1. azok a salgótarjáni székhellyel rendelkező civil szervezetek, amelyeket a bíróság nyilvántartásba vett, az alapszabályuknak, illetve alapító okiratuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják vagy; 2. azok a bírósági bejegyzéssel nem rendelkező, salgótarjáni székhelyű civil szervezetek, amelyek az előző pontban meghatározott feltételeknek megfelelő civil szervezettel együttműködési megállapodást kötöttek.

– II. A kérelemnek tartalmaznia kell: 1. a kérelmező pontos megnevezését, székhelyének címét, képviselőjének nevét és címét; telefonszámát, e-mail címét; 2. a kérelmező bankszámla számát, adószámát, az illetékes bíróság nyilvántartásba vételét elrendelő jogerős végzésének másolatát; 3. igazolást arról, hogy a civil szervezet nem áll csőd, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt, továbbá arról, hogy nincs adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozása; 4. a támogatás felhasználásának célját; 5. az I. 2. pontban meghatározott kérelmező esetén az együttműködési megállapodás másolatát.

– III. Kérelem benyújtásának határideje: 2016. szeptember 30. A kérelmeket írásban az alábbi címre kérjük benyújtani: Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.

– IV. A kérelmek elbírálásának határideje: 2016. október 30. A polgármester az általa felkért öttagú előbíráló munkacsoport szakmai javaslata alapján dönt a kérelmek támogatásáról. A támogatásban részesülő civil szervezettel az önkormányzat meghatározott időre szóló támogatási szerződést köt.

(Forrás: www.salgotarjan.hu)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Nógrád Megyei Civil Információs Centrum