Nógrád Megyei Civil Információs Centrum

Foglalkozási rehabilitációs rendszert építenek – pályázat - Nógrád Megyei Civil Információs Centrum

Foglalkozási rehabilitációs rendszert építenek – pályázat

január 5th, 2017

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet annak érdekében, hogy megteremtődjön egy egymásra épülő foglalkozási rehabilitációs rendszer.

foglalkozási rehabilitációs

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felkérésére a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. feltételes pályázatot hirdet annak érdekében, hogy megteremtődjön egy egymásra épülő foglalkozási rehabilitációs rendszer, amely az iskolát befejező fiatal korosztálytól kezdve, a különféle fogyatékossági csoportok és megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási problémáinak feltárása révén a jövőben lehetőséget biztosít a célzottabb munkaerő-piaci beavatkozások és programok kidolgozásához, a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának bővítéséhez, a társadalmi szemléletformáláshoz “Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci integrációját elősegítő programok támogatása” címmel.

A pályázat kiírója abban az esetben bírálja el a pályázatokat, köti meg a szerződést a kedvezményezettekkel, amennyiben az Emberi Erőforrások Minisztériumával a programra vonatkozóan a lebonyolítási szerződés megkötésre kerül.

A program forrása

A pályázatok támogatására tervezett keretösszeg: 161.000.000 Ft, amelyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a pályázat kiírója között létrejövő együttműködési megállapodás fog biztosítani.

A pályázat célja, célcsoportja

A pályázat célja egy egymásra épülő foglalkozási rehabilitációs rendszer alapjainak megteremtése, amely az iskolát befejező fiatal korosztálytól kezdve, a különféle fogyatékossági csoportok és megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási problémáinak feltárása révén a jövőben lehetőséget biztosít a célzottabb munkaerő-piaci beavatkozások és programok kidolgozásához, a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának bővítéséhez, a társadalmi szemléletformáláshoz.

A pályázat közvetlen célcsoportja (összefoglalóan és általánosan)

 • megváltozott munkaképességű – fogyatékos és egészségkárosodott – személyek
 • munkáltatók (nyílt piaci-, akkreditált- és szociális foglalkoztatók)
 • szakpolitika szereplői

A pályázat közvetett célcsoportja (összefoglalóan és általánosan)

 • oktatási intézmények
 • fogyatékos fiatalok szülei, gondviselői
 • foglalkozási rehabilitáció intézményrendszerének szereplői
 • szűkebb és tágabb társadalmi környezet

Támogatható programok, a támogatás mértéke

A pályázat négy komponensből áll a következő tevékenységtípusok szerint:

 1. Oktatási intézményből kilépő fiatalok elhelyezkedésének támogatása
 2. Atipikus foglalkoztatás ösztönzésének háttértámogatása
 3. Foglalkoztatást ösztönző gyakorlatok, a rehabilitációs hozzájárulás fizetésének nemzetközi tapasztalatai alapján
 4. Duo Day – „Neked munka, nekem álom” 2017. évi nemzetközi program hazai megvalósításának támogatása

Határidő: 2017. január 23.

Bővebben:

http://fszk.hu/palyazat/megvaltozott-munkakepessegu-szemelyek-munkaero-piaci-integraciojat-elosegito-programok-tamogatasa/

Forrás:nonprofit.hu

(Forrás: www.civilhirugynokseg.hu)

Nógrád Megyei Civil Információs Centrum