Nógrád Megyei Civil Információs Centrum

Dal Salgótarjánról - Nógrád Megyei Civil Információs Centrum

Dal Salgótarjánról

március 2nd, 2017

Kilencvenöt éve város Salgótarján

Pályázati felhívás

Az AKKORD Fúvós Kisegyüttes, a Bányász-Kohász Dalkör, a Kohász Művelődési Központ Egyesület, valamint a József Attila Művelődési és Konferencia Központ (mint kiíró önkormányzati intézmény) pályázatot hirdet „DAL SALGÓTARJÁNRÓL” címmel

  1. A pályázat tárgya

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Salgótarján várossá nyilvánításának 95. évfordulója alkalmával a 2017. évet – „Salgótarján 95 éve város” elnevezéssel – emlékévvé nyilvánította. Az emlékév programsorozatának időtartama: 2017. január 27 – 2018. január 27. Szeretnénk ezt a különleges alkalmat egy Salgótarjánról szóló dal szövegpályázatával is emlékezetessé tenni.

Az AKKORD Fúvós Kisegyüttes, a Bányász-Kohász Dalkör, a Kohász Művelődési Központ Egyesület, valamint a József Attila Művelődési és Konferencia Központ (mint kiíró önkormányzati intézmény), továbbiakban KIÍRÓ pályázatot hirdet az erre a célra írt dallam szövegének megírására.

A szöveg pályázat benyújtása két kategóriában lehetséges:

a.) világi szöveg.

b.) egyházi szöveg.

  1. A pályázat célcsoportja

A pályázaton bármely természetes személy (vagy természetes személyekből alakult csoport) részt vehet, aki elfogadja és teljesíti a jelen pályázatban kiírt feltételeket. Csoport részvétele esetén a pályázat a csoportot képviselő természetes személy neve alatt fut.

  1. Pályázati feltételek

3.1. Nevezési díj nincs.

3.2. Egy pályázó legfeljebb 3 pályázatot nyújthat be kategóriánként az alábbi feltételek szerint:

3.3. Általános feltételek:

3.3.1. Versszakok száma kategóriánként max. 3 db.

3.3.2. A zenei alapok innen tölthetők le:

https://drive.google.com/open?id=0BwY8b2ct2m2odnl1bkh5bTQzdjQ

(Amennyiben a kiírás nem jelenne meg úgy a fenti hivatkozást kell bemásolni a böngésző címsorába.)

3.3.3. Egyedi igény esetén a zenei alapokat közvetlenül is elküldjük a PÁLYÁZÓ részére. A kérést 2017.03.30-ig várjuk a diosijanos.s@atlosalgo.hu E-mail címen.

3.3.4. Az elektronikusan el nem érhető pályázók részére igény esetén kazettára is átmásoljuk a zenei alapokat. A kérést 2017.03.15-ig kell eljuttatni a KIÍRÓ részére. Cím: Bányász-Kohász Dalkör 3100.Salgótarján, Béke krt. 111. (tel/fax: 32 430 821). A PÁLYÁZÓ-tól egy db kazettát kérünk, melyre átmásolhatjuk a zenei alapokat. Kérjük a feladó pontos címének megadását, ahová a zenei alapokat tartalmazó kazettát 2017.04.15-ig visszaküldjük.

3.3.5. Beküldés szerkeszthető (word) és nem szerkeszthető (pdf) formátumban, vagy hagyományos levélben gépelt kivitelben.

3.4. Világi kategória

Tartalmát tekintve többek között az alábbi gondolatokat is célszerűnek tarjuk földolgozni: városunk elődjének és városunk történelme, természeti szépségei, jövője.

3.5. Egyházi kategória

Tartalmát tekintve többek között az alábbi gondolatokat is célszerűnek tarjuk földolgozni: városunk elődjének és városunk egyházi múltja, jelene, jövője.

  1. A pályázathoz az alábbi adatokat kérjük megadni:

4.1. A pályázó személyi adatai:

Név, születési éve, elérhetőségei ( lakcím, levelezési cím, telefonszám, elektronikus elérhetőség: E mail cím). Ezen túlmenően néhány mondatos bemutatkozást is kérünk.

4.2. A pályázó nyilatkozata

A pályázati anyag mellé kérjük csatolni a pályázó nyilatkozatát arról, hogy vállalja a felelősséget munkája jogtisztaságáért, valamint elismeri, hogy a beküldött pályamű saját alkotás, ahhoz harmadik személynek nem fűződik bármilyen joga. Nyilatkozat hiányában a pályázati anyag nem kerül értékelésre.

  1. A pályázat beadása és elbírálása:

5.1. Pályázati anyag beadás

A pályázati anyagot „DAL SALGÓTARJÁNRÓL” tárgy megjelöléssel a Bányász-Kohász Dalkör címére (3100.Salgótarján, Béke krt. 111. ; Tel/fax: 32 430 821; Elektronikus levélcím: diosijanos.s@atlosalgo.hu. ) várjuk. Beküldési határidő: 2017.05.30.

5.2. Elbírálás

A beadott pályaműveket szakmai zsűri bírálja el. A pályázat elbírálása egy fordulóban történik.

5.3. Nyertesek

A nyerteseket 2017.07.01-ig írásban értesítjük. A nyertes pályamunkák alkotói jutalomban részesülnek.

A pályázók vállalják, hogy az általuk készített dalszöveg használati jogát további térítés nélkül átadják a Bányász-Kohász Dalkörnek, teljes körű felhasználásra.

5.4. Eredménytelen pályázat

A KIÍRÓ fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

  1. Pályázati tájékoztatás:

A pályázattal kapcsolatosan a diosijanos.s@atlosalgo.hu. e mail címen lehet kérni. Infó vonal: 06 30 68 94 686.

Kelt: Salgótarjánban, 2017.01.27-én, SALGÓTARJÁN várossá nyilvánításának 95. évfordulóján.

(Forrás: www.salgotarjan.hu)

Nógrád Megyei Civil Információs Centrum