Nógrád Megyei Civil Információs Centrum

Önkéntesek integrálása a szervezetbe - Nógrád Megyei Civil Információs Centrum

Önkéntesek integrálása a szervezetbe

március 23rd, 2017

Az legtöbb non-profit szervezet számára az önkéntesek csatlakozása nem csak az általuk elvégzett munka miatt értékes, nem csak azért, mert velük hatékonyabb nagyobb hatású lehet a szervezet tevékenysége. Hanem azért is, mert új színt visznek a csapat életébe, számos nagyszerű, lelkes és tenni vágyó emberrel kerülhetnek a munkatársak kapcsolatba.

Mit tehetünk, hogy önkénteseink motivációja, lelkesedése fennmaradjon, az együttműködéssel mindkét fél gazdagodjon?

Már a toborzás kezdetén gondoskodhatunk arról, hogy azokat szólítsuk meg, akik számára a mi szervezetünk tevékenysége valóban vonzó. Ha hosszabb távon szeretnénk számítani önkénteseinkre, akkor tisztázni kell motivációikat, a lehetséges együttműködés kereteit, rendszerességét. Fontos, hogy megértsük, miért szeretnének hozzánk csatlakozni, és hogy képesek leszünk-e ennek az igénynek megfelelni. Készíthetünk on-line jelentkezési lapot, amin már érdeklődhetünk a fő motivációikról. Ha az önkéntes-interjú után megkezdődik a közös munka, fontos, hogy önkéntesünk megismerkedjen a szervezettel, minél több munkatárssal. Ha idejét, energiáját rák áldozza, akkor velünk szeretne dolgozni, valamilyen formában a csapat részének szeretné magát érezni, ismerkedjen meg minél több munkatárssal. Rugalmas munkaidőben dolgozókkal, diákokkal, gyermekükkel otthon levőkkel stb. sok esetben a megbeszélések időpontjai is összeegyeztethetők, de mindenképpen tájékoztassuk őket, mi történik a szervezetben. A véleményüket is kérjük ki, friss szemmel tudnak ránézni olyan dolgokra, amin a mi tekintetünk már megszokásból átsiklik, javaslatokat tehetek arra, hogyan egyszerűsíthetjük folyamatainkat, és új szakmai tudást is hozhatnak adott területeken. Zárt csoport a közösségi médiában, vagy mail-csoport kialakítása biztosítja, hogy mindenki könnyen és gyorsan hozzáférjen az információkhoz.

Sok szervezetben az önkéntesek képzése alapvető ahhoz, hogy a vállalt feladatot el tudják látni. Ha képzésre nincs is szükség, valamilyen felkészítésre mindenképpen: a munkatársak, vagy az egyes tevékenységi területek felelősei mindenképpen részletesen mutassák be a szervezet működését. Olyan közös alkalmakat mindenképpen érdemes teremteni, amikor az önkéntesek egymással is megismerkedhetnek – ha „intézményesen” is meg szoktuk ünnepelni a születésnapokat, névnapokat, akkor egy kis összejövetelt tarthatunk az önkéntesek részvételével. Hívjuk meg őket a szakmai vagy egyéb rendezvényeinkre akkor is, ha történetesen nincs ott feladatuk, de új információkhoz juthatnak, vagy kapcsolatokat építhetnek.

A szervezet munkatársainak motiválásáról írottak az önkéntesek esetében is igazak: kapjanak visszajelzést munkájukról. Önkénteseink is, akárcsak mi magunk, jobban érzik magukat, ha értékesnek tartják érőfeszítéseiket. Személyes visszajelzés a szervezet vezetőjétől, projektvezetőktől, vagy akár egy köszönő e-mail vagy bejegyzés, amit mindenki olvashat, kifejezi elismerésünket önkéntesünk munkája iránt. Készíthetünk hűség-oklevelet hosszabb ideje minket segítő önkénteseinknek. Vagy kitalálhatunk bármilyen kreatív megoldást, ami kifejezi megbecsülésünket.

A cikket írta: Major Lívia, a Jól-Lét Alapítvány munkatársa

(Forrás: www.civilsupport.hu)

Nógrád Megyei Civil Információs Centrum