Nógrád Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ

Közlemény a 2015. rendelkező évben a magánszemélyek által érvényesen megjelölt, legalább 100,-Ft Szja 1%-os felajánlással érintett regisztrált kedvezményezettekről - Nógrád Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ

Közlemény a 2015. rendelkező évben a magánszemélyek által érvényesen megjelölt, legalább 100,-Ft Szja 1%-os felajánlással érintett regisztrált kedvezményezettekről

szeptember 16th, 2015

A kimutatásban azon kedvezményezettek tételes adatai szerepelnek a 2015. szeptember 1-i állapot szerint, amelyeket a magánszemélyek érvényesen jelöltek meg a 2015. rendelkező évi Szja 1%-os rendelkező nyilatkozataikban, és a javukra érvényesen felajánlott Szja 1% összege eléri vagy meghaladja a 100,-Ft-ot. A 2015. szeptember 1-i állapot szerint. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (továbbiakban: NAV) az alábbiakban ad tájékoztatást a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény (továbbiakban: Szf. tv.) 6/A. § (2) bekezdése alapján a törvény 4. § (1) bekezdésében és 4/A. § (1) bekezdésében meghatározott kedvezményezettekről, a kedvezményezett adószámának, nevének, székhelyének, a kedvezményezettet megillető összegnek és a kedvezményezett javára érvényesen rendelkezők számának megjelölésével.

A NAV 2015. szeptember 4-étől elektronikus levélben is tájékoztatta a regisztrált kedvezményezetteket a felajánlott összeg várható nagyságáról. A kimutatásban azon kedvezményezettek tételes adatai szerepelnek a 2015. szeptember 1-i állapot szerint, amelyeket a magánszemélyek érvényesen jelöltek meg a 2014. adóévi (2015.rendelkező évi) Szja 1%-os rendelkező nyilatkozataikban, és a javukra érvényesen felajánlott Szja 1% összege eléri vagy meghaladja a 100,-Ft-ot. A kimutatásban szerepelnek a 2015. évben technikai számmal rendelkező, a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény szerinti bevett egyházak, a kiemelt költségvetési előirányzat, valamint az Szf. tv. 4. § (1) bekezdése szerinti civil kedvezményezettek. A NAV – a vonatkozó jogszabályi rendelkezés értelmében, a 2015. rendelkező évtől kezdődően – a kiutalást a kimutatásban szereplő regisztrált civil kedvezményezetteknek hivatalból teljesíti, így a kedvezményezettek részéről ezzel kapcsolatban további teendő nincs. Az összeg kiutalását a korábban a 1437A vagy 14EGYREG nyomtatványon megadott számlaszámra teljesíti az adóhatóság. Felhívjuk szíves figyelmüket, amennyiben a kedvezményezett köztartozással rendelkezik, annak erejéig a NAV a kiutalást nem teljesítheti, kizárólag a köztartozásra visszatartott összegen felül maradó rész utalható ki. Kérjük, hogy a maradéktalan kiutalás érdekében esetleges köztartozását mielőbb rendezze!

Tájékoztatjuk, hogy a regisztráció visszavonásig érvényes, a NAV internetes honlapján az SZJA 1+1%-os menüpontban található az érvényes regisztrációval rendelkező civil kedvezményezettek listája. A listában szereplő regisztrált szervezeteknek új regisztrációs kérelmet nem kell benyújtaniuk. A kimutatás pdf. és xls. formátumban tölthető le.

(Forrás: www.nav.gov.hu)

Nógrád Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ