Nógrád Megyei Civil Információs Centrum

Ítélkezési szünet a bíróságokon

július 12th, 2016

A jogszabályi rendelkezések értelmében 2016. július 15-én, pénteken, a Bíróságok Napjával kezdetét veszi a bíróságokon az ítélkezési szünet, amely 2016. augusztus 19-ig, péntekig tart.

Büntetőügyekben a bíróságok törvényi feladataikat folyamatosan ellátják, a határidők számítását a törvénykezési szünet nem érinti. A büntetőügyek esetében a büntető bírák eljárnak az előállításos ügyekben, a gyorsított eljárásokban, döntenek a kényszerintézkedések alkalmazásáról pl.: előzetes letartóztatás elrendelése, vagy a gyanúsított szabadlábra helyezéséről.

Az ítélkezési szünet alatt polgári perekben és fizetési meghagyásos eljárásokban a felekre nézve megállapított határidők a törvénykezési szünetbe nem számítanak bele. Fellebbezési határidő esetén például a fél részére 2016. július 1-jén kézbesített fellebbezéssel megtámadható határozat 15 napos fellebbezési határideje csak 2016. augusztus 23. napján jár le.

A határidők számításának általános szabályai irányadók az ítélkezési szünet alatt is az alábbi esetekben:

  • a soron kívüli ügyek (pl.: a bíróság elleni sérelemdíj iránti, illetve kártérítési perek, a váltóperek, az ideiglenes intézkedés, a szülői felügyeleti jog megszüntetése iránti per, a kiskorú felperes által indított közigazgatási perek, valamint számos, így különösen a gyámhivatal által hozott olyan határozat felülvizsgálata iránt indított közigazgatási perek, a sajtó-helyreigazítási per, a megszüntetett munkaviszony helyreállítására irányuló per stb.),

  • a végrehajtási perek,
  • az előzetes bizonyítás,
  • egyes nemperes eljárások, így pl.: a cégeljárás, a csőd- és a felszámolási eljárás, a végelszámolás, a végrehajtás, a közigazgatási nemperes eljárások stb.

(Forras: www.birosag.hu)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Nógrád Megyei Civil Információs Centrum