Nógrád Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ

Felmérés indult: civil a pályán - Nógrád Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ

Felmérés indult: civil a pályán

augusztus 5th, 2014

Programot indított Salgótarján önkormányzata több civil szervezettel a városban működő egyesületek, alapítványok fejlesztésére. Elöregedni látszanak ugyanis a civil szervezetek, így szeretnének mind több fiatalt bevonni az önkormányzatról is terheket levevő, vagy senki mással nem elvégezhető közösségi feladatokba.

A civil szektornak jól jöhet az önkormányzat segítsége, s meg is érdemlik a támogatást, hisz fontos társadalmi feladatokat látnak el – mondja elöljáróban Tóthné Kerekes Andrea, a  ,,Pár-beszéd” program vezetője. Breznyánszki Eszmeralda, a projekt szakmai vezetője hozzátette: az önkormányzat és a civilek közt több együttműködési terület is kialakulni látszik. Vannak már jól működő, bevált kapcsolatok, az egyesületek városi, vagy azon is túlnyúló hatású programjaikban ezekkel találkozhatunk is.

Tóthné Kerekes Andrea közölte: föl kell mérni pontosan a civilek igényeit, s meg kell erősíteni az infrastruktúrájukat. Ez utóbbihoz használatba adható ingatlanokkal, jogi segítségnyújtással, és sikeres pályázatokhoz megfelelő háttérrel tud hozzájárulni az önkormányzat. Ugyanakkor az önkormányzatnál is szükség van olyan munkatársra, akik az egyesületekkel, alapítványokkal napi szinten kapcsolatot tartanak- tette hozzá. Céljuk ugyanis az, hogy az egyesületi, alapítványi vélemények, nézőpontok megjelenjenek az önkormányzat döntéshozatali folyamatában. Bizottságokban már eddig is elmondhatták észrevételeiket, ezt azonban szeretné mindkét oldal rendszeresebbé és hatékonyabbá tenni. Automatizmusokat szeretnénk kialakítani – foglalta össze az önkormányzat jegyzői irodájának vezetője.

A Háztartások Foglalkoztatásáért Alapítvány alapítója és kuratóriumi tagja, Tolnai Sándor azt mondja, azért tartották fontosnak a civil partnerségi programban való részvételüket – úgy is, mint a Civil Információs Centrum működtetői – , mert az elmúlt évek fontos törvényi változásait még nem követte le a civil szféra. Első lépésben még azt is föl kell térképezniük, hány civil szervezet működik valójában a nógrádi megyeszékhelyen, s a működőknek milyen igényeik vannak. Ha emellé teszik az önkormányzat igényeit, véleménye szerint  ,,minden magától a helyére kerül”.

A korábban olvasótáborokat szervező, s idén már drog-prevenciós programot is működtető Lélekpendítők Társaságnak elnöke, Gyetvainé Szorcsik Angéla szerint sürgősen programot kell kidolgozni arra is, hogy mind több fiatalt tudjanak bevonni a közösségi munkába, ugyanis a jelenlegi civil szervezetek tagsága öregszik, s a folytatásról gondolkodni kell.

A nyilvántartott több mint négyszáz alapítvány, egyesület feltérképezése mindenesetre elkezdődött. Vadasi Zsuzsa, a Civil Információs Centrum vezetője munkatársaival végzi a felmérést. Az első tapasztalataik vegyesek: sok esetben már a kapcsolattartó telefonszáma sem él. Ugyanakkor a városközponti irodában napok óta egymásnak adják át a kilincset a civil szervezetek vezetői. Egyikük, Kovács Dénes, a 2006-ban alakult Palóc Úszás Alapítvány vezetője szabadulna az adminisztrációtól. Sokrétű tevékenységet folytatnak, eredményeik is figyelemre méltók nem csak a versenyeredményeik, de az úszás-oktatásban végzett önzetlen munkájuk is. Egyelőre – idő hiányában – még nem látja, milyen konkrét dolgokban tudnának más szervezetekkel együttműködni, de mint mondja, egy jó adatbázisban talán erre is fény derül. A Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány vezetője, Diósiné Taracsák Judit megjegyezte: egy sikeres pályázatuk révén fiatal szakembereket tudnak a civil szervezetek számára, programjaik hatékonysága érdekében biztosítani, a kutatásba őket is bevonták.

Tarnóczi László

(Forrás: Nógrád Megyei Hírlap)

Nógrád Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ