Nógrád Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ

2015. január 1-től változtak a civil szervezetek beszámolóinak letétbe helyezésére vonatkozó szabályok - Nógrád Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ

2015. január 1-től változtak a civil szervezetek beszámolóinak letétbe helyezésére vonatkozó szabályok

január 2nd, 2015

A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szól 2011. évi CLXXXI. törvény alapján 2015. január 1. napjától az elektronikus eljárásra kötelezett  civil szervezet az éves beszámolóját és közhasznúságú mellékletét 2015. január 1. napjától kizárólag elektronikusan (az úgynevezett Ügyfélkapun keresztül) ÁNYK űrlapon küldheti meg az OBH-ba.

A beszámoló elektronikus úton történő benyújtása 2015. január 1. napját követően a beadványokat egy példányban az elektronikus útra kötelezett kérelmező esetében elektronikus úton, ÁNYK űrlapon kell benyújtani az Ügyfélkapun keresztül az Országos Bírósági Hivatalnak.  Az elektronikus útra nem kötelezett kérelmező beszámolóját választása szerint elektronikus úton is benyújthatja. Az ÁNYK űrlap formailag nem, annak csak adattartalma szerkeszthető, ezért tájékoztatjuk, hogy amennyiben az ÁNYK űrlapot megváltoztatja, a beszámoló nem tekinthető szabályszerűen benyújtottnak.

A beszámoló papír alapon történő benyújtása:

Amennyiben a kérelmező nem elektronikus útra kötelezett, beszámolóját az ÁNYK nyomtatványkitöltő program használatával, vagy annak mellőzésével – eredetben, vagy hitelesített másolatban – terjesztheti elő postai úton, vagy személyesen ügyfélfogadási időben az Országos Bírósági Hivatalba. A beszámolók papír alapú és elektronikus beküldésével kapcsolatos hasznos információk a www.birosag.hu honlapon.

(Forrás: www.birosag.hu)

Nógrád Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ