Nógrád Megyei Civil Információs Centrum

Derűterápiás képzés és élményterápiás program

november 15th, 2018

Kiíró: Magyarországi Coach-szervezetek Szövetsége

Határidő: 2018.12.20

Érvényes: 2018.12.20

Tárgymutató: derűterápiás képzés és élményterápiás program

Pályázhat: Magyarországi önkéntes szervezetek, kórházak, szociális intézmények, idősotthonok

Pályázati Felhívás:

Derűterápiás képzés és élményterápiás programon való részvételre

A tíz éves Magyar Coachszövetség Alapítvány 2008. (Magyar Coachok Szövetsége a Rezilienciáért, azaz az Életminőség és a Szervezeti Kultúra Javításáért Alapítvány) és a nemzetközi IACM (International Association of Coaching and Mediation) pályázatot hirdet magyarországi szociális gondozással, idősgondozással, rehabilitációval foglalkozó szervezetek és önkéntes csoportok számára – az alábbi feltételekkel:

A pályázati felhívás célja:

Derűtervezés és derűterápia (a módszer szellemi jogvédelem alatt áll) az együttboldogulás művészete. Legkülönfélébb betegséggel küzdők, idősotthonok, szociális otthonok lakóik, betegeiket otthonápoló hozzátartozók, önkéntesek és a betegekkel, valamint idősek ellátásával foglalkozó szociális és egészségügyi dolgozók támogatására kifejezetten nagy szükség jelentkezik. Magyarországi, kórházak, idősotthonok, szociális otthonok, lakóinak, betegeinek, ápoltjaiknak, valamint szakdolgozóinak, önkénteseknek, a betegeket ápoló családtagok számára tudományosan igazolt, a nemzetközi gyakorlatot követő, téma specifikus, vitalizáló kommunikáció- és élményterápiás programot kínál a pályázat.

Téma indokoltsága:

A derűterápia kifejezetten szociális és egészségügyi (kórházi) körülményekre szabott, tudományosan és a nemzetközi gyakorlatban is bizonyított humorterápiás irányzat. A derűterápia nem (csak) kommunikációs program, sokkal inkább érzék (szerv) ekre ható élményterápia. Megfelelő gyakorlással elsajátítható gondolkodási keret és a szervezeti kultúra részévé tehető komplett szemléletmód.

Tanoda programok támogatása

november 15th, 2018

Határidő: 2019. január 16.

A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Tanoda programok támogatása” című (EFOP-3.3.1-16 kódszámú) felhívás.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 2 milliárd Ft.

Jelen felhívás keretében a felhívás 4.1. pontban meghatározott feltételek szerinti szervezetek nyújthatnak be támogatási kérelmet.

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. év január hó 09. naptól 2019. év január hó 09. napig van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési időszakokban benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

 1. január 16. – 2017. február 13.
 2. február 20. – 2017. április 10.
 3. április 17. – 2017. szeptember 15.
 4. szeptember 22. – 2018. február 28.
 5. március 07. – 2018. szeptember 10.
 6. szeptember 17. – 2019. január 16.

(Forrás: www.nonprofit.hu)

Nem állami szervezetek munkaerő-piaci szolgáltatásainak támogatása

november 15th, 2018

Határidő: 2019. március 11.

A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Nem állami szervezetek munkaerő-piaci szolgáltatásainak támogatása” című (GINOP-5.1.5-16 kódszámú) felhívás.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 6 milliárd forint, a támogatási összeg minimum 8 millió Ft, maximum 887,8 millió forint.

Jelen felhívás keretében önállóan, vagy konzorciumban nyújthatnak be támogatási kérelmet a felhívás 4.1 pontjában szereplő feltételeknek megfelelő szervezetek.

A támogatási kérelmek benyújtására 2017. március 10-től 2019. március 11-ig van lehetőség.

Kapcsolódó pályázatok:

https://www.palyazat.gov.hu/ginop-515-16-nem-llami-szervezetek-munkaer-piaci szolgltatsainak-tmogatsa-1

(Forrás: www.nonprofit.hu)

Együtt, testvérként-iskolaközi szemléletformáló program / EFOP-3.1.8-17

november 15th, 2018

Kiíró: Emberi Erőforrások Minisztériuma

Határidő: Folyamatos

Érvényes: 2019.04.22.

Tárgymutató: együtt, testvérként- iskolaközi szemléletformáló program / EFOP-3.1.8-17

Pályázhat:

 1. Központi költségvetési szerv: GFO kód: 312
 2. Központi költségvetési irányító szerv: GFO-kód: 311
 3. Országos nemzetiségi önkormányzat: GFO-kód: 351
 4. Országos nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv: GFO-kód: 352
 5. Országos nemzetiségi önkormányzatok társulása: GFO-kód: 353
 6. Bevett egyház: GFO kód: 551
 7. Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy: GFO kód: 552
 8. Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy: GFO kód: 555
 9. Egyházi szervezet technikai kód: GFO kód: 559
 10. Közalapítvány önálló intézménye: GFO kód: 562
 11. Egyéb alapítvány önálló intézménye: GFO kód: 563
 12. KKV-nak nem minősülő nonprofit korlátolt felelősségű társaság: GFO-kód: 572
 13. KKV-nak nem minősülő nonprofit részvénytársaság: GFO-kód: 573

FELHÍVÁS

A korai iskolaelhagyók számának csökkentése és a végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzése, valamint a minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférés előmozdítására az iskolák közötti kapcsolatok fejlesztését célzó projektek megvalósítására

KÖZösség, SZERvezés. VEZetés

november 15th, 2018

Kiíró: Ökotárs Alapítvány

Határidő: 2018.12.13

Érvényes: 2018.12.13

Tárgymutató: közösségi kezdeményezések támogatása

Pályázhat: tízezer főnél kisebb lélekszámú településen (vagy településrészen) aktívan működő és közösségszervezésben vagy közösségi munkában tapasztalattal rendelkező civil szervezetek vagy önszerveződő informális csoportok és közösségszervezőik

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az Ökotárs Alapítvány pályázatot hirdet közösségi kezdeményezések támogatására. Célunk a magyarországi civil társadalom jog- és érdekérvényesítő, illetve mozgósító képességének növelése és a közhivatalok, intézmények és piaci szereplők feletti hatékony állampolgári ellenőrző képességének erősítése.

A program célja, hogy a támogatásban részesülő civil szervezetek vagy helyi csoportok képzéseken való részvétel, mentorálás és konzultáció révén képessé váljanak a közösségszervezés eszköztárának elsajátítására és gyakorlati alkalmazására, és ezzel lakóhelyük életének, állapotának javítására, helyi problémák azonosítására és megoldására.

A programban szakmai partnerünk a Civil Kollégium Alapítvány.

 1. PÁLYÁZÓ SZERVEZETEK, CSOPORTOK KÖRE

A pályázatra tízezer főnél kisebb lélekszámú településen (vagy településrészen) aktívan működő és közösségszervezésben vagy közösségi munkában tapasztalattal rendelkező civil szervezetek vagy önszerveződő informális csoportok és közösségszervezőik jelentkezését várjuk.

Pályázó lehet minden (A) olyan bíróságon bejegyzett civil szervezet (egyesület, alapítvány és szövetség) vagy (B) nem bejegyzett, informális állampolgári csoport, amely megfelel a következő feltételeknek: önkéntes alapon szerveződő, közcélú, nem haszonszerzés céljából alakult, független a helyi, regionális és központi kormányzattól, közintézményektől, köztestületektől, politikai pártoktól, egyházaktól valamint forprofit szervezetektől (alapítványok esetében az alapítók között, egyesület esetében a közgyűlésben nem lehetnek többségben az előbb felsoroltak).

Családbarát Kórház 2019 és Családbarát Kórházi Osztály 2019

november 15th, 2018

Kiíró: Három Királyfi Három Királylány Mozgalom

Határidő: 2018.11.30, 2019.02.22

Érvényes: 2019.02.22

Tárgymutató: díj, családbarát kórház

Pályázhat: családbarát kórházak és családbarát vállaltok

Pályázati felhívás:

A „Családbarát Kórház 2019” és „Családbarát Kórházi Osztály 2019” díj alapítói:

A Kopp Mária professzor asszony által alapított Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom, az Év Családbarát Vállalata-díj alapítója, és a magyarországi kórházakat tömörítő Magyar Kórházszövetség célkitűzése, hogy a kórházi szférában már meglévő család- és emberbarát jó gyakorlatokat minél szélesebb körben megmutassa. Célunk, hogy a családbarát szemlélet minél inkább elterjedjen, ezzel segítve a kórházi dolgozók jobb munka-magánélet egyensúlyát, nagyobb megbecsülését valamint a betegek és hozzátartozóik minél emberibb kiszolgálását.

A pályázat, a címek és díjak átadása arra is lehetőséget biztosít, hogy családbarát együttműködések megszületését támogathassuk a családbarát kórházak és családbarát vállalatok között.

A családbarát szemlélet napjainkra a humán erőforrás szempontjából sikeres és fenntartható intézmény egyik záloga. Segítheti a pályaválasztásnál és azt követően a fiatalok orientációját, feltétele a meglévő, jól képzett és gyakorlott munkatársak megtartásnak, testi-lelki egészsége megőrzésének. A családbarát szemléletű szervezet a modern kor követelményeinek és a fiatal munkaerő elvárásainak megfelelő vezetési technikákat feltételez, ezért különösen fontos ezen szervezetek bemutatása, példaként állítása.

Elkezdődött a Sozialmarie 2019 Pályázati időszak

november 15th, 2018

elkezdődött

Idén 15. alkalommal tesszük közzé a SozialMarie Díj felhívását: olyan kitüntetésre érdemes projekteket várunk, melyek társadalmi kihívásokra keresnek és emelnek át gyakorlatba innovatív megoldásokat. A részvételi lehetőség nyitott magánszemélyek, a civil társadalom, az üzleti és az állami szféra számára egyaránt. A pályázati időszak 2019. január 22-ig tart, a pályázatokat a www.sozialmarie.org oldalon lehet beadni.

Várjuk az innovációkat Magyarországról, Ausztriából, Csehországból, Szlovákiából és Horvátországból. 2019. május 1-én a bécsi Díjátadón széles közönség előtt tüntetünk ki 15 projektet a SozialMarie Díjjal: az első három nyertes 15.000 euró, 10.000 euró és 5.000 euró díjazásban részesül, míg további 12 díjazott projektenként 2.000 euró elismerést kap. További információt a SozialMarie Díjról itt talál.

“A társadalmi innováció sürgető társadalmi kihívásokra kínál megoldásokat. Új megközelítésekkel, innovatív válaszokkal szolgál és új utakat mutat. A társadalmi innováció egy korábban ismeretlen társadalmi kérdésre reflektál vagy egy már ismert problémát old meg újszerű eljárással. Az új eljárás kezdeményezője valamely érintett társadalmi csoport is lehet, de minden esetben magáévá kell tegye, részt kell vennie az alkalmazásában. A társadalmi innováció ily módon fenntartható és példaértékű megoldásokkal szolgál, amelyek másokat is ösztönöznek.”

Célzott prevenciós programok a szenvedélybetegség megelőzése érdekében

november 15th, 2018

Határidő: 2019. március 04.

A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Célzott prevenciós programok a szenvedélybetegség megelőzése érdekében” című (EFOP-1.8.7-16 kódszámú) felhívás.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 3 milliárd forint.

Azon állami, nem állami és egyházi fenntartású, a szolgáltatói nyilvántartásba jogerősen bejegyzett, az 1/2000 (I. 7.) SzCsM rendelet 39/J. §-a, 39/L. §-a valamint 84. §-a szerinti szociális alapszolgáltatást nyújtó szociális szolgáltatók /intézmények, vagy azok fenntartóik, amelyek a gazdasági szervezetek gazdálkodási forma szerinti osztályozásával, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV.16.) KIM rendelet szerint az alábbi GFO besorolások valamelyikébe tartoznak

GFO kódok:

121 – Szociális szövetkezet

312 – Központi költségvetési szerv

321 – Helyi önkormányzat

322 – Helyi önkormányzati költségvetési szerv

Több mint egymilliárd forint értékű támogatási kérelem

november 14th, 2018

Sikerrel zárult a magyarországi Wacław Felczak Alapítvány első pályázati kiírása, amelyben középiskolás és egyetemista fiatalok, oktatási intézmények, önkormányzatok, civil és egyházi szervezetek számára hirdettek pályázatokat.

Az október 26-i határidőig összesen 340 támogatási kérelem érkezett az alapítványhoz több mint egymilliárd forint értékben. Az alapítvány kuratóriuma az értékelést követően 83 pályázat támogatásáról döntött.

Az októberben kiírt öt pályázat közül a lengyelországi osztálykirándulások indítását célzó “POLONICA VARIETAS”, valamint a gyermekeknek és fiataloknak szóló magyar–lengyel programok szervezését segítő “SASFIÓKÁK” pályázat számított a legnépszerűbbnek. Előbbi esetében 445 millió forint összértékben 134 támogatási kérelmet regisztráltak, míg utóbbira 110 kérelem érkezett, összesen közel 400 millió forint értékben.

A támogatási kérelmek megnövekedett számával összhangban az alapítvány kuratóriuma végül egyhangúlag megszavazta az előzetesen meghatározott keretösszegek bővítését, így közel 250 millió forint összértékben kerülhetnek támogatásra a benyújtott pályázatok.

A nyertesek névsora megtalálható a Wacław Felczak Alapítvány hivatalos honlapján: http://wfa.hu/

(Forrás: www.civilhirugynokseg.hu)

Még várja a közösségépítő pályázatokat a Tesco

november 14th, 2018

2018. november 16-ig jelentkezhetnek az érdeklődő szervezetek és informális baráti társaságok a Tesco helyi közösségeket támogató pályázati programjára, az „Ön választ, mi segítünk” programra. A határidőt érdemes észben tartani, hiszen a pályázaton valamennyi, a szavazási szakaszba bejutott szervezet támogatásban részesül, ők 400, 200, illetve 100 ezer forintot kaphatnak a szavazatok számának függvényében. A jelentkezéseket ezúttal is a tesco.hu/kozosseg weboldalon keresztül várja a Tesco.

A Tesco számára fontos, hogy támogassa a közösségeket, ahol vásárlói és munkatársai élnek, ezért is hívta életre „Ön választ, mi segítünk” elnevezésű közösségi pályázati programját évekkel ezelőtt. A programra olyan szervezetek, valamint baráti közösségek jelentkezését várják, akik kezdeményezésükkel a helyi közösség életének fejlődéséhez járulnának hozzá – legyen az akár egy közös tér felújítása, egészségmegőrző és egészséges életmódra nevelő programok szervezése, vagy felzárkóztató, oktató programok fiataloknak és felnőtteknek egyaránt. A pályázati program eddigi 4 fordulójában a Tesco több mint 300 pályázót támogatott, akik összesen több mint 100 millió forintot kaptak pályázati programjaik megvalósításához.

Nógrád Megyei Civil Információs Centrum