Nógrád Megyei Civil Információs Centrum

PÁLYÁZAT

április 3rd, 2018

Az ÉFOÉSZ Elfogadásért Önérvényesítő Egyesület az Esélyegyenlőség Napja valamint Anyák Napja alkalmából pályázatokat hirdet. A rajz és irodalmi pályázatok címei: „AKADÁLYMENTES KÖRNYEZETEM”, „AZ ÉDESANYA” és „A CSALÁD”. A fenti témakörökben egy személy egy pályázatot nyújthat be.

A rajzpályázatokat egy darab A/4-es lapra kérjük elkészíteni: ceruzával, tussal, zsírkrétával, vízfestékkel, vagy olajfestékkel, bármilyen technikával. A beérkezett munkákat független zsűri véleményezi, azokból kiállítást rendezünk. Az alkotásokat egyesületünk címére kérjük beküldeni, vagy személyesen beadni.

Beadási/beküldési határidő: 2018. április 13. (péntek)

Cím: ÉFOÉSZ Elfogadásért Önérvényesítő Egyesület 2660 Balassagyarmat Bajcsy-Zsilinszky út 3.

Minden pályázónak jó munkát kíván az Egyesület Elnöksége!

Telefonos adománygyűjtés pályázat

március 26th, 2018

Ma tettük közzé a Telefonos Adománygyűjtés (korábban Adhat Vonal) 13. pályázatát.

Határidő: 2018.04.03.

A pályázat részletei megtalálhatók az alábbi linken:

https://www.nonprofit.hu/palyazatok/Palyazati-felhivas-telefonhivassal-tamogathato-adomanygyujto-rendszer-hasznalatara-kozhasznu-szervezeteknek

Még indulhatnak a Tesco “Ön választ, mi segítünk” pályázatán!

március 26th, 2018

Szeretnénk emlékeztetni, hogy a Tesco negyedszer is meghirdette „Ön választ, mi segítünk” pályázati programját. Az áruházlánc programjára ezúttal is közösségépítő pályázatokat vár, de most minden körzetben támogatni kívánja az első három helyezett pályázót. A helyi kezdeményezéseket támogató pályázaton a Magyar Adományozói Fórum szakmai partnerként segíti az áruházláncot a beérkező projektek értékelésében.

Ezúton szeretnénk szíves segítségüket kérni a pályázat hirdetését illetően, hogy minél több környezetszépítő, közösségépítő és képességfejlesztő kezdeményezés valósulhasson meg országszerte, és minél több érdeklődő szervezethez eljussanak a programmal kapcsolatos információk.

A felhívásra ismét várjuk a civil szervezetek jelentkezését, valamint olyan közösségi csoportok, társaságok kreatív, közösségépítő ötleteit is, akiknek anyagi támogatásra lenne szükségük. A pályázók 2018. március 29-ig jelentkezhetnek országosan 61 körzetben; pályázataikat három kategóriában adhatják be: helyi közösség környezetének megszépítése, oktatás, képességfejlesztés, valamint az egészséges életmód, egészségmegőrzés kialakítását célzó kezdeményezések. A szakértői bírálat során körzetenként három kiemelkedő projektet javaslunk továbbjutásra a szavazási szakaszba, a Tesco pedig ezúttal valamennyi, az áruházi szavazásra bejutó kezdeményezést díjazza: az áruházlánc vásárlói szavazhatják meg, mely pályázók nyerjék el a 400 000 forintos támogatást, és kik kapják a 200, valamint a 100 ezer forintos hozzájárulást közösségépítő ötletük megvalósításához.

A pályázati programról és a jelentkezésről további információk érhetők el az alábbi weboldalon: https://tesco.hu/kozosseg

Civil Sziget Pályázati Felhívás 2018

március 23rd, 2018

civil sziget pályázat

A Sziget Kulturális Menedzser Iroda Zrt.(továbbiakban Iroda) pályázatot hirdet civil szervezetek és a civil társadalommal együttműködő közintézmények számára a Sziget 2018 fesztiválon (2018. augusztus 8-15.) a fesztivál Civil Sziget elnevezésű programhelyszínén való megjelenésre.

Pályázatot nyújthatnak be azok a – legalább egy éve működő – civil szervezetek (egyesületek, alapítványok), illetve olyan közcélú intézmények, amelyek tevékenysége elsősorban a 16-35 éves korosztály részvételére, nevelésére, integrációjának segítésére, problémáik megelőzésére, illetve megoldására épül, és amelyek a fesztivál sajátos körülményeihez igazodó programot kívánnak megvalósítani.

Olyan programokat várunk, amelyek bemutatják a pályázó szervezet mások számára hasznos tevékenységét, törekszenek a „szigetlakók” aktivizálására, a programokba való bevonására.
Az Iroda a programhelyszínen 100 szervezet számára tud helyet biztosítani.

A szegregátumokban élők lakhatási körülményeinek javítása

március 16th, 2018

A Széchenyi 2020 keretében megjelent „A szegregátumokban élők lakhatási körülményeinek javítása” című (EFOP-2.4.3-18 kódszámú) felhívás.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1 milliárd forint.

A támogatási kérelmek benyújtása 2018. április 6-tól 2018. április 23-ig van lehetőség.

Kapcsolódó pályázatok

EFOP-2.4.3-18 A szegregátumokban élők lakhatási körülményeinek javítása

(Forrás: www.civilhirugynokseg.hu)

Pályázati kiírás – Az önkéntes tűzoltó egyesületek 2018. évi támogatására

március 15th, 2018

Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény a Belügyminisztérium fejezeti kezelésű előirányzatai között támogatást biztosít az önkéntes tűzoltó egyesületek részére.

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) a közreműködő Magyar Tűzoltó Szövetséggel (a továbbiakban: MTSZ) közösen pályázatot ír ki az önkéntes tűzoltó egyesületek (a továbbiakban: ÖTE) tűzoltási-, műszaki mentési-

(a továbbiakban: szaktevékenység), ifjúság nevelési- és hagyományőrzési tevékenységéhez kapcsolódó működési és felhalmozási költségek finanszírozására, műszaki-technikai és informatikai fejlesztésére, valamint az önkéntes tűzoltók oktatásának támogatására.

 1. A pályázat kiírásának célja

A pályázat a hivatásos tűzoltóságokkal (a továbbiakban: HTP) együttműködési megállapodást (a továbbiakban: EMÜ) kötött ÖTE-k szaktevékenységét, társadalmi szerepvállalásának segítését szolgálja. A pályázat célja az ÖTE-k működéséhez, felszereltségük javításához, az önkéntes tűzoltók szakmai képzéséhez valamint szertár építéshez, felújításhoz való hozzájárulás a vállalt feladatokhoz kapcsolódóan.

 1. A támogatható tevékenységek

A támogatás a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló

 1. évi XXXI. törvénynek (a továbbiakban: Ttv.), a végrehajtási rendeleteinek, valamint az önkéntes tűzoltó egyesületek támogatásának, tűzoltó szakmai irányításának és felügyeletének katasztrófavédelmi feladatairól szóló 2/2013. (V. 17.) BM OKF utasításnak való megfelelést segítő tevékenységekre, és a cél szerinti tevékenységek feltételeinek biztosítására fordítható.
 1. A pályázat keretösszege

Az ÖTE-k támogatására jelen pályázatban rendelkezésre álló keretösszeg mértéke 435 millió Ft.

 1. A pályázat benyújtásának alapvető feltételei, keretei

Pályázatot csak HTP-vel kötött érvényes és hatályos EMÜ-vel rendelkező, Magyarországon nyilvántartásba vett ÖTE nyújthat be.

Pályázni a pályázati adatlap (1. melléklet) kitöltésével és a pályázati kiírásnak megfelelő dokumentumok csatolásával lehet.

Társadalmi innovációk – Új módszerek kidolgozása

március 15th, 2018

A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Társadalmi innovációk – Új módszerek kidolgozása” című (EFOP-5.2.5-18 azonosító jelű) felhívás.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 900 000 000 Ft.

Jelen felhívás keretében a felhívás 4.1. pontban meghatározott feltételek szerinti szervezetek nyújthatnak be támogatási kérelmet.

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2018. év április 09. napjától 2018. év április 23. napig van lehetőség.

Kapcsolódó pályázatok

EFOP-5.2.5-18 Társadalmi innovációk – Új módszerek kidolgozása

https://www.palyazat.gov.hu/efop-525-18-trsadalmi-innovcik-j-mdszerek-kidolgozsa-1

(Forrás: www.civilhirugynokseg.hu)

Ön választ, mi segítünk – Pályázati felhívás

március 8th, 2018

A TESCO-GLOBAL Zrt. a Magyar Adományozói Fórum és az Ökotárs Alapítvány közreműködésével (a továbbiakban közreműködők) negyedik alkalommal hirdeti meg Ön választ, mi segítünk című pályázatát, melynek célja a helyi közösségek támogatása. A program a vásárlók bevonásával, az alábbi feltételekkel zajlik.

 1. A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CÉLJA:

A pályázati felhívás célja a TESCO-GLOBAL Zrt. áruházai vonzáskörzetében élő helyi közösségek igényeire alapuló és részvételével megvalósuló programok támogatása az alábbi területeken (a felsorolás példa jellegű, nem kizárólagos):

 1. A helyi közösségek környezetének megszépítésére, illetve a helyi közösségi élet előmozdítására irányuló kezdeményezések támogatása – a környezet szépítése, védelme, zöldítése és/vagy beruházás jellegű fejlesztése a helyi közösség részvételével; továbbá a helyi közösségi élet fejlesztése

Például:

 • közterületek, parkok, játszóterek, bölcsődék, óvodák, iskolák, állatmenhelyek, közösségi épületek, terek stb. felújítása, fejlesztése, eszközök telepítése közösségi munkában, a közösség bevonásával;
 • turistautak, tanösvények, mezítlábas ösvények létrehozása és felújítása közösségi munkában, a közösség bevonásával;
 • növénytelepítés közösségi munkában, a közösség bevonásával;
 • közösségi kertek, fűszerkertek kialakítása;
 • a közösség részvételével a közösségi élet fejlesztésére irányuló események, projektek szervezése, megvalósítása;
 • a helyben élőket, a közösségek tagjait összehozó, megmozdító, részvételüket serkentő rendezvény(sorozatok), stb.
 1. Oktatás, képességfejlesztés rászoruló gyermekek, fiatalok és felnőttek számára

Földművelésügyi Minisztérium pályázatot hirdet az agrárágazati civil szervezetek számára

március 7th, 2018

Megjelent az agrárágazati civil szervezeteket támogató pályázat 2018. évi kiírása.

A Földművelésügyi Minisztériumhoz kötődő civil szervezetek fontos szerepet vállalnak abban, hogy teljesüljenek az agrárágazati célkitűzések. A tárca, mint minden évben, 2018-ban is segítséget kíván nyújtani ezen szerveztek támogatásához az agrárágazati szervezetek számára a Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya által kiírt pályázatával.

A pályázható keretösszeg 40 millió forint, az egy pályázattal elnyerhető vissza nem térintendő támogatás összege 300.000 forinttól 2.000.000 forintig terjedhet.

A kiírás feltételeinek megfelelő szervezetek pályázatát várjuk a felhívásban szereplő módón és határidőn belül, azaz 2018. március 8. – április 5. között.

A pályázati felhívás szövegét, a pályázati adatlapot, a nyilatkozatot és az átláthatósági nyilatkozatot, valamint a pályázati eljárás során végig kötelezően figyelembe veendő beszámoló tájékoztatót itt:

http://www.kormany.hu/hu/dok?source=3&type=206#!DocumentBrows

érhetik el.

(Forrás: www.kormany.hu)

Nógrád Megyei Civil Információs Centrum