Nógrád Megyei Civil Információs Centrum

Új felhívások a Nemzeti Együttműködési Alap keretében

január 16th, 2019

Értesítjük a civil szervezeteket, hogy megjelentek a Miniszterelnökség által biztosított forrásból a Nemzeti Együttműködési Alap Kollégiumainak a 2019. évre vonatkozó „Civil szervezetek működésének biztosítására vagy szakmai programjának megvalósítására és működésének biztosítására fordítható összevont támogatás 2019.” című és a „Helyi és területi hatókörű civil szervezetek egyszerűsített támogatása 2019.” című pályázati kiírásai.

A pályázatok céljai a civil szervezetek alapcél szerinti közösségteremtő, a hatókörébe tartozó közösség érdekében végzett tevékenységéhez kapcsolódó költségeinek biztosítása, civil társadalom erősítése, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése a működési költségeihez való hozzájárulás révén, illetve szakmai programjainak megvalósításának támogatása.

A pályázatok lebonyolításával kapcsolatos feladatokat a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. látja el.

A pályázatok beadási időszakai:

A „Civil szervezetek működésének biztosítására vagy szakmai programjának megvalósítására és működésének biztosítására fordítható összevont támogatás 2019.” című kiírások tekintetében kollégiumonként eltérő időpontokban: 2019. január 16. – 2019. február 21. között.

A „Helyi és területi hatókörű civil szervezetek egyszerűsített támogatása 2019.” című pályázati kiírás tekintetében kollégiumonként eltérő időpontokban:2019. február 22. és 2019. március 29. között.

A pályázatokat az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszeren keresztül (EPER-ben) lehet benyújtani.

A pályázati kiírások a következő linkeken érhetők el:

http://www.civil.info.hu/web/nea/palyazatok

www.bgazrt.hu

Üdvözlettel,

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

(Forrás: http://bgazrt.hu/tamogatas…/…/2019_evi_palyazati_felhivasok/)

Hat civil kezdeményezés nyert a tudásfejlesztés jegyében az InnoMax Díjon

november 6th, 2018

Az Invitech InnoMax Díj kiírásának középpontjában ez alkalommal is a mindennapokat jobbá tévő, a közösség érdekeit is szolgáló innováció elősegítése állt. A Magyar Adományozói Fórum szakmai támogatásával szervezett nonprofit kategória nyertesei mind az informatikát hívták segítségül, ahhoz, hogy kisebb- nagyobb csoportok meg nem oldott problémáira új válaszokat találjanak. A hat izgalmas kezdeményezés között a hátrányos helyzetű gyermekek számára szervezett készségfejlesztő program ugyanúgy megtalálható, mint ahogy a környezetünkben szükséges zöldfelület méretét meghatározó alkalmazás.

A 2009-ben alapított díjra két kategóriában – Business és Nonprofit – lehetett nevezni. Ezúttal is több mint száz nevezés érkezett. A cég, a szakmai támogatáson felül, pályázatonként 500 ezer és 2 millió forint közötti összeggel jutalmazta a nyerteseket.

Az idén is a Magyar Adományozói Fórum szakmai támogatásával szervezett Nonprofit kategória izgalmas feladatot adott a zsűrinek, és rendhagyó módon hat szervezet is díjazott lett magas színvonalú anyagával:

– A Járókelő Közhasznú Egyesület egy digitális térkép tervéhez nyert támogatást, ez a gyalogosok mindennapi életét könnyíti majd meg azzal, hogy bejelölhetőek lesznek rajta például az elkopott felfestések, a közlekedőket akadályozó tereptárgyak, valamint arról is információt nyújt majd, hogy mikorra javítják ki ezeket az illetékes hatóságok.

– A Magyar Környezeti Nevelési Egyesület egy olyan alkalmazáshoz kap támogatást, amely megmutatja, hogy a környezetünkben elhelyezett növények mennyisége elegendő-e ahhoz, hogy pótolni tudja az általunk elhasznált levegőt, vagy biztosítani tudja-e a megfelelő páratartalmat.

– A Pro Gemmo Alapítvány egy digitális munkafüzettel pályázott. Ennek segítségével mindenki praktikus ötleteket kaphat ahhoz, hogy környezettudatosabban éljen a mindennapokban és minél öko-barátabbá tehesse otthonát.

– Az Informatika a Látássérültekért Alapítvány egy digitális információs csomagon dolgozik, amelynek segítségével akadálymentessé válhat a természettudományos tantárgyak oktatása.

A szintén díjazott Gondolkodás Öröme Alapítvány olyan táborokat kíván szervezni, amelyeken a matematikában tehetséges diákok az informatika segítségével tudják fejleszteni problémamegoldó képességüket.

344 szervezet pályázott a Tesco közösségeket támogató programjára

november 6th, 2018

A Tesco „Ön választ, mi segítünk” pályázati programjára országosan 61 körzetből összesen 344 szervezet adta be jelentkezését. Idén valamennyi, a szavazási szakaszba bekerülő szervezet támogatásban részesül, így a Tesco még több jótékony célú helyi közösségi kezdeményezés megvalósulását tudja segíteni. A nyertes pályázókat – immár negyedik alkalommal – a Magyar Adományozói Fórum által felkért szakértők bírálták el formai és tartalmi szempontok alapján, mielőtt az áruházlánc vásárlói szavazással választanák ki a végső győzteseket.

A Tesco nagy hangsúlyt fektet a helyi közösségek támogatására. Éppen ezért, már negyedik alkalommal hirdette meg az „Ön választ, mi segítünk” pályázati programját, amelyre ezúttal is több száz pályázat érkezett. A pályázat célja a helyi közösségek jótékony célú kezdeményezéseinek támogatása. Az előző körökhöz hasonlóan idén is számos kreatív pályázati program érkezett, legnépszerűbb kategóriának a gyerekek, fiatalok és felnőttek oktatását, képességfejlesztését célzó bizonyult, a legaktívabbak pedig a Szeged, Székesfehérvár és Ózd környéki szervezetek voltak.

A Tesco ezúttal minden, a szavazási szakaszba bejutó pályázat megvalósulásához hozzájárul. Körzetenként a legtöbb szavazatot gyűjtő szervezet 400, a második 200, a harmadik pedig 100 000 forint támogatást kap programja megvalósításához. Az elmúlt hetekben már hagyományosan a Magyar Adományozói Fórum által felkért szakértők véleményezték a pályázatokat formai, valamint tartalmi követelmények szerint, és kiválasztották közülük a továbbjutókat. A program következő szakaszában pedig az áruházlánc vásárlói dönthetnek a nyertesekről.

A vásárlók 2018. május 7. és június 4. között, az áruházakban kihelyezett zsetongyűjtő pontokon szavazhatnak majd a számukra legszimpatikusabb szervezetre. A szavazás lezárása után körzetenként hirdet nyerteseket az áruházlánc, akik a vásárlók által leadott szavazatok száma szerint nyerik el a támogatást.

Hat cég vehette át a MAF Felelős Támogató Védjegyet

november 6th, 2018

Egy társadalmi célú vállalati program eredményességét, színvonalát nem pusztán a támogatásokra fordított összegek nagysága határozza meg, ahogy a civil szervezeteknél sem az összegyűjtött és felhasznált összegek árulkodnak arról, hogy az adott szervezet mennyire végzi szakmailag jól és hatékonyan a munkáját.

Ezért tartotta fontosnak a Magyar Adományozói Fórum, hogy a támogatások terén már több évtizedes tapasztalattal bíró hazai vállalatok és támogatásosztó alapítványok szakembereinek segítségével egy egységes szakmai alapelveken nyugvó, a vállalatok társadalmi befektetési tevékenységét hitelesítő védjegyet fejlesszen ki és vezessen be. Az elismerés immáron ötödik éve nyújt garanciát arra, hogy a MAF Felelős Támogató Védjegyet megszerző vállalatok valóban felelősen és objektív szakmai szempontoknak megfelelően végzik közhasznú támogatási tevékenységeiket.

A jelentkezők hitelesítési folyamaton esnek át. Az előzetes feltérképezés a vállalatok működésének 3 területére terjed ki, melyek a stratégia, menedzsment és az átláthatóság. A folyamat során részletes és súlyozott szempontrendszer segíti a vállalatok társadalmi befektetési gyakorlatának értékelését. A védjegy megszerzéséhez egyes kiemelt kulcskritériumok teljesítése mellett meghatározott számú kredit pont elérése is szükséges.

Három áruházlánchoz köthető a CSR megjelenések harmada

november 6th, 2018

A napi fogyasztási cikkeket forgalmazó áruházláncokhoz kapcsolható a CSR megjelenések legnagyobb hányada. Kommunikációjukban az egészséges táplálkozás, és a az ún. mentes élelmiszerek játszottak vezető szerepet, míg a technológiai szereplők megjelenéseinek központjában az oktatás, kutatás-fejlesztés és innováció álltak,- derül ki az IMEDIA és a Magyar Adományozói Fórum közös felméréséből.

A Magyar Adományozói Fórum kiemelt fontosságúnak tartja a vállalatok társadalmi felelősségvállalásának kommunikációját is, ennek érdekében 2016 óta éves rendszerességgel kutatást kezdeményez az ilyen irányú tevékenységek feltérképezésére.

A kutatás készítője, az IMEDIA,- a Figyelő 2016. évi TOP200-as listája alapján a hazai 100 legnagyobb vállalat, illetve 10 bank és 10 biztosító megjelenéseit vizsgálta. Az IMEDIA az országos és regionális sajtót, online portálokat, rádió és televízió megjelenéseket is egyaránt számba vette az elemzés készítésekor, ám a felmérés csak a nem fizetett megjelenésekre terjed ki.

Az anyagból kiderül: mintegy 370 ezer megjelenésben tűnnek fel a vizsgált vállalatok a megfigyelt médiaforrásokban, s ebből több mint 3 200 CSR tematikájú hírt azonosítottak. A megjelenések teljes számában 10%-os növekedés jelentkezett, míg a CSR megjelenések száma nem változott lényegesen, arányuk minimálisan csökkent a korábbi évhez képest. A cégek össz- megjelenés számának bővülése két okkal is magyarázható: egyrészről a céges megjelenések számának organikus növekedésével, mely egy lassú, éves szinten jól érzékelhető trend,- másrészről pedig a kutatáshoz felhasznált források listájának bővülésével.

A legtöbb ilyen jellegű tartalom három kereskedelmi szereplőhöz, a SPAR-hoz, TESCO-hoz és az Auchanhoz kapcsolható. E három áruházlánc az összes megjelenés közel harmadát generálta. Az FMCG termékeket forgalmazók és gyártók köre képviseli a legnagyobb súlyt továbbra is a megjelenések között, a maga 44%-ával.

Egy ötven fős önkéntes csapat csodákra képes már egy nap alatt is

november 2nd, 2018

3 megújult kutyafuttató, egy átfestett madárház, egy elégedett csapat és jó pár boldogabb kutyus a nap végén – így összegezhetnénk a Vodafone önkéntes napjának eredményét. S ekkor még az állatotthon munkatársait nem említettük, ahogyan a lakóit sem. Több, mint 50 lelkes fiatal segédkezett a Noé állatotthonnál június első napján a Magyar Adományozói Fórum által szervezett programban.

A MAF csapata adta a kereteket a programhoz: a Vodafone igényeinek és önkéntességi elképzeléseinek megismerését követően több alternatívát is feltérképezett és a cég számára legalkalmasabbnak tartott lehetőségekből menüsort állított össze. Ez után már csak a döntés maradt hátra. Első körben a Noé állatotthonra esett a választás. A nagyszámú, lelkes csapat sokszínű segítséget nyújtott a Noé állatotthonnak. Festés, mázolás, tereprendezés, kerti munkák és kutyasétáltatás: számos teendő közül választhattak az önkéntesek.

A társadalmi felelősségvállalás talán legláthatóbb része,- amely egyetlen nagy cég repertoárjából sem hiányozhat, – a dolgozók aktív részvételével zajló önkéntes nap. Minden érintett többszörösen nyer ebben a folyamatban: a szervezet, amely a segítséget kapja, a cég, aki a munkatársak befektetett idejét adja, és a dolgozók is szívesen segítenek egy jó ügy érdekében. Szokatlan terepen közösen tehetnek aktívan ügyekért. Mindeközben pedig még jól is érezhetik magukat,- sok cég épp ezért a klasszikus csapatépítő programok helyett ezt az utat választja, hisz így két legyet üthetnek egy csapásra. Az egymástól távol eső területeken dolgozók jobban megismerhetik egymást, lehetőségük van máshogy értéket teremteni és jelentős segítséget nyújtani a kiválasztott szervezetnek.

A Magyar Adományozói Fórum sok más tevékenysége mellett,- melyek fő iránya a céges stratégiával összhangban álló társadalmi befektetések tervezésében, utókövetésében, mérésében, finomhangolásában segíteni a cégek munkáját,- vállalati önkéntes programok szervezését is vállalja.

(Forrás: www.donorsforum.hu)

Kapjon objektív képet vállalata társadalmi befektetési tevékenységéről!

november 2nd, 2018

– Szeretne külső szemmel rálátni cége tevékenységére a társadalmi felelősségvállalás területén?

– Érdekli, hogy milyen pontokon érdemes fejleszteni?

– Kíváncsi, hogy a mostani társadalmi befektetési terveik összhangban állnak-e cége stratégiájával?

– Szívesen megismerné külső szakértők véleményét vállalata teljesítményéről ezen a területen is?

– Foglalkoztatja, hogy cége versenyképességét ezen a területen is erősítse saját stratégiájukkal összhangban?

– Miért érdemes Önnek CSR vezetőként elindítania a Védjegy folyamatot?

Az elismerés immáron ötödik éve nyújt garanciát arra, hogy az azt megszerző vállalatok valóban felelősen és objektív szakmai szempontoknak megfelelően végzik közhasznú támogatási tevékenységeiket.

Ez az egyetlen olyan egy olyan minősítési rendszer, ami:

– a cégek társadalmi befektetési tevékenységét egységes szakmai irányelvek mentén vizsgálja

– objektíven, mérhetően

– több évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkező vállalati és alapítványi szakemberek bevonásával került kialakításra

– a vizsgálatban két független külső szakértő vesz részt

– ötödik éve jelent garanciát a vállalatok társadalmi befektetési tevékenységének vizsgálatában

3 vizsgálati terület mentén minősíti, hitelesíti, fejleszti és ismeri el a vállalatok támogatási, társadalmi befektetési tevékenységét. Melyek ezek?

– Stratégia: célok, ügyek, eredmények

– Menedzsment: források, folyamatok, partnerek

– Átláthatóság: párbeszéd, megjelenés, részvétel

Lafarge Közösségi Érték Program: új lehetőségek helyi kezdeményezések számára

november 2nd, 2018

A Lafarge Cement Magyarország Kft. a Magyar Adományozói Fórumot kérte fel stratégiai partnerként Közösségi Érték Programjának menedzselésére.  A Baranya megyei cég ezúttal a közvetlen környezetében élők, Királyegyháza és Bükkösd vonzáskörzetében található kis települések közösségi kezdeményezéseit helyezte  az 5 millió forint összértékű pályázat fókuszába.

Céljuk, hogy a cég fenntarthatósági célkitűzéseivel összhangban álló támogatandó kezdeményezések a helyiek igényei mentén és aktív részvételével valósuljanak meg, hozzájárulva a településen élők  összetartozásának, együttműködésének fejlesztéséhez.

Az első szakasz 2018. június 22-vel zárult, eddig jelentkezhettek a pályázók a földrajzilag a Lafarge Kft. két telephelyének vonzáskörzetében található 30 kistelepülésről.

A beérkezett pályázatok fő témakörei:

– oktatás, képességfejlesztés: gyermekek, fiatalok és felnőttek számára, közösségi programokon keresztül

– egészségmegőrzés, egészséges életmód kialakítást célzó közösségi tevékenységek

– a helyi közösségi élet fejlesztésére irányuló kezdeményezések

– környezetvédelmi, ezen belül is elsősorban klíma védelemmel , körkörös gazdasággal, a víz és természet megőrzésével kapcsolatos közösségi programok

– helyi közösségeket támogató infrastruktúra fejlesztésével kapcsolatos kezdeményezések,- beleértve a fenntartható építészet témájú projekteket.

Nógrád Megyei Civil Információs Centrum