Nógrád Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ

A működtető szervezet

szeptember 2nd, 2013

Az Alapítvány elsődleges céljai: a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése, a kapcsolódó szolgáltatások kialakítása, a célcsoport képviselete, jogvédelme és problémáinak kommunikációja a nyilvánosság felé, szakmai együttműködés és érdekképviselet megvalósítása a hasonló célú társadalmi szervezetekkel. Az Alapítvány kiemelt céljának tekinti a háztartások munkaerő keresletének és kínálatának egymásra találásának elősegítését; a témával kapcsolatos tudományos kutatások megrendelését, kivitelezését; a kutatások eredményeként olyan programok, szolgáltatások kidolgozását és megvalósítását, melyek e cél elérését lehetővé teszik. Az Alapítvány céljai elérésénél különösen az alábbi konkrét tevékenységek gyakorlati megvalósításában, támogatásában érdekelt: otthoni segítség idős- és testileg vagy szellemileg fogyatékos embereknek; háztartási alkalmazotti munkák (főzés, mosás, vasalás, takarítás, stb.); gyermekfelügyelet; tanulási nehézségekkel küszködő fiatalok korrepetálása; a célcsoport szabadidős-, kulturális és sportprogramjainak szervezése; lakóházak őrzése; főzött étel-, vásárolt áruk házhoz szállítása.

Az Alapítvány közhasznú szervezetként működik. Az Alapítvány a célok elérésénél – így az általa nyújtott közhasznú szolgáltatások esetében – azok nyílt igénybevételére, továbbá minél szélesebb társadalmi rétegek és csoportok elérésére törekszik. Az alapítvány elsődleges célcsoportjai a háztartások kereslete esetében mindazon magánszemélyek, akik háztartási alkalmazottakat, kisegítő személyzetet, állandó és alkalmi munkavállalókat kívánnak foglalkoztatni, kínálati oldalon pedig mindazon magánszemélyek, akik ezen felsorolt foglalkoztatások munkavállalói kívánnak lenni.

Nógrád Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ