Nógrád Megyei Civil Információs Centrum

Hat civil kezdeményezés nyert a tudásfejlesztés jegyében az InnoMax Díjon

november 6th, 2018

Az Invitech InnoMax Díj kiírásának középpontjában ez alkalommal is a mindennapokat jobbá tévő, a közösség érdekeit is szolgáló innováció elősegítése állt. A Magyar Adományozói Fórum szakmai támogatásával szervezett nonprofit kategória nyertesei mind az informatikát hívták segítségül, ahhoz, hogy kisebb- nagyobb csoportok meg nem oldott problémáira új válaszokat találjanak. A hat izgalmas kezdeményezés között a hátrányos helyzetű gyermekek számára szervezett készségfejlesztő program ugyanúgy megtalálható, mint ahogy a környezetünkben szükséges zöldfelület méretét meghatározó alkalmazás.

A 2009-ben alapított díjra két kategóriában – Business és Nonprofit – lehetett nevezni. Ezúttal is több mint száz nevezés érkezett. A cég, a szakmai támogatáson felül, pályázatonként 500 ezer és 2 millió forint közötti összeggel jutalmazta a nyerteseket.

Az idén is a Magyar Adományozói Fórum szakmai támogatásával szervezett Nonprofit kategória izgalmas feladatot adott a zsűrinek, és rendhagyó módon hat szervezet is díjazott lett magas színvonalú anyagával:

– A Járókelő Közhasznú Egyesület egy digitális térkép tervéhez nyert támogatást, ez a gyalogosok mindennapi életét könnyíti majd meg azzal, hogy bejelölhetőek lesznek rajta például az elkopott felfestések, a közlekedőket akadályozó tereptárgyak, valamint arról is információt nyújt majd, hogy mikorra javítják ki ezeket az illetékes hatóságok.

– A Magyar Környezeti Nevelési Egyesület egy olyan alkalmazáshoz kap támogatást, amely megmutatja, hogy a környezetünkben elhelyezett növények mennyisége elegendő-e ahhoz, hogy pótolni tudja az általunk elhasznált levegőt, vagy biztosítani tudja-e a megfelelő páratartalmat.

– A Pro Gemmo Alapítvány egy digitális munkafüzettel pályázott. Ennek segítségével mindenki praktikus ötleteket kaphat ahhoz, hogy környezettudatosabban éljen a mindennapokban és minél öko-barátabbá tehesse otthonát.

– Az Informatika a Látássérültekért Alapítvány egy digitális információs csomagon dolgozik, amelynek segítségével akadálymentessé válhat a természettudományos tantárgyak oktatása.

A szintén díjazott Gondolkodás Öröme Alapítvány olyan táborokat kíván szervezni, amelyeken a matematikában tehetséges diákok az informatika segítségével tudják fejleszteni problémamegoldó képességüket.

344 szervezet pályázott a Tesco közösségeket támogató programjára

november 6th, 2018

A Tesco „Ön választ, mi segítünk” pályázati programjára országosan 61 körzetből összesen 344 szervezet adta be jelentkezését. Idén valamennyi, a szavazási szakaszba bekerülő szervezet támogatásban részesül, így a Tesco még több jótékony célú helyi közösségi kezdeményezés megvalósulását tudja segíteni. A nyertes pályázókat – immár negyedik alkalommal – a Magyar Adományozói Fórum által felkért szakértők bírálták el formai és tartalmi szempontok alapján, mielőtt az áruházlánc vásárlói szavazással választanák ki a végső győzteseket.

A Tesco nagy hangsúlyt fektet a helyi közösségek támogatására. Éppen ezért, már negyedik alkalommal hirdette meg az „Ön választ, mi segítünk” pályázati programját, amelyre ezúttal is több száz pályázat érkezett. A pályázat célja a helyi közösségek jótékony célú kezdeményezéseinek támogatása. Az előző körökhöz hasonlóan idén is számos kreatív pályázati program érkezett, legnépszerűbb kategóriának a gyerekek, fiatalok és felnőttek oktatását, képességfejlesztését célzó bizonyult, a legaktívabbak pedig a Szeged, Székesfehérvár és Ózd környéki szervezetek voltak.

A Tesco ezúttal minden, a szavazási szakaszba bejutó pályázat megvalósulásához hozzájárul. Körzetenként a legtöbb szavazatot gyűjtő szervezet 400, a második 200, a harmadik pedig 100 000 forint támogatást kap programja megvalósításához. Az elmúlt hetekben már hagyományosan a Magyar Adományozói Fórum által felkért szakértők véleményezték a pályázatokat formai, valamint tartalmi követelmények szerint, és kiválasztották közülük a továbbjutókat. A program következő szakaszában pedig az áruházlánc vásárlói dönthetnek a nyertesekről.

A vásárlók 2018. május 7. és június 4. között, az áruházakban kihelyezett zsetongyűjtő pontokon szavazhatnak majd a számukra legszimpatikusabb szervezetre. A szavazás lezárása után körzetenként hirdet nyerteseket az áruházlánc, akik a vásárlók által leadott szavazatok száma szerint nyerik el a támogatást.

Hat cég vehette át a MAF Felelős Támogató Védjegyet

november 6th, 2018

Egy társadalmi célú vállalati program eredményességét, színvonalát nem pusztán a támogatásokra fordított összegek nagysága határozza meg, ahogy a civil szervezeteknél sem az összegyűjtött és felhasznált összegek árulkodnak arról, hogy az adott szervezet mennyire végzi szakmailag jól és hatékonyan a munkáját.

Ezért tartotta fontosnak a Magyar Adományozói Fórum, hogy a támogatások terén már több évtizedes tapasztalattal bíró hazai vállalatok és támogatásosztó alapítványok szakembereinek segítségével egy egységes szakmai alapelveken nyugvó, a vállalatok társadalmi befektetési tevékenységét hitelesítő védjegyet fejlesszen ki és vezessen be. Az elismerés immáron ötödik éve nyújt garanciát arra, hogy a MAF Felelős Támogató Védjegyet megszerző vállalatok valóban felelősen és objektív szakmai szempontoknak megfelelően végzik közhasznú támogatási tevékenységeiket.

A jelentkezők hitelesítési folyamaton esnek át. Az előzetes feltérképezés a vállalatok működésének 3 területére terjed ki, melyek a stratégia, menedzsment és az átláthatóság. A folyamat során részletes és súlyozott szempontrendszer segíti a vállalatok társadalmi befektetési gyakorlatának értékelését. A védjegy megszerzéséhez egyes kiemelt kulcskritériumok teljesítése mellett meghatározott számú kredit pont elérése is szükséges.

Három áruházlánchoz köthető a CSR megjelenések harmada

november 6th, 2018

A napi fogyasztási cikkeket forgalmazó áruházláncokhoz kapcsolható a CSR megjelenések legnagyobb hányada. Kommunikációjukban az egészséges táplálkozás, és a az ún. mentes élelmiszerek játszottak vezető szerepet, míg a technológiai szereplők megjelenéseinek központjában az oktatás, kutatás-fejlesztés és innováció álltak,- derül ki az IMEDIA és a Magyar Adományozói Fórum közös felméréséből.

A Magyar Adományozói Fórum kiemelt fontosságúnak tartja a vállalatok társadalmi felelősségvállalásának kommunikációját is, ennek érdekében 2016 óta éves rendszerességgel kutatást kezdeményez az ilyen irányú tevékenységek feltérképezésére.

A kutatás készítője, az IMEDIA,- a Figyelő 2016. évi TOP200-as listája alapján a hazai 100 legnagyobb vállalat, illetve 10 bank és 10 biztosító megjelenéseit vizsgálta. Az IMEDIA az országos és regionális sajtót, online portálokat, rádió és televízió megjelenéseket is egyaránt számba vette az elemzés készítésekor, ám a felmérés csak a nem fizetett megjelenésekre terjed ki.

Az anyagból kiderül: mintegy 370 ezer megjelenésben tűnnek fel a vizsgált vállalatok a megfigyelt médiaforrásokban, s ebből több mint 3 200 CSR tematikájú hírt azonosítottak. A megjelenések teljes számában 10%-os növekedés jelentkezett, míg a CSR megjelenések száma nem változott lényegesen, arányuk minimálisan csökkent a korábbi évhez képest. A cégek össz- megjelenés számának bővülése két okkal is magyarázható: egyrészről a céges megjelenések számának organikus növekedésével, mely egy lassú, éves szinten jól érzékelhető trend,- másrészről pedig a kutatáshoz felhasznált források listájának bővülésével.

A legtöbb ilyen jellegű tartalom három kereskedelmi szereplőhöz, a SPAR-hoz, TESCO-hoz és az Auchanhoz kapcsolható. E három áruházlánc az összes megjelenés közel harmadát generálta. Az FMCG termékeket forgalmazók és gyártók köre képviseli a legnagyobb súlyt továbbra is a megjelenések között, a maga 44%-ával.

Nógrád Megyei Civil Információs Centrum