Nógrád Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ

Népművészet Kollégiuma pályázata

november 3rd, 2018

Kiíró: Nemzeti Kulturális Alap

Határidő: 2018.11.30

Érvényes: 2018.11.30

Tárgymutató: népművészeti szakmai támogatások

Pályázhat: Népművészeti tevékenységgel is foglalkozó intézmények, önkormányzatok (települési önkormányzat abban az esetben, ha nincs alapított közművelődési intézménye), egyesületek, alapítványok, nonprofit gazdasági társaságok és szakmai szervezetek

A Népművészet Kollégiuma nyílt pályázati felhívása

A Népművészet Kollégiuma nyílt pályázatot hirdet a 2019. évi szakmai tevékenységek támogatására.

 1. Pályázati cél: Megyei, országos és nemzetközi hatókörű népművészeti: nagyrendezvények (programonként legalább 1 millió Ft összköltségvetésű), kiállítások (programonként legalább 1 millió Ft összköltségvetésű), fesztiválok (programonként legalább 1 millió Ft összköltségvetésű) megrendezése.

Pályázati feltételek: a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

A támogatás forrása: a 2017. évi C. törvény Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről, LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.

Felhívjuk pályázóink figyelmét:

– pályázni csak népművészeti tematikájú pályázatokkal lehet,

– pályázatot kizárólag a program megrendezője nyújthat be,

– magánszemély nem pályázhat.

A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 54 000 000 Ft

Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%.

Altéma kódszáma: 106107/95

Pályázók köre: Népművészeti tevékenységgel is foglalkozó intézmények, önkormányzatok (települési önkormányzat abban az esetben, ha nincs alapított közművelődési intézménye), egyesületek, alapítványok, nonprofit gazdasági társaságok és szakmai szervezetek.

Egy pályázó erre az altémára egy pályázatot nyújthat be, legfeljebb három program (összevont intézmények esetében tagintézményenként három rendezvény) támogatására.

Civil és nonprofit szervezetek támogatása a konferencián való részvételre

november 3rd, 2018

Kiíró: HAT Alapítvány

Határidő: 2018.11.22./

Érvényes: 2018.11.22

Tárgymutató: civil és nonprofit szervezetek támogatása a konferencián való részvételre

Pályázhat: civil szervezetek

Pályázati felhívás

A pályázat célja

Támogatónk jóvoltából lehetőségünk nyílik

Civil és nonprofit szervezetek támogatására a konferencián való részvételre.

Mire pályázhatnak?

Támogatónk 20 kedvezményes helyet támogat Budapesten kívül működő civil és nonprofit szervezetek részvételére.

Kedvezményes részvételi díj: 500 Ft azaz Ötszáz Ft

Pályázati feltételek

A pályázatra olyan civil szervezetek jelentkezhetnek, akik számára a részvételi díj megfizetése nehézséget okoz. Előnyt élveznek azok a szervezetek, melyek tevékenységüket Budapesten kívül végzik.

Egy szervezettől indokolt esetben maximum 3 fő részvételét lehet támogatni.

Az elbírálás során előnyben vannak azok a szervezetek, melyek tevékenységükkel széles rétegeket érnek el, továbbá előnyt jelent a közösségi kapcsolatok megléte, és annak fejlesztési szándéka.

A Támogató a döntésről a HAT Alapítványon keresztül értesíti a nyerteseket. A Támogató fenntartja az egyéni mérlegelés jogát.

Civil és nonprofit szervezetek támogatása a konferencián való részvételre

november 3rd, 2018

Kiíró: HAT Alapítvány

Határidő: 2018.11.22./

Érvényes: 2018.11.22

Tárgymutató: civil és nonprofit szervezetek támogatása a konferencián való részvételre

Pályázhat: civil szervezetek

Pályázati felhívás

A pályázat célja

Támogatónk jóvoltából lehetőségünk nyílik

Civil és nonprofit szervezetek támogatására a konferencián való részvételre.

Mire pályázhatnak?

Támogatónk 20 kedvezményes helyet támogat Budapesten kívül működő civil és nonprofit szervezetek részvételére.

Kedvezményes részvételi díj: 500 Ft azaz Ötszáz Ft

Pályázati feltételek

A pályázatra olyan civil szervezetek jelentkezhetnek, akik számára a részvételi díj megfizetése nehézséget okoz. Előnyt élveznek azok a szervezetek, melyek tevékenységüket Budapesten kívül végzik.

Egy szervezettől indokolt esetben maximum 3 fő részvételét lehet támogatni.

Az elbírálás során előnyben vannak azok a szervezetek, melyek tevékenységükkel széles rétegeket érnek el, továbbá előnyt jelent a közösségi kapcsolatok megléte, és annak fejlesztési szándéka.

Gyerekesély programok infrastrukturális háttere

november 3rd, 2018

Határidő: 2018. november 30.

A Széchenyi 2020 keretében megjelent a Gyerekesély programok infrastrukturális háttere című (EFOP-2.1.2-16 kódszámú) felhívás.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 5,5 milliárd forint.

Jelen felhívás keretében család- és gyermekjóléti központot fenntartó helyi önkormányzatok, helyi önkormányzatok társulásai, helyi nemzetiségi önkormányzatok, egyházi, civil és nonprofit szervezetek nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek a gazdasági szervezetek gazdálkodási forma szerinti osztályozásával, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV.16.) KIM rendelet szerint az alábbi GFO besorolások valamelyikébe tartoznak:

 • 321 – helyi önkormányzat,
 • 327 – helyi önkormányzatok társulása,
 • 371 – helyi nemzetiségi önkormányzat,
 • 517 – egyéb szövetség (kivéve sportszövetség),
 • 525 –vallási tevékenységet végző szervezet,
 • 529 – egyéb egyesület,
 • 551 – bevett egyház,
 • 552 – elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy,
 • 555 – elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy,
 • 559 –egyházi szervezet technikai kód,
 • 569 – egyéb alapítvány,
 • 572 – nonprofit korlátolt felelősségű társaság,
 • 573 – nonprofit részvénytársaság,

A támogatási kérelmek benyújtása 2016. december 1-től 2018. november 30-ig folyamatosan lehetséges. Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

 • 2017. február 1.
 • 2017. május 1.
 • 2017. november 1.
 • 2018. november 30.

(Forrás: www.nonprofit.hu)

Nógrád Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ