Nógrád Megyei Civil Információs Centrum

Együtt Egymásért– Jótettekkel egy jobb világért

május 11th, 2018

A dm 2018-ban is helyi ügyekre szeretné felhívni a figyelmet, ezért pályázatot ír ki civil projektek támogatására: a nyertes kezdeményezéseket 500 -500 ezer forinttal támogatja a dm.

A pályázati program háttere

Az idén 25 éves jubileumát ünneplő dm harmadik alkalommal hirdeti meg Együtt egymásért – Jótettekkel egy jobb világért című pályázatát. A vállalat célja, hogy hozzájáruljon és támogassa civil szervezetek azon segítő tevékenységét, közösségek érdekében végzett szolgálatát, amelyet annak érdekében tesznek, hogy jobbá, könnyebbé és boldogabbá tegyék más közösségek vagy társadalmi csoportok életét.

A dm elkötelezetten hisz abban, hogy a civil szervezetek munkájukkal, törekvéseikkel óriási hatást és változást tudnak indukálni a helyi közösségek életében. Ebben a munkában kívánja őket támogatni jelen pályázat keretében a Civil Impact Nonprofit Kft., mint közreműködő szervezet együttműködésével.

A pályázati felhívás célja és témakörei

A pályázat kiírójának felelős vállalatként egyértelmű célja olyan projektek, programok támogatása, amelyek a helyi közösségek életében indukálnak változást az alábbi fókuszterületeken:

 • Egészségmegőrzés, egészség-fejlesztés, egészséges életmódra neveléshez kapcsolódó programok vagy azt népszerűsítő projektek;
 • szociálisan hátrányos helyzetben élő családok és gyermekek közösségi támogatása;
 • környezetvédelem, a környezettudatos életmódra, szemléletre nevelés.

Mindemellett a pályázat kiírója üdvözli az olyan projekteket, amelyek az alábbi szempontokat is érvényre juttatják a programok megvalósítása során:

 • a közösség fejlesztésére irányul;
 • helyi összefogás keretében végzett;
 • hosszútávon fenntartható
 • egyedi, kreatív, valamint;
 • a dm kollegáit is bevonó tevékenységek.

Kik pályázhatnak?

A pályázatra olyan civil szervezetek (egyesületek, alapítványok, szövetségek, szociális szövetkezetek, nonprofit kft-ék) jelentkezhetnek, amelyek bejegyzett székhelye Magyarországon van, és megfelelnek a következő feltételeknek: önkéntes alapon szerveződő, közcélú, nem haszonszerzés céljából alakult nonprofit szervezetek. Az egyházi intézmények és politikai pártok nem tekinthetők civil szervezetnek.

Jogi forma szerint pályázók lehetnek:

 1. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. alapján létrehozott azon civil szervezetek, szövetségek (kivéve a pártokat, kamarákat, köztestületeket, munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezeteket, a biztosító egyesületeket, valamint az egyházakat), amelyek bírósági végzésük és alapító okiratuk szerint a pályázat beadása előtt legalább egy (1) éve bejegyzésre kerültek, és azóta aktívan működnek, valamint nincs köztartozásuk;
 2. a hatályos Polgári Törvénykönyv alapján létrehozott egyesületek és alapítványok (ide nem értve a közalapítványt), amelyek bírósági végzésük és alapító okiratuk szerint a pályázat beadása előtt legalább egy (1) éve bejegyzésre kerültek, és azóta aktívan működnek, valamint nincs köztartozásuk;
 3. a 2006. X. tv alapján létrehozott szociális szövetkezetek (ide nem értve a foglalkoztatási szövetkezeteket), amelyek bírósági végzésük és alapító okiratuk szerint a pályázat beadása előtt legalább egy (1) éve bejegyzésre kerültek, és azóta aktívan működnek, profitjukat (vagy hasonló többletüket) nem osztják fel, és nincs köztartozásuk.
 4. Nonprofit Kft-ék, amelyek bírósági bejegyzésük és alapító okiratuk szerint a pályázat beadása előtt legalább egy (1) éve bejegyzésre kerültek, és azóta aktívan működnek, valamint nincs köztartozásuk;

A pályázatban részletezett programok megvalósulásának időtartama:

2018. június 20. és 2019. március 31. között.

Versenyben újulnak meg a helyi falfelületek

május 11th, 2018

versenyben

Tizennyolc megyéből összesen hatvannyolc közösség jelentkezett a Let’s Colour Településszépítő Egyesület idei pályázatára, melynek keretében 800 négyzetméter falfelület kifestésére elegendő festéket lehet nyerni. A szavazás elindult, a következő körbe a kategóriánként három legtöbb szavazatot kapott projekt jut majd be.

A Let’s Colour Egyesület projektjében bármely közösség vagy társadalmi csoportosulás elindulhatott, akik tevékeny részt szeretnének vállalni környezetük megszépítésében. A részvétel során az egyetlen kritérium az volt, hogy a kifestendő falfelületet – mely az adott közösség életében központi szerepet tölt be – a pályázó biztosítsa. A pályázat nyerteseinek a festéshez szükséges mennyiségű festéket, a grafikai terveket, a munka koordinálását valamint a szakértői támogatást a Let’s Colour biztosítja, a festést pedig a közösségek önkéntesen, együtt valósítják meg.

Összefogás a színes közösségi terekért

„Idén kaptuk eddig a legtöbb pályázatot a projekt történetében, örömmel tapasztaltuk hogy ilyen sokan képesek összefogni egy közösségi ház, vagy egy szürke ebédlő újrafestésének érdekében.”- mondta Nagy Gergely, a Let’s Colour Településszépítő Egyesület szóvivője. A jelentkezéseket idén is két kategóriába sorolták, a 10 ezer fő alatti, illetve a tízezres lélekszámot meghaladó települések külön versengenek. Előbbi kategóriában 24, utóbbiban 44 pályázat szállt versenybe. A beltéri és kültéri falfelületek szinte fele-fele, 33-35 arányban képviseltetik magukat. Az intézményeket tekintve az iskolák voltak a leginkább aktívak: 22 oktatási intézmény nevezett, mellettük 14 óvoda, 6 önkormányzat, és 26 egyéb szervezet, pl. egészségügyi intézet, alapítvány, könyvtár, vagy más civil csoportosulás adta le pályázatát.

Magyar civil szervezetek 2018-as kampánya az 1%-ért

május 11th, 2018

magyar civil szervezetek

A MACI – Magyar Civilszervezetek egy kommunikációs kampány, nem szervezet, nem is jogosult a felajánlható 1%-ra. Önérdek nélkül tudja támogatni üzeneteivel azt a folyamatot, hogy minél többen éljenek jogukkal úgy, hogy ez külön anyagi ráfordításba sem kerül az adózó állampolgároknak.

A MACI-nak nincsen kedvenc szervezete, tevékenységének egyik célja, hogy minél több állampolgár ajánlja fel egy számára szimpatikus szervezetnek saját személyi jövedelemadója egy százalékát. Idén, ehhez a kampányhoz „Az én történetem” című videó sorozat egy új részével, Badzsó Angéla személyes történetével járul hozzá.

2018-ban a MACI törekvését egy újabb videó, „Az én történetem” című sorozat egyik legutóbbi szereplőjének személyes története is támogatja. Badzsó Angéla kitartó küzdelme a méltó életért, négy gyermek életkörülményének biztosításáért példaként szolgálhat bárki számára. Az ő története azt is megmutatja, nagyon sokat számít, ha jövedelemadónk 1%-áról rendelkezünk egy civilszervezet javára. Angéla már egy ideje a Közélet Iskolájánál, az egyik olyan közösségben és szervezetnél dolgozik, akik annak idején, amikor szüksége volt rá, segített neki.

https://www.facebook.com/sziamaci/videos/1862147920516157/

www.sziamaci.hu

22 éve létezik az „SZJA 1%”. Magyar találmány, a saját személyi jövedelemadó 1+1 százalékáról való rendelkezési jog. (1996. évi CXXVI. törvény a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról.) A mai Magyarországon egyre fontosabb ez a civilizációs vívmány, hiszen sok esetben szervezetek fennmaradását teszi lehetővé.

Csak regisztrált szervezet kaphat egy százalékot

május 11th, 2018

Az egyházaknak és a civil szervezeteknek felajánlható 1+1 százalékokról május 22-éig lehet rendelkezni. A felajánlott összeget minden esetben csak olyan intézmény vagy szervezet kaphatja, amelyik előzetesen regisztrált a NAV-nál. A NAV honlapján és a webes kitöltő felületen is megtalálható valamennyi támogatható civil szervezet, illetve bevett egyház és a kiemelt költségvetési előirányzat.

A rendelkező nyilatkozat elektronikusan, papíron vagy személyesen is benyújtható a NAV-hoz egészen május 22-éig. Aki a bevallással együtt szeretne felajánlani, az az adóbevallás megfelelő oldalának kitöltésével megteheti. Aki azonban később szeretné nyilatkozatát eljuttatni a NAV-hoz, az a „17EGYSZA” lapon, vagy annak tartalmával megegyező papíros nyilatkozaton ezt megteheti. Az szja 1+1 százalékáról rendelkezni legegyszerűbben ügyfélkapus hozzáféréssel, a NAV webes kitöltő programjával lehet, ami segíti az adózókat a kedvezményezettek kiválasztásában.

Idén megszűnt a munkáltatói adómegállapítás, azonban a korábbi évek gyakorlatával egyezően a munkáltatók továbbra is összegyűjthetik munkavállalóik 1+1 százalékos nyilatkozatát. Ezt legkésőbb 2018. május 10-éig lezárt borítékban kell átadni a munkahelyen, és a boríték leragasztott felületét és a kísérőjegyzéket alá kell írni.

Újdonság, hogy az egyházi 1 százalékról szóló idei nyilatkozatokat a NAV a következő években is figyelembe veszi, egész addig, míg a felajánló a rendelkezését vissza nem vonja, vagy nem jelöl meg másik egyházi kedvezményezettet. A civil kedvezményezett vagy a kiemelt költségvetési előirányzat számára viszont továbbra is évente kell megtenni a felajánlást.

Nógrád Megyei Civil Információs Centrum