Nógrád Megyei Civil Információs Centrum

Alakuló ülés a Civil Kerekasztalnál – Salgótarján

május 2nd, 2018

A Balassi Bálint Megyei Könyvtár Forgách-i Fiókkönyvtára adott színteret a Salgótarjáni Civil Kerekasztal alakuló ülésének, mely a Salgótarjáni Civilekért Közhasznú Alapítvány és a Balassi Bálint Megyei Könyvtár Együttműködési megállapodásának köszönhető.

alakuló ülés a civil kerekasztalnál

Az eseményen tizenhárom megválasztott kerekasztal tagja vett részt, meghívott vendég volt Huszár Máté, Salgótarján Megyei Jogú Város alpolgármestere. Köszöntötte és jó munkát kívánt az újonnan megalakult testületnek, megerősítette, hogy a továbbiakban is a város vezetése erejéhez mérten mindenben támogatni fogja a kerekasztal munkáját.

Bódi Györgyné dr. megválasztott elnök, köszöntötte a jelenlévőket, és az új tagoknak felhívta a figyelmét arra, hogy tanácskozási joggal rendelkeznek bizottsági üléseken és közgyűlésben.

Ezután alelnök megválasztásra került sor, a jelenlevők Miklós Reának, és Uramecz Jánosnak szavaztak bizalmat, és a munkájukhoz sok sikert kívántak.

A délutáni további részében, a 2018. évi Salgótarjáni Civil Kerekasztal munkatervére érkeztek javaslatok, ötletek. A Civil Kódex aktualizálásról született döntés, valamint egy újabb díj létesítésről született tervezet.
Megállapodás született a szeptember hónapban megrendezésre kerülő hagyományos civil hónap témájával kapcsolatban. Az épített és a természeti környezet témában kerülnek megrendezésre a programok.

A továbbiakban kötetlen beszélgetésre került sor.

Nógrád Megyei Civil Információs Centrum