Nógrád Megyei Civil Információs Centrum

Projekt a hátrányos megkülönböztetés ellen

április 3rd, 2018

A Czinka Panna Roma Kulturális Egyesület és Regionális Szociális Intézményfenntartó Központ konzorciuma 2018. januárjában egy olyan Európai Uniós projekt (EFOP-1.3.7-17-2017-00109) megvalósításába kezdett, melynek elsődleges célkitűzése az előítéletesség és a hátrányos megkülönböztetés elleni többszintű fellépés, ezzel párhuzamosan hátránykompenzáció megvalósítása, a társadalmi esélyteremtés biztosítása, ezen keresztül Koroncó településen a társadalmi kohézió nagymértékű növelése.

A projekt közvetett célcsoportja a Koroncó településen élő lakosság, közvetlen célcsoport a romák, idősek és fogyatékkal élők. A közösségi programok természetes módon a település egészét érintik. A részcélok közé tartozik a lakosság szemléletformálása, a társadalmi érzékenyítés és társadalmi együttélés javítása, egyházak hátránykompenzációs tevékenységének fejlesztése.

Az egyházak és egyházi szervezetek, mint a Magyarországi Baptista Egyház alá tartozó Regionális Szociális Intézményfenntartó Központ jelentős tevékenységet fejt ki a hátrányos helyzetű személyek befogadásában és a szociokulturális hátrányok csökkentésében.

A 2018. január 1-től 2020.június 30-ig tartó projekt keretében klubfoglalkozások megtartásával, Esélyegyenlőségi napok és négy “Mindenki Koroncója Nap” megrendezésével, tanácsadással, családi mentorálással, mediációval gondoskodunk a fent említett célok eléréséről.

A projektről bővebb információ a www.reszik.hu honlapon elérhető.

(Forrás: www.civilhirugynokseg.hu)

Keltető Program – 2018.

április 3rd, 2018

Társadalmi vállalkozás – Ötlet generálás – Ötlet tesztelés

Pályázati felhívás

 • Hátrányos helyzetű, szegénységben/mélyszegénységben élő közösségekkel foglalkozik?
 • Szívesen indítana társadalmi vállalkozást, hogy javítsa életminőségüket, de nem tudja hogyan fogjon hozzá?
 • Tele van ötletekkel, de nem tudja melyik az igazi?
 • Sok éve végez értékes társadalmi munkát, és szeretné, ha szervezete vállalkozási bevételre is szert tudna tenni?

Ha a fenti kérdésekre igennel válaszolt, akkor a Keltető program Önre vár!

Mi a Keltető program?

Társadalmi vállalkozás ötletek generálásához, teszteléséhez nyújt segítséget olyan szervezetek vagy informális csapatok számára, akik hátrányos helyzetű, szegénységben/mélyszegénységben élő közösségekkel dolgoznak.

Miért indítottuk el a programot?

Azért, hogy piaci alapon működő és fenntartható társadalmi vállalkozási ötletek szülessenek, melyek megvalósításával hosszú távon ezen közösségek életét javíthatjuk.

Kiknek?

Olyan non-profit szervezetek vagy informális csapatok jelentkezését várjuk, akik:

 • Hátrányos helyzetű, szegénységben/mélyszegénységben élő közösségeket segítenek.
 • Szeretnének társadalmi vállalkozást indítani.
 • Nincs üzleti ötletük, vagy sok ötletük van, de nem érzik elég erősnek azokat vagy nem tudják melyiket válasszák.

Legfeljebb 6 sikeresen pályázó szervezet nyerhet felvételt, melyek megfelelnek a kritériumoknak és a pályázatukat 2018.04.20-ig elektronikusan benyújtják.

Stratégiai együttműködést kötött a kormány cukorbetegeket képviselő szervezetekkel

április 3rd, 2018

A cukorbeteg emberek életének könnyítésére, különböző képzések szervezésére és érzékenyítő programok indítására, oktatására kötött stratégia megállapodást a kormány a cukorbetegeket képviselő két szervezettel csütörtökön, Budapesten.

A megállapodást Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) család- és ifjúságügyért felelős államtitkára, Nyitrai Zsolt stratégiai társadalmi kapcsolatokért felelős miniszterelnöki megbízott, Kempler Péter, a Magyar Diabétesz Társaság (MDT) elnöke és Hnatyszyn György, az Egy Csepp Figyelem Alapítvány ügyvivője látta el kézjegyével.

Novák Katalin a megállapodásokról elmondta, az elmúlt időszakban is jelentős lépések történtek a diabétesszel élők életének könnyítésére, de – ahogy fogalmazott – rengeteg még az előrelépési lehetőség.

Ezek közé tartozik a prevenció segítése, a köznevelési rendszerben a pedagógusi érzékenyítés, vagy a diabétesz kezelésére szolgáló gyógyszerek és a vércukor-ellenőrzésre szolgáló eszközök támogatási rendszerének áttekintése annak érdekében, hogy a betegterhek csökkenjenek – ismertette.

Az államtitkár szerint fontos a kormány és a szakmai szervezetek közötti megállapodás, hiszen az mindig előremutató és segíti az együtt gondolkodást.

Megjegyezte, az 1-es és 2-es típusú cukorbetegségről az általános tudás még mindig viszonylag alacsony, azonban sok honfitársunk küzd ezzel a betegséggel, így sok család is érintett.

Nyitrai Zsolt szerint is fontos a kormány és a szakmai szervezetek közötti együttműködés, hiszen Magyarországon 770 ezer diagnosztizált beteg él, azonban a becslések szerint a cukorbetegségben érintettek száma elérheti az 1,2 milliót.

Jelölés a „Pro Cultura Minoritatum Hungariae” Díjra

április 3rd, 2018

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága felhívást tesz közzé a 2018. évi „Pro Cultura Minoritatum Hungariae” Díjra történő jelölésre.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Magyarországon élő nemzetiségek számára díjat adományoz kulturális, közművelődési tevékenységük elismeréséért.

A díjjal emlékérem és díszoklevél jár.

A „Pro Cultura Minoritatum Hungariae” Díj elismerésében olyan Magyarországon élő elismert nemzetiséghez tartozó személyek, szervezetek részesülhetnek, akik/amelyek kiemelkedő tevékenységet végeztek a Magyarországon élő nemzetiségek körében az anyanyelvi kulturális örökség megtartásáért, fejlesztéséért, s tevékenységükkel hozzájárulnak a Kárpát-medence népeinek együttéléséhez. (Például: a kulturális közélet, a közművelődés, nemzetiségi média, nem hivatásos művészetek, nemzetiségi kultúra mecénása stb.)

A „Pro Cultura Minoritatum Hungariae” Díj odaítélése a 26/2016. (IX. 8.) miniszteri rendelet alapján történik. A miniszteri elismerés átadására a kulturális sokszínűség, párbeszéd és fejlődés világnapja alkalmából (május 21.) kerül sor, melynek rangját az EMMI által rendezett Nemzetiségi Gála ünnepi programja is biztosítja. A szakmai díjat az emberi erőforrások minisztere adományozza.

A díjak száma legfeljebb a hazánkban elismert nemzetiségek számának megfelelő – 13 db – lehet.

A 2018. évi díjazottakra vonatkozó adatokkal és részletes indoklással ellátott javaslatokat az adatlapon:

(http://www.kormany.hu/download/9/ba/51000/%E2%80%9

EPRO%20CULTURA%20MINORITATUM%20HUNGARIAE%

E2%80%9D%20D%C3%8DJ%20adatlap.docx#!DocumentBrowse)

2018. április 23-ig (a közzétételtől számított 30 napon belül) lehet eljuttatni egyidejűleg papír- és elektronikus formában az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárságának postai (1884 Budapest, Pf. 1.) és a titkarsag.nf@emmi.gov.hu e-mail címére.

(Forrás: www.civilhirugynokseg.hu)

“A civil szféra támogatása minden felelős vállalkozás feladata…”

április 3rd, 2018

A MagNet Banknál, értékalapú bankként elkötelezettek vagyunk a társadalmi szolidaritás és felelősségvállalás mellett, ügyfeleinkkel közösen törekszünk innovatív célok megvalósítására és pozitív hatásunk folyamatos növelésére.

E felelősséget a közép-európai régió egyetlen közösségi bankjaként még komolyabban vesszük és aktívan teszünk azért, hogy környezetünkkel konstruktív szimbiózisban élhessünk, gazdagíthassuk azt tevékenységeink, programjaink és együttműködéseink által.

Azt valljuk, hogy a civil szféra támogatása minden felelős vállalkozás feladata, ezért csatlakoztunk, mint főtámogató a NIOK Alapítvány és a Civil Iránytű Alapítvány által alapított Civil Díjhoz. Ennek keretében évente kiemeljük azon szervezeteket, akik munkájukkal kiemelkedően sokat tesznek egy egészségesebb és igazságosabb világ létrejöttéért.

A példamutató működés elismerése azért is fontos, mert hisszük, hogy a kitartóan közvetített üzenetek egyre több honfitársunkat sarkallják arra, hogy személyes hatásukat kifejtve fontos ügyek mellé álljanak.

Öröm számunkra, hogy a Civil Díj által évről évre visszacsatolhatunk a legkiemelkedőbb teljesítményt nyújtó és oly sokszor nehéz körülmények közt is helyt álló civilek munkájára.

(Forrás: www.nonprofit.hu)

PÁLYÁZAT

április 3rd, 2018

Az ÉFOÉSZ Elfogadásért Önérvényesítő Egyesület az Esélyegyenlőség Napja valamint Anyák Napja alkalmából pályázatokat hirdet. A rajz és irodalmi pályázatok címei: „AKADÁLYMENTES KÖRNYEZETEM”, „AZ ÉDESANYA” és „A CSALÁD”. A fenti témakörökben egy személy egy pályázatot nyújthat be.

A rajzpályázatokat egy darab A/4-es lapra kérjük elkészíteni: ceruzával, tussal, zsírkrétával, vízfestékkel, vagy olajfestékkel, bármilyen technikával. A beérkezett munkákat független zsűri véleményezi, azokból kiállítást rendezünk. Az alkotásokat egyesületünk címére kérjük beküldeni, vagy személyesen beadni.

Beadási/beküldési határidő: 2018. április 13. (péntek)

Cím: ÉFOÉSZ Elfogadásért Önérvényesítő Egyesület 2660 Balassagyarmat Bajcsy-Zsilinszky út 3.

Minden pályázónak jó munkát kíván az Egyesület Elnöksége!

Két szakmai támogató program

április 3rd, 2018

Társadalmi vállalkozás Keltető program 2018

A Badur Alapítvány programja társadalmi vállalkozás ötletek kidolgozását, tesztelését támogatja. Olyan non-profit szervezetek vagy informális csapatok jelentkezését várják, akik hátrányos helyzetű, szegénységben/mélyszegénységben élő közösségekkel dolgoznak. A program 4×1 napos workshopot és szakmai mentorálást nyújt, majd a program lezárása után az alapítvány a legígéretesebb ötletekhez további pénzügyi/szakmai segítséget ad. A kezdeményezés szakmai partnere a SIMPACT Nonprofit Kft.

A programra online lehet jelentkezni 2018. április 20-ig.

További információ a programról és a jelentkezés feltételeiről bővebben itt:

http://www.badurfoundation.org/project-details/hatchery-programme-2018

Coach4Good

A Coach4Good kezdeményezés célja támogatni a társadalmilag hasznos célokért dolgozó vezetőket azáltal, hogy magas színvonalú coaching szolgáltatást kínál számukra Pro bono. E cél érdekében egy olyan közösségi teret hoztak létre,  ahol az idejüket felajánló, tapasztalt coachok találkozhatnak társadalmilag hasznos célokért dolgozó vezetőkkel.

A Coach4Good olyan vezetők jelentkezését várja, akik valamilyen civil kezdeményezésnek, szervezetnek az élén állnak, iskolát, más oktatási vagy egészségügyi intézményt irányítanak, ill. ezek valamelyikében vezetői feladatokat látnak el ifjúsági csoportot, informális hálózatot szerveznek nem professzionális sportklubot vezetnek vagy edzőként dolgoznak a közszférában dolgoznak vezetőként

További információ és jelentkezés itt: www.coach4good.hu

Érdemes a serdülőket bevonni a civil tevékenységekbe

április 3rd, 2018

A civil tevékenységekben való serdülő- és fiatal felnőttkori részvétel hasznos a felnőttkori egészségi állapot, valamint a képzettség és az anyagi előrejutás szempontjából egyaránt, állapította meg egy tanulmány, ami a Child Development című szakfolyóiratban jelent meg. Egyetlen eltérés mutatkozott a mintázatban.

A Fordham University és a University of Massachusetts kutatói által végzett felmérés szerint számos szempont miatt megéri civil tevékenységekben venni részt (Impacts of Adolescent and Young Adult Civic Engagement on Health and Socioeconomic Status in Adulthood). Mint a kutatásvezető Parissa J. Ballard, a család- és közösségi orvoslás professzora elmondta, a civil tevékenység hozzájárul a közösség-építéshez, társadalmi igényeket elégít ki, segít a helyi politikák megjavításában, és biztosítja az egészséges demokráciát. Ráadásul, mint a kutatás eredménye bizonyítja, a civil tevékenység jót tesz a résztvevők egészségi állapotának is, bár egy eltérés mutatkozik a mintázat alól.

A szakemberek az amerikai Nemzeti Longitudinális Egészségfelmérés serdülőkkel foglalkozó reprezentatív adatait használták. A vizsgálatban 9471, mindenféle etnikai és társadalmi-gazdasági státuszú serdülő és fiatal felnőtt (18 és 26 éves kor közötti) vett részt, a kimenetek között szerepelt a társadalmi-gazdasági státusz (pl. tanulmányi előmenetel, személyes bevétel, a háztartás bevétele), valamint a fizikai és mentális egészséggel összefüggő információk is (pl. depressziós tünetek, egészségre kockázatos viselkedés, metabolikus markerek).

Mit teszünk a daganatos betegekért?

április 3rd, 2018

Felértékelődött a civil szervezetek szerepe, amelyek számos kezdeményezéssel, támogatók bevonásával tudnak segíteni a rákbetegséggel küzdőknek és családjaiknak – vallja a Daganatos Betegek Gyógyításáért és Rehabilitációjáért Alapítvány.

Az alapítvány két évtizede szolgálja a rákbetegek gyógyítását és rehabilitációját, a rákbetegséggel terhelt családok segítését, közvetlen szolgáltatások nyújtását a rákkal való megküzdés onkológiai osztályon kívüli támogatására, az onkológiai ismeretterjesztést, a szakmai továbbképzéseket és tudományos kutatásokat, a civil érdekképviseletet és érdekvédelmet.

A tevékenység vezérelvei:

 1. Rákbetegek civil szervezeti aktivitásának növelése: betegeket összefogó civil szervezetek szakmai és anyagi támogatása, a civil szervezeti polgári részvétel ösztönzése, érdek-képviseleti tevékenység támogatása.
 2. Rákbetegek esélyegyenlőségének és pszichoszociális rehabilitációjának elősegítése: rákbetegek tudatosságának, informáltságának növelése országos szinten, a hátrányos helyzetű térségekben is.
 3. Rákbetegek számára átfogó pszichoszociális rehabilitációs lehetőségek, onkológián kívüli ingyenes segítő szolgáltatások támogatása más civil szervezetekkel együttműködésben a rákkal való megküzdés segítésére.
 4. Rákbetegek társadalmi integrációjának elősegítése: szemléletformáló tevékenység, társadalmi célú és népegészségügyi kampányokban való részvétel az előítéletek csökkentése és a tudatosság növelése érdekében.
 5. Prevenció és népegészségügyi célok kezdeményező támogatása: tudományos-ismeretterjesztő médiakampányok generálása más társadalmi szervezetekkel összefogva a rákmegelőzés és a rák korszerű kezelésének érdekében.
 6. Szakmai és tudományos kezdeményezések szakmai és anyagi támogatása, az orvos-beteg viszony és kommunikáció fejlesztése.

Nógrád Megyei Civil Információs Centrum