Nógrád Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ

Pályázat Minősített Közművelődési Intézmény Címre és Közművelődési Minőség Díjra

március 30th, 2018

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázatot hirdet Minősített Közművelődési Intézmény Címre és Közművelődési Minőség Díjra. A pályázat célja a közművelődési tevékenységet végző intézmények minőségorientált működésre ösztönzése és a közművelődési minőségfejlesztés területén elért eredményeik elismerése.

A kulturális alapellátás kiterjesztése, a kulturális közszolgáltatások területi egyenlőtlenségeinek felszámolása érdekében a közművelődés meghatározza a intézmények működtetésének és a közszolgáltatások megszervezésének szakmai és személyi követelményrendszerét, így ösztönözve az értékközvetítést, valamint az emberek attitűd- és kompetenciafejlődésének szolgálatát. A közművelődés minőségbiztosítási rendszere megkívánja a szervezetektől a hatékony feladatellátás mellett azt is, hogy folyamatosan figyelemmel kísérjék a tevékenységekben részt vevők igényeit, mérjék az intézményhasználók elégedettségét.

E célokat szolgálják a most kiírt pályázatok is. A Minősített Közművelődési Intézmény Cím a kiemelkedő teljesítményt nyújtó közművelődési intézményeknek adományozható. Közművelődési Minőség Díjra pedig azok a szervezetek pályázhatnak, amelyek korábban már elnyerték a Minősített Közművelődési Intézmény címet.

A benyújtási határidő mindkét felhívás esetében 2018. szeptember 15-e.

A sikeresen pályázó intézmények a címeket és a díjat 2019-ben, a magyar kultúra napja alkalmából vehetik át.

A pályázat részletes feltételei a következő címen tekinthetők meg:

http://www.kormany.hu/hu/dok?source=2&type=206#!DocumentBrowse

(Forrás: www.kormany.hu)

Stratégiai keretmegállapodást kötött az agrártárca, a NAK és a Magosz

március 30th, 2018

Az agrárium további fejlődése és a közös agrárpolitika (KAP) forrásainak jövőbeni biztosítására stratégiai keretmegállapodást kötött csütörtökön, 2018.  március 29-én a Földművelésügyi Minisztérium (FM), a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Országos Szövetsége (Magosz).

A dokumentumot Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter, Győrffy Balázs, a NAK elnöke és Jakab István, a Magosz elnöke írta alá.

Fazekas Sándor elmondta, a közös agrárpolitikával kapcsolatban felgyorsult az EU jogalkotása, folyamatban van a közös pénzügyi keret előkészítése is. Elemi feladatunk, hogy a magyar gazdák érdekeit képviseljük az EU-ban és itthon, az, hogy ne vonják el más feladatokra a forrásokat, amelyekből eddig a gazdák részesültek – mondta a miniszter. Megjegyezte, hogy a bizottság a vidékfejlesztési források egy részét a migrációra kívánja felhasználni.

A magyar mezőgazdaság talpra állt, az élelmiszergazdaságban mintegy 70 ezer új munkahely jött létre, ennek alapját pedig a magyar agrárpolitika, a nemzeti, illetve a közös agrárpolitika támogatásai jelentik – mondta a tárcavezető. Hozzátette, ez a vásárlók érdeke is, akik jó minőségű élelmiszereket akarnak vásárolni, méltányos áron. Ezért is fontos, hogy a következő időszakban a megállapodásban résztvevők sikeresen képviseljék a magyar gazdák érdekeit, az általuk elért eredményekre támaszkodva – mondta.

MNE Egyesületi Plakett és Önkormányzatok a Közművelődésért díjak 2018

március 29th, 2018

 

A Magyar Népművelők Egyesülete felhívja tagjait és a közművelődési szakmában dolgozó kollégákat, hogy tegyenek javaslatot az Egyesület által adományozható kitüntetések adományozására.

Az MNE Egyesületi Plakett kitüntető díj annak az egyesületi tagnak adományozható, aki a Magyar Népművelők Egyesülete szervezeti életében és a kultúra ápolásában, fejlesztésében, a közösségi művelődés érdekében huzamosabb időn át, kiemelkedő tevékenységet folytatott.

Önkormányzatok a Közművelődésért díj annak a települési önkormányzatnak adományozható, amely hosszú időn keresztül példamutató tevékenységet folytat a helyi közművelődés és kultúra szervezése terén. Olyan finanszírozási és döntéshozatali gyakorlatot alakított ki, amely kiemelten támogatja a helyi kulturális értékek megőrzését, új értékek teremtését. Tevékenységében kiemelkedő szerepet játszik a helyi kulturális intézmények, közösségek működésének segítése.

A díjra három kategóriában lehet javaslatot tenni: községi, városi, megyei jogú városi vagy budapesti kerületi.

A javaslatok megtételének határideje: 2018. április 20. A kitöltött űrlapokat kérjük küldjék az kituntetes@mane.hu e-mail címre.

A kitüntetések odaítéléséről az MNE elnöksége dönt.

A díjakat a Népművelők XXXV. Országos Vándorgyűlésén, 2018. május 16-án, Hajdúszoboszlón adják át.

Felhívás – MNE Egyesületi Plakett és Önkormányzatok a Közművelődésért díjak 2018

(Forrás: www.kozossegimuvelodes.hu)

Megyei identitás erősítése

március 29th, 2018

A Felhívás célja a közösségfejlesztés, melynek kitüntetett szerepe van a társadalmi konfliktusok megoldásában, a településhez, térséghez való kötődés erősítésében, így a társadalmi kohézió és a társadalmi befogadás biztos alapja.

A közösségek, helyi partnerség, együttműködés, a civil szféra, valamint általában a közösségi, térségi identitás, a településhez, térséghez kötődés a legtöbb településen, térségben erősítésre szorul. Ezért fontos a társadalmi aktivitás és együttműködés növelése. A települési, térségi, megyei közösségek erősítésében kiemelt szerepet képesek betölteni a célzott közösségi programok, rendezvények. A társadalmi aktivitás növelésének elősegítése érdekében javasolt a civil szervezetek és önkéntesek bevonása, a fiatalok megszólítása, a közösségi, térségi identitást erősítő akciók megvalósítása.

Az intézkedés eredményeképp közösségi, térségi, megyei és települési identitást erősítő akciók, például: közösségi programok, szabadidős programok, kulturális és természeti örökség megismertetésére, megőrzésére irányuló helyi/térségi közösségi programok, hagyományalapú tudás erősítésére épülő programok valósulhatnak meg, melyek által fejlődik a közösség egymás iránti felelősségtudata.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 2,935 milliárd forint.

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet önállóan nyújthat be:

  1. Megyei önkormányzat (GFO 321)

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség. A konzorciumvezető kizárólag a támogatást igénylő megyei önkormányzat lehet.

Önállóan nem, konzorciumi partnerként nyújthatnak be támogatási kérelmet az alábbi szervezetek:

  1. Helyi
  1. Magyarország területén alapított és itt székhellyel rendelkező, jogi személyiségű civil szervezetek a 2011. évi CLXXV. törvény alapján (GFO 516, 517, 519, 521, 525, 526, 528, 529, 563, 565, 569)
  2. Egyházi jogi személy (GFO 55)
  3. Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet (GFO 591, 599)
  4. Közalapítvány (GFO 561, 562)
  5. Nonprofit gazdasági társaság, szervezet (GFO 572, 573, 575, 576, 599), amelyben az állam vagy önkormányzat – együttesen vagy külön, közvetve vagy közvetlenül – 100%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik.
  6. Vállalkozás (GFO 11), amelyben az állam vagy önkormányzat – együttesen vagy külön, közvetve vagy közvetlenül – 100%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik.

Hogyan kezelje a szervezet az adatokat?

március 29th, 2018

Több magyar és külföldi szervezet foglalta össze az új adatvédelmi rendelet információit és ad segítséget civil szervezeteknek ennek alkalmazásához, a nonprofit.hu -n ezeket gyűjtöttük össze.

hogyan kezelje

A Társaság a Szabadságjogokért írása.

Hogyan kezelje a szervezet a személyes és egyéb bizalmasan kezelendő adatokat?

A legtöbb civil szervezet kezel személyes adatokat. Ezeket érdemes két nagy csoportra elkülöníteni:

  • vannak a szervezettel, a munkatársakkal, munkaviszonnyal kapcsolatos adatok (ezek kezelése munkajogi kérdés, és itt nem foglalkozunk vele),
  • és azok, amelyek a szervezet működése során keletkeznek, a szervezet másoktól gyűjti be és tárolja őket.

A törvény értelmében minden olyan adat személyes adatnak minősül, amely kapcsolatba hozható az érintettel – különösen ilyen a neve, azonosítója, telefonszáma, emailcíme, lakcíme, és azok is, amelyekből következtetéseket lehet levonni az érintettre nézve.

Együttműködés arany háromszögben

március 28th, 2018

A minap nyílt meg a Dornyay Béla Múzeumban a Ceredi Nemzetközi Kortárs Művésztelep huszonharmadik, 2017 nyári kurzusán készült művekből a Szuperált terek című válogatás.

Mint a Nógrád Megyei Hírlap március 13-i és 14-i számában beszámoltunk róla, a szakmai megnyitóbeszédet Péter Szabina esztéta tartotta.

együttműködés

A kiállítás-megnyitón a művészek, vendégek sorában jelen volt a Magyarországi Alkotótelepek és Symposiumok Társasága képviseletében Paczona Márta festő- és textilművész és a Symposion Alapítvány a Magyarországi Művésztelepekért nevében Péter Ágnes szobrászművész, alapítványi elnök is. A társaság 1990-ben alakult és 1991-től működik folyamatosan. Alapító elnöke Cserny József volt. A 2009-ben elhunyt formatervezőről díjat is neveztek el. Az alapítványt a társaság hozta létre, szintén több mint negyedszázaddal ezelőtt. Mindkét szerveződés célja és mondhatni küldetése a művésztelepek közti párbeszéd, koordináció kialakítása, fejlesztése, a hagyományos és új formák működtetése, tanácskozások, akciók szervezése, publikációk megjelentetése. A Velencén élő Péter Ágnes tizenhárom évvel ezelőtt hozta létre a Velence-tavi Nemzetközi Symposiont, amely kreatív művészeti műhely keretében fiatal tehetségeket is oktat s kínál számukra is alkotólehetőséget. Paczona Márta, bár Kecskeméten és Budapesten lakik és a dolgozik, a Balatonhoz közeli Somogytúron, néhai Kunffy Lajos festőművész (1869–1962) falujában aktív résztvevője a művésztelepi tevékenységnek.

A két vendég – lapunk kérdéseire válaszolva – tisztelettel szólt az 1996 óta működő ceredi művésztelep munkájáról. Különösen nagyra értékelték az alkotók és a falu lakossága közti szoros kapcsolatot, Európa és a világ számos országából érkezett művészek szerepvállalását a helyi tradíciók tovább éltetésében. E törekvés az elmúlt évben egy kor-társ-táj-ház létrehozásában öltött testet. Elismeréssel említették a művészeti vezető, Fürjesi Csaba nevét, akit a társaság illetve az egyesület Cserny József Symposion-díjban részesített, s akivel a jövőben vezetőségi tagként is számolnak. Paczona Márta és Péter Ágnes elmondta, hogy terveik szerint szorosabbra kívánják fűzni az általuk képviselt művésztelep és a ceredi közti együttműködést, amelyet képletesen szólva, arany háromszögnek neveztek.

(Forrás: www.nool.hu)

Hétszáz kutya szépségét mérték össze a kiállításon

március 28th, 2018

CAC Nemzeti Kutyakiállítást rendeztek a napokban a nógrádi megyeszékhelyen, a salgótarjáni Tóstrand területén. Összesen 721 kutya mérte össze szépségét és eleganciáját a versenybírók és a szép számmal összegyűlt érdeklődők előtt.

hétszáz

Az Ebtenyésztők Nógrád Megyei Egyesülete immár nyolcadik alkalommal rendezte meg a versenyt, amelynek keretében – előzetes nevezési feltételek alapján 721 kutyát mutattak be, köztük javarészt fajtatiszta, de néhány keverék négylábút is. A legtöbb nevező hazai ebtenyésztő volt, azonban Csehországból, Szlovákiából, Lengyelországból és Ausztriából is érkeztek kutyák és gazdáik a megmérettetésre. A szervezők érdekes bemutatókkal készültek.

Jó kiállású, nagy értékű fajtatiszta kutyákból nem volt hiány, a jelenlévők láthattak többek között csehszlovák farkaskutyát, óriás uszkárt, tibeti masztiffot, japán akitát, pomerániai törpespiccet és staffordshire terriert is. Utóbbi fajta egyede nyerte el idén a legszebb kutya díját. Az ezüstérmet egy különleges ausztrál juhászkutya kapta meg, a dobogó harmadik fokára pedig egy német dog állhatott fel.

Folytatódik „ Az én történetem” videókampány

március 28th, 2018

A MACI által kezdeményezett videósorozat olyan emberek történetével ismertet meg bennünket, akiknek egy civilszervezet komoly segítséget adott, s ezzel jelentős változást idézett elő az életében. Most, a folytatáshoz újra történeteket és főszereplőket keresünk!

Sokatoknak lehet olyan munkatársa, aktivistája, ügyfele, akinek személyes története példa lehet mások számára is. Kérünk Benneteket, hogy ha ismertek ilyen emberi történeteket, akkor az érintettel együtt fogalmazzátok azt meg írásban az itt (http://sziamaci.hu/uploads/files/maci_az_en_tortenetem.docx?1871256) letölthető forma útmutatása szerint. Eddigi tapasztalataink szerint érdemes előnyben részesíteni azokat a potenciális szereplőket, akik szívesen és érthetően beszélnek a történetükről. Az érintett szervezet is említve lesz a videóban.

Kérjük, küldjétek el 2018. április 15-ig a brummm@sziamaci.hu e-mailcímre!

Két filmet fogunk a következő időszakban elkészíteni, melyhez várjuk a történeteket!

Az alábbi linkeken megtaláljátok az eddig elkészült filmeket!

https://www.facebook.com/sziamaci/videos/

http://sziamaci.hu/az-en-tortenetem/cikkek

(Forrás: www.civilhirugynokseg.hu)

Nógrád Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ