Nógrád Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ

Applikációs és szolgáltatásfejlesztés autistáknak

február 21st, 2018

Az autista személyek számára akadálymentes életet biztosító applikáció és szolgáltatásfejlesztés a Széchenyi 2020 program keretében, 450,78 millió forint európai uniós támogatás segítségével valósul meg.

applikáció

A projekt 2018. január 1. és 2020. december 31. közötti folyamata során egy olyan egyedülálló, innovatív digitális fejlesztésre kerül sor, mely az autista személyek integrációjában, s életminőségük javításában jelentős szerepet képviselhet a jövőben. A projektet az Autisták Országos Szövetsége az MTA-ELTE Autizmus Szakmódszertani Kutatócsoportjával közös konzorciumban valósítja meg.

A “DATA: Digitális autonómia-támogatás az autizmus spektrumon” címmel induló fejlesztés célja, hogy mobil applikációval, valamint hozzátartozó internet alapú szolgáltatással segítse az autista gyermekek és felnőttek mindennapi életvitelét. A fejlesztés legnagyobb előnye, hogy egységes rendszerben, de egyéni igényekre szabható támogatás hozható létre, ezáltal az autista személyek, családtagjaik, s az őket segítő szakemberek könnyedén s közösen állíthatják össze a felhasználó számára szükséges segítséget. A fejlesztés segíti az autista emberek szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférését is.

Az Autisták Országos Szövetsége tájékoztató rendezvényeket szervez, melyeken a résztvevők megismerhetik majd a projektet. A rendezvényekkel kapcsolatos információk elérhetők lesznek az Autisták Országos Szövetségének honlapján (http://aosz.hu/), valamint a projekt hamarosan induló honlapján (data.aosz.hu).

(Forrás: www.civilhirugynokseg.hu)

Nonprofit szervezetek adózásának alapvető szabályai

február 20th, 2018

Az egyesületek, alapítványok (civil szervezetek), köztestületek, közalapítványok (mind együtt: nonprofit szervezetek) alapítására, működésére vonatkozó legfontosabb szabályokat a Ptk. és az Ectv. határozza meg.

A törvényszéken történő nyilvántartásba vétellel, ezen nyilvántartásba vétel napjával válnak jogi személlyé. E szervezetek is az egyes adókötelezettségekről rendelkező adótörvények hatálya alá tartozó adózók, a számviteli törvény hatálya alá tartozó gazdálkodók.

A teljes tájékoztató a NAV oldalán (http://nav.gov.hu/nav/inf_fuz) található, de innen (https://www.nonprofit.hu/files/template/1518167259_13_Nonprofit_

szervezetek_adozasanak_alapveto_szabalyai_20180208.pdf)

is letölthető (2018-as füzet).

Tájékoztató az egyesületek, alapítványok adókötelezettségeiről:

(https://www.nonprofit.hu/uploads/Tajekoztato_egyesuletek.pdf) (2017.06.22.)

(Forrás: www.civilhirugynokseg.hu)

Európai Nyelvi Díj 2018

február 20th, 2018

Határidő: 2018. február 26.

A Tempus Közalapítvány pályázatot hirdet az idegen nyelvek oktatása terén működő intézmények számára az EURÓPAI NYELVI DÍJ 2018 elnyerésére.

Az Európai Nyelvi Díj az Európai Bizottság által indított kezdeményezés, amelynek célja, hogy hivatalos elismerésben részesítse az idegen nyelvek tanítása terén megvalósuló, példaértékűnek minősülő és innovatív programokat, folyamatokat az oktatás és képzés bármely szintjén.

Az Európai Nyelvi Díjat 1998-ban alapították az Európai Unió tagállamainak kezdeményezésére. Az azóta eltelt időben Európa-szerte több mint hétszáz intézmény vehette át a nyelvoktatásban elért kiemelkedő eredményeiért járó Díjat. Magyarországi pályázók először 2002-ben indulhattak a Díjért folyó versenyben.

A program hazai lebonyolításáért felelős Tempus Közalapítvány várja azon nyelvoktatásban érdekelt intézményi pályázók jelentkezését, amelyek az alábbi feltételeknek megfelelő, mintaértékű nyelvoktatási programnak adnak otthont:

A program…

…legyen átfogó

Építenie kell a célcsoportok lehetőségeire, szükségleteire és igényeire; ki kell terjednie a tanítási-tanulási folyamat minden szereplőjére, a tananyagra és a módszerekre egyaránt.

Pályázat első világháborús emlékművek rendbetételére

február 20th, 2018

Pályázatot hirdet a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetételére.

pályázat

A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány pályázatot hirdet az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetételére, renoválására, helyreállítására, valamint új emlékművek állítására. A KKETTKK-CP-02 kódszámmal meghirdetett pályázat keretében támogatott projektek a 2017. április 1. és 2018. május 31. közötti időszakban valósíthatók meg. Az elnyerhető támogatás összege meglévő emlékművek esetén legfeljebb 2,5 millió forint, új emlékművek esetén legfeljebb 5 millió forint.

A pályázatokat a rendelkezésre álló források keretéig folyamatosan várják.

Bővebb információ:

Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány; 1054 Budapest, Báthory utca 20.

I:http://www.elsovilaghaboru.com/centenariumiemlekbizottsag/

images/palyazatok/20140313_tarsadalom_es_tortenettudomanyi_

munkak_megjelentetesenek_tamogatasa/Palyazati_felhivas_

emlekmuvek_2017.pdf

Határidő: 2018. június 30.

(Forrás: www.civilhirugynokseg.hu)

Gyakorlati útmutató civil szervezeteknek

február 19th, 2018

A civil szervezetek – alattuk főként az alapítványokat és egyesületeket értem – az évzárás tekintetében is több ponton eltérő jogszabályi környezettel rendelkeznek a normál cégekhez képest. Külön nehézség esetükben, hogy több törvény és rendelet is érinti mind a számvitelüket, mind pedig az egyéb évzáráshoz kapcsolódó teendőiket. Éppen ezért néha egy két feladat esetükben egyszerűen elmarad, kimarad, így talán nem hiába való, ha összefoglaljuk ezeket a tételeket, jelen cikkben inkább számviteli oldalról megközelítve a kérdést.

A civil szervezetek esetében az első és legfontosabb, hogy a 479/2016 (XII.28.) Korm. rendelet a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési sajátosságairól az alfája és az omegája a számvitelüknek. Ugyanakkor elmondható, hogy minden olyan kérdésben, amelyet ez a rendelet, vagy a civil törvény másként nem szabályoz, a számviteli törvény általános szabályait kell irányadónak tekinteni.

A civil szervezetek egy része továbbra is vezethet egyszeres könyvvitelt, naplófőkönyvi formában. Ezzel a választási opcióval kizárólag azok a szervezetek élhetnek, akik nem rendelkeznek közhasznú státusszal, a közhasznú státusszal rendelkező civilek kizárólagosan kettős könyvvitelt vezethetnek. Az új kormányrendelet egyértelművé tette, hogy abban az évben, amelyben a civil szervezet a közhasznú jogállását megszerezte, már kötelezően kettős könyvvitelt kell vezetnie. Természetesen a nem közhasznú jogállású szervezet is választhatja a kettős könyvvitelt.

Milliós adomány a Robot Klubtól

február 19th, 2018

1 millió forinttal járul hozzá a Tűzoltó utcai Gyermekklinikán kezelt leukémiás és daganatos gyermekek gyógyulási feltételeinek javításához a ROBOT Club, az Őrzők Alapítvány közreműködésével. A támogatást az Alapítvány a kórház épületében található baba-mama szobák felújítására fordítja.

A ROBOT a Tűzoltó utcai Gyermekklinikán kezelt gyermekek támogatására kezdett adománygyűjtésbe tavaly év végén. Az akció során a klub a bevételeinek egy részét a Klinika betegei számára ajánlotta föl. A kezdeményezést négy, a ROBOT színpadán fellépő zenekar is segítette.

Az átadott 1 millió forintot a Tűzoltó utcai Gyermekklinika hivatalos alapítványa, az Őrzők Alapítvány a kórház épületében található baba-mama szobák felújítására fordítja. A szobákban azokat a szülőket helyezik el, akik nem tudnak éjszaka a gyermekük mellett lenni, a lehetőségnek köszönhetően viszont a hosszan tartó kezelések alatt is a kicsik közelében maradhatnak.

“A gyermekek aktív gyógykezelése másfél-két évet is igénybe vesz – mondta el dr. Garami Miklós, a Gyermekklinika igazgatóhelyettese. “Mára a daganatos és leukémiás gyerekek közül 10-ből 8-at meg tudunk gyógyítani és ennek sikeréhez most a ROBOT támogatása is hozzájárul” – tette hozzá.

“A ROBOT tervei között szerepel, hogy a vendégek bevonásával, minden évben segítünk valamilyen ügyet. Reméljük, hogy ezzel felhívhatjuk az emberék figyelmét az ehhez hasonló fontos kezdeményezésekre” – mondta Papp Szabolcs társtulajdonos, a Supernem zenekar énekese.

(Forrás: www.civilhirugynokseg.hu)

Esély 2018 – A legjobb esélyegyenlőségi programot keressük

február 19th, 2018

Határidő: 2018. február 28.

Pályázat a fogyatékos emberek értékeinek kiemelt hangsúlyozását népszerűsítő programok tárgyi eszközeinek beszerzésére.

esély 2018

A pályázat címe és kódja: Esély 2018, EP2018

Rövid leírás: pályázat a fogyatékos emberek értékeinek kiemelt hangsúlyozását népszerűsítő programok tárgyi eszközeinek beszerzésére.

Kiíró: Értéksziget Webáruház (FKI Nonprofit Kft.).

A támogatás időtartama, szerződéskötés: 2018. április 1. és december 31. között, a szerződéskötés időpontja: 2018. március 31.

Beadási határidő: 2018. február 28.

Pályázhatnak: olyan magyarországi bejegyzésű és hazánkban tevékenykedő fogyatékos embereket segítő, legalább 5 éve működő egyesületek, alapítványok, önálló jogi személyiségű egyházi szervezetek, akik rendelkeznek legalább 1 pozitívan zárult esélyegyenlőségi programmal, saját (nem ingyenes szerveren hostolt, pl. www.sajatdomain.hu), folyamatosan frissülő weboldallal, a teljes program megvalósítása összköltségének 20%-ával.

Javult a közgondolkodás a fogyatékossággal élő emberekről

február 16th, 2018

Javult a közgondolkodás a fogyatékossággal élő emberekről az elmúlt húsz évben – mondta az emberi erőforrások minisztere a fogyatékos személyek jogairól szóló törvény elfogadásának 20. évfordulója alkalmából tartott jubileumi konferencián.

Balog Zoltán a tanácskozást köszöntő beszédében azt mondta: az utóbbi 20 évben jó irányban változott, javult a közgondolkodás a fogyatékossággal élő emberekről, talán azt is lehet mondani, hogy paradigmaváltás történt. Ha nem is mindenki, de sokan messzebb kerültek attól, hogy betegként tekintsenek a fogyatékossággal élőkre, ők pedig az elszigetelt, láthatatlan környezetből kilépve láthatóvá váltak – közölte.

javult01

A miniszter hozzátette: tovább kell dolgozni azon, hogy a kerekesszékesek tánca vagy éppen egy siket európai parlamenti képviselő ne idegenkedést vagy csodálkozást váltson ki a többségi társadalom tagjaiból, hanem megszokott jelenség legyen. A Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében rendezett tanácskozáson Balog Zoltán hangsúlyozta: a fogyatékosokat jellemző nem mindennapi kitartás és munka ösztönözheti a társadalom többi tagját is. Tanulnunk kell a fogyatékossággal élőktől és ők is tanulhatnak tőlünk – mondta. Kiemelte: fontos, hogy a fogyatékossággal élők tehetségüket kibontakoztassák, ez a mi felelősségünk is, és fontos, hogy ezt ne kegyből, hanem magától értetődően segítsük.

Február 28-ig várják a pályázatokat az Élelmiszerlavina programban

február 16th, 2018

Elindult a Civil Iránytű Alapítvány és a Syngenta 2018-as Élelmiszerlavina programja. Az önkormányzatok, oktatási intézmények és civil szervezetek idén is több millió forint értékű zöldség vetőmagra pályázhatnak február 28-ig.

Az idén tízéves Élelmiszerlavina több mint egy adományozási program. A lényege, hogy a vezető agrárvállalat által felajánlott értékes zöldség vetőmagokat a Civil Iránytű Alapítvány munkatársai által koordinált és egész évben végigkísért pályázat keretében önkormányzatoknak, oktatási intézményeknek, civil szervezeteknek adják. A nyertes pályázók elvetik a vetőmagokat, majd a betakarításig gazdálkodnak földterületükön, végül a terményeket odaadják a környéken élő nehéz sorsú családoknak, időseknek, fogyatékkal élőknek, szociális intézményeknek.

A termőföldön végzett munkába bevonják a rászoruló embereket is, akik tapasztalatokat szereznek a mezőgazdasági művelésről, amelyet otthonukban, vagy akár egy mezőgazdaság vállalkozás alkalmazottjaként is folytatni tudnak. A társadalmi célú program így nemcsak segít, hanem összefogásra is ösztönöz, azaz, ahogy a mottója is kifejezi: „hal helyett hálót ad”, hangsúlyozta Vajda Beáta, a Syngenta marketingvezetője.

Kevesebb hulladék – több tudatosság ötletpályázat

február 15th, 2018

A Zöld Akció Egyesület a legjobb ötleteket keresi a háztartásban és a munkahelyen keletkező hulladékmennyiség csökkentésére, illetve a kreatív újrahasznosítás és újrahasználat megoldásaira. Pályázati felhívás családok és intézmények részére.

Pályázati határidő: 2018. február 28.

Mit várunk a pályázóktól?

A pályázati anyagban, ami lehet szöveges bemutatás, fotó- vagy video dokumentáció, kérjük minél részletesebben, de egyben lényegre törően bemutatni a hulladékcsökkentési, újrahasznosítási, újrahasználati megoldások módszerét és az így kiváltott hulladék típusát, mennyiségét.

Hova küldjék a pályázati anyagokat?

Ha postai, vagy személyes úton kívánnak pályázni, akkor a Zöld Akció Egyesület 3525 Miskolc, Kossuth u. 13. címen várjuk pályázataikat.

Elektronikus pályázati anyagaikat a demeter@zoldakcio.hu email címen, vagy akár a Zöld Akció Egyesület Facebook oldalára küldött üzenetben is eljuttathatják a részünkre.

Mivel díjazzuk a legjobb ötletekkel pályázókat?

A legjobb ötletekről kisfilmet készítünk, illetve a pályázók háztartásának, intézményének környezetbarát, energia- és anyagtakarékos működését szolgáló eszközökkel ismerjük el mindannyiunk érdekét szolgáló erőfeszítéseiket.

További információ:

Zöld Akció Egyesület

Demeter Zoltán, programfelelős

demeter@zoldakcio.hu
30/479-3767

(Forrás: www.civilhirugynokseg.hu)

Nógrád Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ