Nógrád Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ

Nonprofit szervezetek adózásának alapvető szabályai

február 20th, 2018

Az egyesületek, alapítványok (civil szervezetek), köztestületek, közalapítványok (mind együtt: nonprofit szervezetek) alapítására, működésére vonatkozó legfontosabb szabályokat a Ptk. és az Ectv. határozza meg.

A törvényszéken történő nyilvántartásba vétellel, ezen nyilvántartásba vétel napjával válnak jogi személlyé. E szervezetek is az egyes adókötelezettségekről rendelkező adótörvények hatálya alá tartozó adózók, a számviteli törvény hatálya alá tartozó gazdálkodók.

A teljes tájékoztató a NAV oldalán (http://nav.gov.hu/nav/inf_fuz) található, de innen (https://www.nonprofit.hu/files/template/1518167259_13_Nonprofit_

szervezetek_adozasanak_alapveto_szabalyai_20180208.pdf)

is letölthető (2018-as füzet).

Tájékoztató az egyesületek, alapítványok adókötelezettségeiről:

(https://www.nonprofit.hu/uploads/Tajekoztato_egyesuletek.pdf) (2017.06.22.)

(Forrás: www.civilhirugynokseg.hu)

Európai Nyelvi Díj 2018

február 20th, 2018

Határidő: 2018. február 26.

A Tempus Közalapítvány pályázatot hirdet az idegen nyelvek oktatása terén működő intézmények számára az EURÓPAI NYELVI DÍJ 2018 elnyerésére.

Az Európai Nyelvi Díj az Európai Bizottság által indított kezdeményezés, amelynek célja, hogy hivatalos elismerésben részesítse az idegen nyelvek tanítása terén megvalósuló, példaértékűnek minősülő és innovatív programokat, folyamatokat az oktatás és képzés bármely szintjén.

Az Európai Nyelvi Díjat 1998-ban alapították az Európai Unió tagállamainak kezdeményezésére. Az azóta eltelt időben Európa-szerte több mint hétszáz intézmény vehette át a nyelvoktatásban elért kiemelkedő eredményeiért járó Díjat. Magyarországi pályázók először 2002-ben indulhattak a Díjért folyó versenyben.

A program hazai lebonyolításáért felelős Tempus Közalapítvány várja azon nyelvoktatásban érdekelt intézményi pályázók jelentkezését, amelyek az alábbi feltételeknek megfelelő, mintaértékű nyelvoktatási programnak adnak otthont:

A program…

…legyen átfogó

Építenie kell a célcsoportok lehetőségeire, szükségleteire és igényeire; ki kell terjednie a tanítási-tanulási folyamat minden szereplőjére, a tananyagra és a módszerekre egyaránt.

Pályázat első világháborús emlékművek rendbetételére

február 20th, 2018

Pályázatot hirdet a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetételére.

pályázat

A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány pályázatot hirdet az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetételére, renoválására, helyreállítására, valamint új emlékművek állítására. A KKETTKK-CP-02 kódszámmal meghirdetett pályázat keretében támogatott projektek a 2017. április 1. és 2018. május 31. közötti időszakban valósíthatók meg. Az elnyerhető támogatás összege meglévő emlékművek esetén legfeljebb 2,5 millió forint, új emlékművek esetén legfeljebb 5 millió forint.

A pályázatokat a rendelkezésre álló források keretéig folyamatosan várják.

Bővebb információ:

Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány; 1054 Budapest, Báthory utca 20.

I:http://www.elsovilaghaboru.com/centenariumiemlekbizottsag/

images/palyazatok/20140313_tarsadalom_es_tortenettudomanyi_

munkak_megjelentetesenek_tamogatasa/Palyazati_felhivas_

emlekmuvek_2017.pdf

Határidő: 2018. június 30.

(Forrás: www.civilhirugynokseg.hu)

Nógrád Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ