Nógrád Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ

Családi nap az összetartás jegyében

szeptember 12th, 2017

Szüretköszöntő családi napot rendezett a Somlyó-Forgách lakóközösségi egyesület és a Vásártér – Rokkant telep Lokálpatrióta Egyesület a napokban Salgótarjánban, a Munkásotthon téren.

Salgótarján. A családias hangulatban zajló rendezvény, amelyet ingyenesen vehettek igénybe az érdeklődők a Szivárvány tagóvoda műsorával vette kezdetét. A kicsik Sótér Lászlóné és Szlobodnyik Pálné vezényletével népviseletbe öltözve énekes, táncos produkcióval örvendeztették meg a közönséget.

Az állatbarátok egy kutyaszépségversenyen tekinthették meg a környék legszebb ebeit. Kis- és nagyméretű házőrzők egyaránt képviseltették magukat. Mint az a helyszínen kiderült, a résztvevő négylábúak a Simon-kutyaiskola növendékei voltak. Habár a lámpalázasabbak időnként némi ösztönzésre szorultak jutalomfalat formájában, a kedvencek és gazdáik sikerrel vonták magukra a megjelentek figyelmét. A nézők az attrakció végén a négylábú szereplők megsimogatására is lehetőséget kaptak.

családi nap01

A négylábú szereplők élvezték a simogatást

Fotó: Tóth Ilona

Konferencia a nyelv és a hátrányos helyzetű társadalmi rétegek viszonyáról

szeptember 12th, 2017

2017. szeptember 12-én a Magyar Nyelvstratégiai Intézet (MANYSI) a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal együttműködésben konferenciát rendezett Nyelvünkben otthon? – Esélyt mindenkinek! címmel.

A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárában tartott tudományos tanácskozáson köszöntőt mondott Langerné Victor Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkára, Kozma Imre atya, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat elnöke, a rendezvény fővédnöke, valamint Tóth Attila, a MANYSI igazgatója.

Tóth Attila igazgató köszöntőjében elmondta, hogy a kormányzati magyar nyelvstratégia szakmai kidolgozásával megbízott MANYSI azért szervezte meg e nyelvi és társadalmi hátrányról szóló interdiszciplináris megközelítésű konferenciát, mert sokakkal egyetértésben az az álláspontja, hogy csak így, a humán tudományok összefogásával adhatunk valós képet a társadalom különböző problémáiról és találhatunk rá a megoldásokra. A rendezvény célja azoknak az okoknak a feltárása, amelyek a hátrányos helyzethez, s ennek következményeként a nyelvi hátrányhoz vezetnek. A MANYSI vezetője felszólalásában kifejezte azon meggyőződését, hogy a tudományos tanácskozás mind a szociálpolitika, mind pedig a nyelvészet és nyelvstratégia terén hasznosítható eredményekkel zárul, melyeket az Intézet tanulmánykötet formájában is közzé kíván tenni.

Ezt követően a konferencia előadói több szempontból mutatták be a hátrányos helyzetű rétegek, társadalmi csoportok szociális helyzetét, nyelvhasználatuk sajátosságait, valamint az anyanyelv és a társadalmi felemelkedés, sikeresség kapcsolatrendszerének legfontosabb kérdéseit. A tanácskozáson sor került a szociális és nyelvi kérdésekkel foglalkozó szakemberek közötti tudományos vitára is.

(Forrás: www.kormany.hu)

Új űrlapok a civil nyilvántartási eljárásokban

szeptember 12th, 2017

2017. szeptember 1-jével módosultak az „Egyesületek nyilvántartásba vétele iránti kérelem PK-101”, az „Egyesületek változásbejegyzése iránti kérelem PK-101V”, az „Alapítvány nyilvántartásba vétele iránti kérelem PK-102” és az „Alapítvány változásbejegyzése iránti kérelem PK-102V” elnevezésű űrlapok.

Az Országos Bírósági Hivatal a civil szervezetek és a sportegyesületek egyszerűsített nyilvántartásba vételi és egyszerűsített változásbejegyzési eljárásaiban alkalmazandó mintaokiratokról szóló 4/2017. (IV. 3.) IM rendelet alapján elkészítette az egyesületek, sportegyesületek és alapítványok egyszerűsített nyilvántartásba vételi és változásbejegyzési eljárásaiban alkalmazandó új mintaokiratokat. Ezáltal 2017. szeptember 1-jével módosultak az „Egyesületek nyilvántartásba vétele iránti kérelem PK-101”, az „Egyesületek változásbejegyzése iránti kérelem PK-101V”, az „Alapítvány nyilvántartásba vétele iránti kérelem PK-102” és az „Alapítvány változásbejegyzése iránti kérelem PK-102V” elnevezésű űrlapok.

Emellett a sportegyesületek nyilvántartásba vétele iránti kérelem tekintetében is új nyomtatvány került kialakításra. A jövőben tehát a sportegyesületek nyilvántartásba vételét nem az „Egyesületek nyilvántartásba vétele iránti kérelem PK-101” űrlapon, hanem a „Sportegyesületek nyilvántartásba vétele iránti kérelem PK-101SE” űrlapon lehet kérni. A sportegyesületek változásbejegyzése iránti kérelmet változatlanul az „Egyesületek változásbejegyzése iránti kérelem PK-101V” űrlapon, a sportegyesület törlése iránti kérelmet változatlanul az „Egyesület törlése iránti kérelem PK-101T” elnevezésű űrlapon lehet benyújtani.

Az új űrlapok és kitöltési útmutatók 2017. szeptember 1-jétől érhetőek el a következő linken: http://birosag.hu/allampolgaroknak/civil-szervezetek/civil-nyomtatvanyok

(Forrás: www.civilhirugynokseg.hu)

Nógrád Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ