Nógrád Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ

A Földművelésügyi Minisztérium pályázati kiírása – ebrendészeti telepet működtető civil szervezetek és települési önkormányzatok számára

július 25th, 2017

Határidő: 2017. 07.31.

Földművelésügyi Minisztérium, mint támogató (a továbbiakban: FM) a civil szervezetek és a települési önkormányzatok állatvédelem területén végzett hasznos tevékenységét elismerve, a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. számú melléklet XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezetének 20/03/35/00 szám alatti jogcímcsoportban lévő “Állatvédelem támogatása” előirányzat terhére, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.) alapján, továbbá összhangban az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvénnyel, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénnyel, az alábbiakban nyilvános pályázati felhívást tesz közzé engedélyezett, illetve nyilvántartásba vett ebrendészeti telepeket működtető civil szervezetek és települési önkormányzatok részére.

A pályázati felhívás a lentebb felsorolt jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök alapján készült, amelyek a pályázati eljárás, valamint a támogatott tevékenység megvalósítása és a támogatás eredményeként létrejövő eredmény fenntartása során kötelezően betartandók:

– az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény;

– az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény;

– Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (Kvtv.);

– az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Civil tv.);

– Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény;

– az Áht.;

– az Ávr.;

– az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM rendelet;

– a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 24/2015. (V. 26.) FM rendelet;

– a minisztérium fejezeti kezelésű előirányzataiból pályázati úton vagy egyedi döntés alapján pénzeszköz- vagy előirányzat-átadással biztosított támogatások kapcsán elszámolható költségekről, a támogatások felhasználása ellenőrzésének és a beszámolók összeállításának szabályairól szóló 1/2016. (I. 22.) FM utasítás;

– a XII. Földművelésügyi Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó és központi kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos gazdálkodásról szóló 16/2015. (IX. 30.) FM utasítás;

– a Földművelésügyi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2017. (IV. 28.) FM utasítás.

A Földművelésügyi Minisztérium pályázati kiírása – állatmenhelyet működtető civil szervezetek számára

július 25th, 2017

Határidő: 2017. 07.31.

A Földművelésügyi Minisztérium, mint támogató (a továbbiakban: FM) a civil szervezetek hasznos tevékenységét elismerve, a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. számú melléklet XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezetének 20/03/35/00 szám alatti jogcímcsoportban lévő “Állatvédelem támogatása” előirányzat terhére, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.) alapján, továbbá összhangban az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvénnyel, az alábbiakban nyilvános pályázati felhívást tesz közzé nyilvántartásba vett állatmenhelyeket működtető civil szervezetek részére.

A pályázati felhívás a lentebb felsorolt jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök alapján készült, amelyek a pályázati eljárás, valamint a támogatott tevékenység megvalósítása és a támogatás eredményeként létrejövő eredmény fenntartása során kötelezően betartandók:

– az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény;

– az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény;

– Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (Kvtv.);

– az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Civil tv.);

– az Áht.;

– az Ávr.;

– az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM rendelet;

– az állatkert és az állatotthon létesítésének, működésének és fenntartásának részletes szabályairól szóló 3/2001. (II. 23.) KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelet;

– a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 24/2015. (V. 26.) FM rendelet;

– a minisztérium fejezeti kezelésű előirányzataiból pályázati úton vagy egyedi döntés alapján pénzeszköz- vagy előirányzat-átadással biztosított támogatások kapcsán elszámolható költségekről, a támogatások felhasználása ellenőrzésének és a beszámolók összeállításának szabályairól szóló 1/2016. (I.22.) FM utasítás;

– a XII. Földművelésügyi Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó és központi kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos gazdálkodásról szóló 16/2015. (IX. 30.) FM utasítás;

– a Földművelésügyi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2017. (IV.28.) FM utasítás.

Fotópályázat indul az Otthontalanság bemutatására

július 25th, 2017

fotópályázat

Az otthon sokszínűségének, illetve hiányának bemutatására indított fotópályázatot a Habitat for Humanity Magyarország és a Phoo kortárs fotográfiai magazin. Az őszig tartó pályázati időszak alatt a szervezők olyan alkotásokat várnak, amelyek tematizálják a magyar lakhatási helyzetet, illetve a fotográfia eszközével jelenítenek meg történeteket, élethelyzeteket.

A Habitat for Humanity lakhatási szegénységgel foglalkozó, nemzetközi civil szervezet fotópályázatot indít az otthon sokszínűségének, illetve hiányának bemutatására. A beérkezett alkotásokból a szervezet az októberi Lakhatási Világnapra rendez fotókiállítást, amely a beérkezett alkotások legjobbjaiból válogatva a hazai lakhatási helyzetet mutatja be.

Nógrád Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ