Nógrád Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ

Pályázat állatmenhelyet működtető szervezetek számára

július 4th, 2017

A Földművelésügyi Minisztérium, mint támogató a civil szervezetek hasznos tevékenységét elismerve, nyilvános pályázati felhívást tesz közzé nyilvántartásba vett állatmenhelyeket működtető civil szervezetek részére.

A Földművelésügyi Minisztérium, mint támogató (a továbbiakban: FM) a civil szervezetek hasznos tevékenységét elismerve, a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. számú melléklet XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezetének 20/03/35/00 szám alatti jogcímcsoportban lévő „Állatvédelem támogatása” előirányzat terhére, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.) alapján, továbbá összhangban az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvénnyel, az alábbiakban nyilvános pályázati felhívást tesz közzé nyilvántartásba vett állatmenhelyeket működtető civil szervezetek részére.

Pályázat zenei produkciók és hanglemezek támogatására

július 4th, 2017

Az NKA Halmos Béla Program Ideiglenes Kollégiuma pályázatot hirdet az Arany János emlékév keretében zenei produkciók és hanglemezek támogatására.

Pályázatot hirdet a Nemzeti Kulturális Alap Halmos Béla Program Ideiglenes Kollégiuma a 2017. június 1. és december 1. közötti időszakra az Arany János emlékév keretében megvalósítandó projektek támogatására.

Pályázni a következő altémákban lehet:

  • olyan, legalább 40 perces zenei produkció megvalósítása, amelyben a 200 éve született Arany János műveinek és/vagy népdalgyűjteményének felhasználásával készült népzenei alapú feldolgozások, vers-megzenésítések, koreográfiazenék szerepelnek;

 olyan hanglemez megjelentetése, amelyen a 200 éve született Arany János műveinek és/vagy népdalgyűjteményének felhasználásával készült népzenei összeállítások, feldolgozások vagy vers megzenésítések szerepelnek.

A támogatásra szánt keretösszeg 10 millió forint.

Pályázati határidő: 2017. július 30.

Bővebb információ:

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő;

http://www.nka.hu/palyaztatas/aktualis_palyazati_felhivasok/hb_id_170730

T: (06 1) 327-4309, (06 1) 327-4444

(Forrás: www.civilhirugynokseg.hu)

Nógrád Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ