Nógrád Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium pályázati felhívása a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek 2017. évi támogatására

május 24th, 2017

A pályázat célja a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatása annak érdekében, hogy a rendelkezésükre álló eszközökkel széles társadalmi alapokra helyezzék a fogyasztóvédelmet, alakítsák ki és erősítsék a tudatos fogyasztói magatartást.

A pályázat kódja: FV-I-17

A pályázati felhívás és az útmutató a lap jobbszélén, a kapcsolódó anyagoknál érhető el!

A pályázattal kapcsolatos további információk a http://www.nfsi.hu/fv-i-17 oldalon olvashatóak.

(Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Kommunikációs Főosztály)

(Forrás: www.kormany.hu)

Tesco támogatás közösségépítő ötletek megvalósításához

május 24th, 2017

A Tesco ismét meghirdette „Ön választ, mi segítünk” pályázati programját, hogy helyi közösségi kezdeményezéseket támogasson. A felhívásra ezúttal nemcsak civil szervezetek nevezhetnek; az áruházlánc olyan közösségi csoportok, társaságok jelentkezését is várja, akiknek kreatív, közösségépítő ötleteik megvalósításához lenne szükségük anyagi támogatásra.

A pályázók 2017. június 30-ig jelentkezhetnek, a nyertesek pedig ezúttal is egyenként 400 000 Ft-ot kaphatnak programjuk megvalósításához.

A Tesco 2016-ban indította el az „Ön választ, mi segítünk” programot azzal a céllal, hogy olyan közösségi programokat támogasson, amelyek ott fejtik ki jótékony hatásukat, ahol az áruházlánc vásárlói és munkatársai élnek. A pályázatok értékelését végző szakértők egybehangzó véleménye, hogy a közösségek egyre többet kívánnak tenni saját fejlődésükért, és számtalan értékes és fontos helyi kezdeményezés érdemelne támogatást. Az áruházlánc ezért úgy döntött, hogy 2017-ben másodszor is meghirdeti helyi közösségeket támogató pályázati programját.

Pályázat bűnmegelőzési projektek megvalósítására

május 24th, 2017

A Belügyminisztérium Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács Titkársága a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiában megjelölt célok megvalósítását szolgáló projektek kidolgozására nyílt bűnmegelőzési pályázatot hirdet.

A pályázatok célja, hogy a bűnmegelőzésben elért eredményeket az állami és civil szervezetek partneri együttműködéseket kialakítva, azokat felhasználva terjesszék, bevezessék a gyakorlatba.

Az idei évre szóló bűnmegelőzési pályázati kiírás keretében is a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia (a továbbiakban: NBS) négy fő prioritásával összhangban álló projektekre lehet pályázatot benyújtani.

 1. Az 1. komponens esetében: Településbiztonság (NBS 8.1. pontja alapján)
 2. A 2. komponens esetében: Gyermek- és ifjúságvédelem (NBS 8.2. pontja alapján)
 3. A 3. komponens esetében: A bűncselekmények áldozatainak segítése, az áldozattá válás megelőzése (NBS 8.3. pontja alapján)
 4. 4. komponens esetében: Bűnismétlés megelőzése (NBS 8.4. pontja alapján)

A pályázatok beadási határideje 2017. május 31. (szerda) 12:00 óra

(Forrás: www.nonprofit.hu)

Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

május 24th, 2017

Határidő: 2017. május 31.

A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” című (TOP-6.6.2-16 kódszámú) felhívás.

A felhívás célja, a Szociális törvényben és Gyermekvédelmi törvényben nevesített szolgáltatások elérhetővé tétele a szolgáltatáshiányos településeken élők számára új szolgáltatások infrastruktúrájának megteremtésével, új férőhelyek kialakításával és már működő ellátások infrastrukturális fejlesztésével.  A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése, feltétele annak, hogy elsősorban a társadalmi leszakadással veszélyeztetett csoportok helyzetének javítására irányuló programok végrehajtásához biztosított legyen a megfelelő intézményi háttér, másrészről a foglalkoztatottsági szint növeléséhez csökkenthetők legyenek a családi terhek, és az életminőséget javító új szolgáltatások induljanak.

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be, az intézmények fenntartói vagy az ingatlanok tulajdonosai:

 • Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 311; 312);
 • Helyi önkormányzatok és társulásaik (GFO 321; 327);
 • Helyi és országos nemzetiségi önkormányzatok és társulásai (GFO 351; GFO 353; GFO 371; GFO 373);
 • Önkormányzat többségi tulajdonában lévő vállalkozások (GFO 11[1]);
 • Egyházi jogi személy (továbbiakban: egyház) (GFO 55);
 • Magyarország területén alapított és itt székhellyel rendelkező, jogi személyiségű civil szervezetek a 2011. évi CLXXV. törvény alapján (GFO 529, 563, 565, 569);
 • Nonprofit gazdasági társaság, szervezet (GFO 572; 573; 575; 576,GFO 599).

Nógrád Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ