Nógrád Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ

Pályázat a foglalkoztatás és az életminőség javításáért

május 19th, 2017

A Széchenyi 2020 keretében megjelent „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” című (TOP-1.4.1-16 kódszámú) felhívás.

A gyermekjóléti alapellátásokhoz (bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde), valamint az óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítását és a szolgáltatások minőségének fejlesztését szolgáló felhívás fő célja a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatása, a családok segítése, különösen a leghátrányosabb helyzetű térségekben lévő gyermekek minél korábbi életkorban történő megsegítése.

A felhívás a 3 éves kor alatti gyermekek napközbeni elhelyezését és a 3-6 éves gyerekek óvodai elhelyezését támogatja. A felhívás lehetőséget biztosít arra is, hogy az intézményes fejlesztéseken túlmenően (bölcsőde, mini bölcsőde, óvoda-bölcsőde, mint többcélú intézmény) támogatja a rugalmasabb és egyszerűbb működési feltételekkel létrehozható bölcsődei ellátási formákat, így a családi bölcsődét is, annak érdekében, hogy a helyi igényeken alapuló leghatékonyabb megoldást lehessen kialakítani az adott térségben, illetve a településen.

Az állam több mint 4 milliárd forintot biztosít a nemzeti parkok működésére

május 19th, 2017

A kormány több mint 4 milliárd forint normatív támogatást biztosít az országban található 10 nemzeti park működéséhez, így csökkenhet a bizonytalanabb európai uniós forrásoktól való függőség – mondta dr. Rácz András, a Földművelésügyi Minisztérium környezetügyért felelős helyettes államtitkára a 27. Zöld Civil Országos Találkozó megnyitóján pénteken, Budapesten.

A helyettes államtitkár hozzátette: a saját bevételek előteremtésénél a problémát leginkább az jelentette, hogy az állami természetvédelmi érdekeket nem mindig lehet a bevételszerző képességnek alárendelni. Dr. Rácz András felidézte, hogy sok más természetvédelmi kérdés mellett a nagy civil szervezetek ezt a problémát is napirenden tartották éveken keresztül. A kormány éppen ezért, a helyzet javítása érdekében döntött a normatív támogatás megemeléséről.

az állam több01

Fotó: Pelsőczy Csaba/FM

Fenntartható turizmusfejlesztés

május 19th, 2017

A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” című (TOP-1.2.1-16 kódszámú) felhívás. A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 20,409 milliárd forint.

Jelen felhívás keretében a helyi önkormányzatok (GFO 321), önkormányzati hivatal (költségvetési szerv) (GFO 325, a helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok (GFO 11, 57), egyházi jogi személyek (GFO 55), valamint civil szervezetek (GFO 517, 521, 529, GFO 563, 565, 569) nyújthatnak be támogatási kérelmet önállóan vagy konzorciumi formában.

A Felhívás célja elsősorban a kisléptékű, helyi, térségi jelentőségű turisztikai vonzerőt képező kulturális, épített, természeti örökség turisztikai hasznosítására irányuló fejlesztések támogatása, amely keretében lehetőség nyílik kulturális és örökségi helyszíneken lévő attrakciók, rendezvények és tematikus útvonalak, természeti értékek bemutatását célzó helyszínek, kisvasutak, kerékpáros turisztikai útvonalak, természetes fürdőhelyek, valamint vízi és horgászturisztikai helyszínek fejlesztésére.

A támogatási kérelmek benyújtása 2017. május 31-től 2017. szeptember 29-ig folyamatosan lehetséges.

Kapcsolódó pályázatok

TOP-1.2.1-16 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés:

(Forrás: www.civilhirugynokseg.hu)

Nógrád Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ