Nógrád Megyei Civil Információs Centrum

A helyi identitás és a kohézió erősítése

április 19th, 2017

A Széchenyi 2020 keretében megjelent „A helyi identitás és kohézió erősítése” című (TOP-6.9.2-16 kódszámú) felhívás.

A Felhívás célja a helyi közösségek fejlesztése a települések, településrészek közösségi kezdeményező- és cselekvőképességének fejlesztésével, a közösségi szerepvállalás erősödésével. Ennek megvalósítása érdekében a Felhívás keretében közösségi települési, illetve településrészi helyi identitást erősítő közösségfejlesztési folyamatok, továbbá – a TOP ERFA beruházásaihoz, illetve egyéb infrastrukturális beavatkozások előkészítéséhez kapcsolódóan – közösségi részvételre épülő tervezési gyakorlatok alkalmazása, szabadidős, bűnmegelőzési, közbiztonsági és közlekedésbiztonsági programok valósíthatóak meg.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 6,794 milliárd forint.

Jelen Felhívás keretében lehetséges támogatást igénylői kör:

 1. Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321, 322, 328)
 2. A megyei jogú város önkormányzatának többségi tulajdonában lévő jogi személyiségű vállalkozás (GFO 113, 114, 116, 117, 121, 123, 128, 129)
 3. A megyei jogú város önkormányzatának többségi tulajdonában lévő nonprofit gazdasági társaság (GFO 572, 573, 575, 576)
 4. Helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 37)
 5. Magyarország területén alapított és itt székhellyel rendelkező, jogi személyiségű civil szervezetek a 2011. évi CLXXV. törvény alapján (GFO 516, 517, 519, 521, 525, 526, 528, 529, 563, 565, 569)
 6. Egyházi jogi személy (GFO 55)
 7. Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet (GFO 591, 599)
 8. Közalapítvány (GFO 561, 562)

Természetvédelem, fejlesztés, pályázat

április 19th, 2017

természetvédelem, fejleszés

A Széchenyi 2020 keretében megjelent az „Élőhelyek és fajok természetvédelmi helyzetének javítása, a természetvédelmi bemutatás infrastruktúrájának fejlesztése” című (VEKOP-4.2.1-17 kódszámú) felhívás.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1,11 milliárd forint.

Jelen felhívásra önállóan nemzeti park igazgatóságok (GFO 312), konzorciumi partnerként védett természeti területek természetvédelmi kezelésében érintett központi költségvetési szervek, 100%-ban állami tulajdonú gazdasági társaságok, civil szervezetek és önkormányzatok nyújthatnak be támogatási kérelmet.

A felhívás célja, hogy a Közép-Magyarország régióban a természetvédelmi és élővilág védelmi fejlesztések révén hozzájáruljon az egészséges, fenntartható környezet biztosításához, továbbá a környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdításához. A Felhívás lehetőséget teremt azon projektek támogatására, amelyek a védett, illetve közösségi jelentőségű fajok, valamint a közösségi jelentőségű élőhely-típusok természetvédelmi helyzetének javításához szükséges ökológiai feltételek megteremtését, javítását célozzák.

A támogatási kérelmek benyújtása 2017. május 15-től 2017. augusztus 31-ig folyamatosan lehetséges.

Kapcsolódó pályázatok

VEKOP-4.2.1-17 Élőhelyek és fajok természetvédelmi helyzetének javítása, a természetvédelmi bemutatás infrastruktúrájának fejlesztése

(Forrás: www.civilhirugynokseg.hu)

Hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci integrációját segítik

április 19th, 2017

A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Hátrányos helyzetű személyek munkaerő-piaci integrációjának segítése helyi eszközökkel” című (EFOP-1.1.7-17 kódszámú) felhívás.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 6.000.000.000 forint.

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

 • Egyéb szövetség (GFO 517)
 • Egyéb egyesület (GFO 529)
 • Egyéb alapítvány (GFO 569)

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.

Konzorciumi partnerként bevonhatók az alábbi szervezetek:

 • GFO 121 Szociális szövetkezetek
 • GFO 525 Vallási tevékenységet végző szervezet
 • GFO 551 Bevett egyház
 • GFO 552 Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy
 • GFO 555 Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy
 • GFO 559 Egyházi szervezet technikai kód
 • GFO 561 Közalapítvány
 • GFO 562 Közalapítvány önálló intézménye
 • GFO 563 Egyéb alapítvány önálló intézménye
 • GFO 572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
 • GFO 573 Nonprofit részvénytársaság
 • GFO 575 Nonprofit közkereseti társaság
 • GFO 576 Nonprofit betéti társaság
 • GFO 591 Egyesülés
 • GFO 599 Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet

27. Zöld szervezetek országos találkozója

április 19th, 2017

A három napos rendezvény 2017-ben 27. alkalommal kerül megrendezésre, most először budapesti helyszínen, szervezetfüggetlen, szakmában dolgozó fiatalok szervezésében. A programon átlagosan 80-100 zöld civil szervezet küldöttje képviselteti magát és már több mint 50.000 látogatót fogadott.

27. zöld szervezetek

A program célja: Az ország minden régiójából érkező szervezetek találkozása, együttműködés megalapozása. A Magyarországi Zöld Civil Mozgalom szakmai állásfoglalásainak véglegesítése és elfogadása. 113 delegálti pozíció megválasztása. Diskurzus aktuális környezetvédelmi, természetvédelmi kérdésekről. Lakosság bevonása, környezetvédelmi témák társadalmi integrációjának növelése. A zöld szektorban tanuló fiatalok és/vagy pályakezdők segítése kapcsolati tőke növelésének lehetőségével. Lehetőségteremtés a szervezetek számára a bemutatkozásra, futó projektek ismertetésére.

Időpont: 2017, május 18 – 21.

Helyszín: Csillebérci Szabadidőközpont Budapest, Csillebérc

További részletek a zöld OT honlapján: http://zoldcivil.hu/

(Forrás: www.civilhirugynokseg.hu)

Nógrád Megyei Civil Információs Centrum