Nógrád Megyei Civil Információs Centrum

A 2017. évben módosult egyesületi és alapítványi státusz-jogszabályokkal megjelent a CIVIL KÖZLÖNY 2017/1. száma!

április 4th, 2017

2017. januárban jelentősen módosult a Polgári Törvénykönyv egyesületi fejezete; március 1. napjától pedig a Civil Törvény és a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról szóló törvény. Az Alapítványok és Egyesületek Jogi Értesítője (CIVIL KÖZLÖNY) most megjelent 2017. évi 1. száma már a módosításaikkal egységes szerkezetben tartalmazza ezeknek a törvényeknek a civil szervezetekre alkalmazandó fejezeteit, megkönnyítve ezzel a civil szervezetek eligazodását a gyakran változó jogi környezetben.

A CIVIL KÖZLÖNY egy évben háromszor, elektronikus formátumban (.pdf) megjelenő civil nonprofit jogi periodika. Szerkeszti dr. Bíró Endre, civil nonprofit jogi ügyekben jártas ügyvéd. Kiadja a Jogismeret Alapítvány, közhasznú szervezet.

A 2017. évfolyam mostani, márciusi száma a civil státusz-jogszabályokkal foglalkozik (Ptk-kivonat, Civil Törvény, közhasznúság, végelszámolás, bírósági nyilvántartás, ügyészségi törvényességi ellenőrzés).

Zöld Forrás 2017. – Pályázati Felhívás

április 4th, 2017

A Földművelésügyi Minisztérium, mint Támogató a Nemzeti Környezetvédelmi Program céljainak megvalósítása érdekében pályázati felhívást tesz közzé a környezet- és természetvédelmi céllal létrejött, a nemzeti környezet- és természetvédelmi célok elérésében közvetlenül feladatot vállaló civil szervezetek számára.

zöld forrás

A pályázati támogatás célja

A környezet- és természetvédő civil szervezetek támogatása, aktív részvételének biztosítása az NKP meghatározott célkitűzéseihez illeszkedő, illetve bizonyos állami feladatok átvállalásából adódó szakmai programjaik eredményes és hatékony megvalósításában.

A támogatás igénybevételével megvalósítható célok és a támogatható tevékenységek

A Zöld Forrásból a támogatás igénybevételére jogosultak az alábbi, NKP-ban megfogalmazott célkitűzésekhez illeszkedő, illetve az átvállalható állami feladatok hatékony és eredményes teljesítéséhez kapnak segítséget:

  1. az életminőség és az emberi egészség környezeti feltételeinek javítása;
  2. védett természeti értékek és erőforrások védelme, fenntartható használata;
  3. az erőforrás-takarékosság és a -hatékonyság javítása, gazdaság zöldítése.

Adj egy ötöst!

április 4th, 2017

A SalvaVita Alapítvány „Adj egy ötöst!” címmel pályázatot hirdet magyarországi felsőtagozatos és középiskolai osztályok számára.

adj egy ötöst

A pályázat célja, hogy a felnövekvő generáció személyes élményeken keresztül ismerkedjen meg a fogyatékossággal élő emberekkel. Olyan pályázatokat várunk, ahol a jó élmény életre szólóan megváltoztathatja a diákok hozzáállását, lerombolhatja előítéleteiket, melyek helyére az empátia és az odafigyelés léphet.

A programot támogató Szerencsejáték Zrt.is kiemelten fontosnak tartja, hogy a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatása mellett a fogyatékosságügy támogatójaként is szerepet vállaljon. Hisz abban, hogy a program segítségével sokkal több fiatal válik befogadó felnőtté és fogadja el természetesnek a sokszínű társadalmat.

Pályázni lehet bármilyen programmal, amin a diákok fogyatékossággal élőkkel közösen vesznek részt. Lehet ez „alternatív” osztályfőnöki óra, vagy közös kirándulás stb., ahol a diákok és a fogyatékossággal élő társaik egyaránt jól érzik magukat és ezt szívesen megosztják másokkal is. A programok megvalósulását dokumentálni kell (fotó-sorozat, videofelvétel, szöveges dokumentum stb.), ami a honlapon kész pályaműként kerül feltöltésre. A programokat minden helyszínen a szervezők által biztosított szakértők segítik.

A beküldött pályaművek közül a szakmai zsűri által kiválasztott, legkiemelkedőbb 10 pályázat egyenként 400.000 Ft nyereményben részesül, melynek átadására 2017 év végén ünnepélyes keretek között kerül sor.

A pályázatok leadási határideje: 2017. április 18.

További információ és pályázat: http://www.adjegyotost.hu/

(Forrás: www.civilhirugynokseg.hu)

Vallástörténet

április 4th, 2017

A Sréter Ferenc Népfőiskolai Egyesület 2017. április 5.-ére tervezett programján a Reformáció 500. évfordulója alkalmából tartanak előadást az egyesület tagjai. A program szerdán, 14 órakor kezdődik a salgótarjáni József Attila Művelődési és Konferencia Központ Belső klubjában. Az érdeklődőket most is várják!

Nógrád Megyei Civil Információs Centrum