Nógrád Megyei Civil Információs Centrum

Több forrás jut a gázkazánok és gázkonvektorok cseréjére az Otthon Melege Programban

március 28th, 2017

A fűtéskorszerűsítésre irányuló alprogram meghirdetését követően beérkezett lakossági és szakmai visszajelzések alapján a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium úgy döntött, hogy a korszerűtlen fűtési berendezések cseréjének elősegítése érdekében, az országban megtalálható közel 3 millió gázkonvektor cseréjéhez magasabb, várhatóan 60%-os támogatási intenzitást biztosít.

A fejlesztési tárca a gázkonvektorok cseréjét a várhatóan 2017 májusában megjelenő új pályázati alprogram keretében, 1,5 milliárd forint összegű többletforrás biztosítása mellett kívánja támogatni, ezért a 2017. március 9-én meghirdetett alprogramban feltüntetett támogatható tevékenységek köre módosul.

2017. június 6-án 8 órától gázkazánok beépítésére lehet elektronikus úton, a pályázati portálon keresztül támogatási kérelmeket benyújtani, míg a gázkonvektorok cseréjéhez várhatóan 2017 júliusától lesz lehetőség vissza nem térítendő támogatást igényelni ügyfélkapus regisztrációval rendelkező magánszemélyeknek, a rendelkezésre álló források kimerüléséig.

Kitüntették az egyesületi elnököt

március 28th, 2017

Szécsényben 1973-ban tizenkét fővel alakult meg a Petőfi Horgász Egyesület. Elnökük Oláh Pál volt, a tagság 40 évvel ezelőtt 1977-ben új elnököt választott Vidu Pál személyében, aki azóta is betölti ezt a tisztséget.

Nagy felelősséggel, lelkiismeretesen, sokszor családi programok lemondásával, hozzáértéssel szervezi, vezeti, irányítja az egyesület életét. Napjainkban a város egyik legnagyobb civil szervezete, taglétszámuk több mint háromszáz. Az egyesületnek a szécsényi horgászokon kívül nagyon sok más településről, de számos megyénkről túlról, a fővárosból is vannak tagjaik. Megalakulásuk óta a vagyonuk jelentősen növekedett. 1973-ban 4980 forintjuk volt, ma a vagyonmérlegük közel 40 millió forint.

kitüntették01

Amikor megszűnnek a földrajzi határok

március 28th, 2017

Önkéntes alapon segítik online korrepetálással és személyre szabott digitális tananyagokkal hátrányos helyzetű kortársaikat 12-18 éves diákok a most induló E-tanoda projektben. A 21. Századi Pedagógiáért Alapítvány, a Telenor Magyarország és a Microsoft Magyarország programjának pilotjában egy baranyai kistelepülés diákjai és budapesti gimnazisták tanulnak együtt.

A digitális technológia és a mobilkommunikáció segítségével köti össze az E-tanoda program a 12-18 éves, iskolai tanulmányaikhoz segítségre szoruló hátrányos helyzetű fiatalokat azokkal a kortársaikkal, akik jól teljesítenek egyes tantárgyakból, és szabadidejükben szívesen megosztják tudásukat másokkal. Az E-tanoda januárban indult, fél évig tartó kísérleti programjához a budapesti ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és a Városmajori Gimnázium összesen 24 diákja csatlakozott önkéntes „korrepetáló tanárként”, akik a 400 fős ormánsági település, Gilvánfa 14 középiskolás diákjának mentorálását vállalták.

Módosultak a civil szervezetekre vonatkozó rendelkezések

március 28th, 2017

Az egyszerűsítés érdekében 2017. január 1-ével módosultak a Ptk. egyesületekre vonatkozó szabályai. Az egyesület nyilvántartásba vételénél az alapszabály kötelező tartalmi elemei szűkítésre kerültek akként, hogy 2017. január 1. napjától elegendő az alapszabályban rögzíteni a jogi személyek általános részében rögzített feltételeket, nevezetesen: a jogi személy nevét, székhelyét, célját, vagy fő tevékenységét, a jogi személyt létesítő személyt vagy személyek nevét, lakóhelyét vagy székhelyét és az első vezető tisztségviselőket, azonban egyesület létrejöttéhez a módosítás értelmében nem kell a továbbiakban vagyoni hozzájárulást teljesíteni.

A módosítással beépítésre kerültek a közgyűlés összehívásának és napirendjének, valamint a napirend kiegészítésének részletszabályai, a közgyűlési meghívó, jelenléti ív, jegyzőkönyv kötelező tartalmi elemei és jelentős részben leszűkült a közgyűlés kötelező hatásköreire vonatkozó eddigi rendelkezés is. 2017. január 1-jét követően a szervezeteknek az első létesítő okirat módosításával együtt keletkezik csak kötelezettsége a létesítő okiratok felülvizsgálatára és a Ptk. új rendelkezéseihez igazítására. Az új jogszabály tehát a módosítási kötelezettség tekintetében külön véghatáridőt – az eddigi szabályozással ellentétben – nem fogalmaz meg (Ptké). Fontos azonban, hogy azon szervezeteknek, amelyek a korábbi szabályok szerint már a 2014. március 15. napjától hatályos Ptk. alapján működnek (tehát már módosították létesítő okirataikat a törvény rendelkezéseinek megfelelően), nem kell a most 2017. január 1. napjától hatályos Ptk. szabályai okán újra módosítaniuk létesítő okiratukat. Ezen szervezetek esetében is irányadó azonban az a fenti szabály, mely szerint a jövőben az első létesítő okirat módosításkor kötelesek azt felülvizsgálni és szükség szerint módosítani a 2017. január 1. napjától hatályos Ptk. új szabályainak megfelelően.

Nógrád Megyei Civil Információs Centrum