Nógrád Megyei Civil Információs Centrum

Térségünk tisztaságáért tevékenykednek

március 3rd, 2017

A Kistérségek Hátrányos Helyzetűekért Egyesülete 2007-ben jött létre azzal a céllal, hogy az Európai Unió állampolgárainak, valamint Magyarország lakosainak támogatásával az általános társadalmi-gazdasági fejlődéshez hozzájáruljon, a hátránnyal élő polgárok életvitelét, s társadalmi beilleszkedését, illetve rehabilitációját segítse nem profit programok megvalósításával. Együttműködési köröket szerveznek, helyi fejlődést szolgáló projekteket igyekeznek megvalósítani, s e tervek sikere érdekében szorosan összefognak az önkormányzatokkal, polgármesteri hivatalokkal, kistérségi társulásokkal, megyei szervezetekkel. Lapunkkal Balázs Győző, az egyesület elnöke osztott meg információkat a társulásról, s annak megyénket érintő programjairól is.

A kezdetben még irodával sem rendelkező egyesület ma már huszonnyolc településből álló, két kistérséget felölelő társulássá vált, amelynek jelenlegi székhelye megyeszékhelyünkön, a Táncsics Mihály úton található. A későbbiekben, az egyesület számára kijelölt iroda – amely a mai napig szolgálatukra áll Salgótarjánban – Tolnai Sándor képviselőnek köszönhető, aki készségesen felajánlotta mindennemű segítségét az egyesület számára – már a megalakulás pillanatában.

Ezt követően jogosan merülhet fel a kérdés: mivel is foglalkozik az egyesület itt, szűkebb hazánk térségében? Balázs Győző ezzel kapcsolatban még beszélgetésünk elején kifejtette: céljuk a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok életminőségének javítása, esélyegyenlőségek megteremtése, nonprofit projektek megtervezése és végrehajtása, valamint oktatási tevékenységek, képzések, előadások, bemutatók, rendezvények, és foglalkoztatási programok megvalósítása. Az egyesület – Karancsaljától Cereden át egészen Ipolytarnócig – folytat különböző tevékenységeket, amelyekkel szebbé és jobbá tehetik megyeszerte környezetünket.

Elismerések a polgári védelem világnapján

március 3rd, 2017

A hagyományoknak megfelelően idén is megemlékezett a nemzetközi polgári védelmi napról a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. A koszorúzással egybekötött ünnepi állománygyűlésen a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója által átadott megyei vonatkozású elismeréseket is kihirdették.

A Himnusz hangjait követően Koncsekné Németh Tímea tűzoltó alezredes, a humán szolgálat vezetője ismertette a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságon megrendezett ünnepségen elismerésben részesítettek neveit.

elismerések

Juhászné Kincses Helén és Seidel Levente Márton Budapesten

vehetett át elismerést – Fotó: BM OKF

Múzeumbarátok számvetése

március 3rd, 2017

A Magyar Mezőgazdasági Múzeum Baráti Körének Szécsény Helyi Csoportja, február utolsó napján tartotta az évet értékelő közgyűlését. A megjelenteket, közöttük Limbacher Gábort a múzeum igazgatóját,Galcsik Zsolt az egyesület elnöke köszöntötte. A tagság megemlékezett az egy év során elhunyt tagjairól, Horváth Béláról, Jamrik Istvánról, valamint a múzeum volt két dolgozójáról, Veres Györgyről és Sós Virágról.

Czele Ferencné, a kör titkára áttekintést adott a 42 tagú csoport elmúlt évi munkájáról. Tizenkét saját rendezvényük volt és 13 alkalommal csatlakoztak a múzeum és a város eseményeihez. Az önálló rendezvények között megemlítette Faluhelyi László, Kovács Krisztián, Galcsik Zsolt színes, érdekes előadását. A tagság klubfoglalkozás keretében meghallgatta fráter Csongor plébános atya vetítéssel egybekötött előadását, a templom és a kolostor felújításának a terveiről. Ott voltak a Szécsényi vastaps című könyv bemutatóján, nőnapoztak, kiránduláson vettek részt Gyöngyösön, jártak a kolostorban, a múzeumban, megtekintették az egyházmegyei gyűjteményt. A tagság látogatást tettek a megyei levéltárban is, megemlékeztek a 200 éve Szécsényben született dr. Haynald Lajos kalocsai érsekről, a város nagy mecénásáról, koszorút helyeztek el a Haynald-emléktáblánál.

Tisztelt Olvasó!

március 3rd, 2017

Mint arról korábban már hírt adtunk, Somoskőújfalu községben is létrehoztuk a települési Értéktár Bizottságot. A Földművelésügyi Minisztérium és a Hungarikum Bizottság „a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására” nyílt pályázati felhívást tett közzé 2016-ban.

Egyesületünk a „Generációról generációra, – értékmegőrzés Somoskőújfaluban” című pályázaton támogatást nyert (HUNG-2016), melynek keretében a Somoson lakó középiskolai pedagógusokkal és a faluban élő, 14–18 éves diákokkal építettünk ki munkakapcsolatot annak érdekében, hogy az Értéktár Bizottság értékgyűjtő, azt népszerűsítő munkáját elősegítsük, s mindezen munkáról településünk lakossága és a környéken élők is folyamatosan tájékozódhassanak. Természetesen örömmel vennénk, ha a projekt végrehajtásába további érdeklődők is bekapcsolódnának!

tisztelt olvasó

Életmentő ismereteket sajátítottak el

március 3rd, 2017

Emberi kötelességünk, hogy baleset esetén segítséget nyújtsunk a bajba jutottnak. A legtöbb esetben a pánikba esés miatt, illetve a megfelelő ismeretek hiányában képtelenek vagyunk erre, pedig határozott intézkedéssel, megfelelő segítségnyújtással sokszor életeket lehet menteni. A Szécsényi Amatőr Futók Társasága (SZAFT) és a helyi művelődési központ által pár napja, a kultúrotthon kamaratermében megrendezett elméleti és gyakorlati elsősegélynyújtási bemutató egyik célja éppen az volt, hogy a résztvevők ne csak passzív szemlélődők, hanem aktív segítők legyenek, ha baj történik a jelenlétükben.

Szécsény. Czele János, a SZAFT vezetőségi tagja, a rendezvény ötletgazdája úgy vélekedett: fontos, hogy a futók is tisztában legyenek az elsősegélynyújtás alapjaival, s baj esetén segítséget tudjanak nyújtani. A foglalkozást az Országos Mentőszolgálat Nógrád Megyei Mentőszolgálatának két mentős szakápolója, Pifka Máté és Hegedűs Máté tartották.

Módosultak a civil szervezetek anyagi, működési és eljárásjogi szabályai

március 3rd, 2017

Az egyszerűsítés érdekében 2017. január 1-jével módosultak a Ptk. egyesületekre vonatkozó rendelkezései, valamint 2017. március 1-jével a Cnytv.-ben és az Ectv.-ben meghatározott működési szabályok.

Módosultak a civil és egyéb cégnek nem minősülő szervezetek működésére és nyilvántartására vonatkozó jogszabályok.

Az egyszerűsítés érdekében 2017. január 1-jével módosultak a Ptk. egyesületekre vonatkozó rendelkezései, valamint 2017. március 1-jével  Cnytv.-ben és az Ectv.-ben meghatározott működési szabályok.

A módosulások következtében hatályba lépett új rendelkezésekről készített összefoglaló anyag itt tekinthető meg:

http://birosag.hu/sites/default/files/allomanyok/birosagi_hirek/civil_hir.pdf

(Forrás: www.birosag.hu)

Nógrád Megyei Civil Információs Centrum