Nógrád Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ

Tisztelet és hála

február 27th, 2017

Ezek, a cikkünk címében említett szavak fejezik ki a legjobban, mivel tartozunk az időseknek, elődeinknek, szüleinknek! Tisztelet és hála: nem valamiféle elvárásról, kötelességről van szó, hanem belülről, lelkünk mélyéből fakadó érzésről. Fontos feladatunk a múltat kutatni, fejet hajtani az elődeink előtt – mondta Hanczikné Adorján Györgyi, a Benczúrfalváért Egyesület Elnöke az elmúlt hét végén, szombaton (2017. február 25-26.) délután a II. világháború után szovjet hadifokságba elhurcolt foglyok emlékére állított tábla avatásán.

Szécsény-Benczúrfalva. A közösségi házban megtartott ünnepségen sokan ott voltak a benczúrfalvaiak közül, többen hazalátogattak az egykori hadifoglyok leszármazottjainak képviseletében, megtisztelte jelenlétével az ünnepséget Stayer László, Szécsény polgármestere, dr. Bagó József, a város jegyzője, Lipthay Antal báró, Szécsény díszpolgára és felesége, dr. Lipthay Erzsébet, valamint Gajzinger László, a szécsényi katolikus egyházközség világi elnöke.

GE a fenntartható szervezetekért 2017

február 27th, 2017

A General Electric (GE) az Önkéntes Központ Alapítvány (ÖKA) közreműködésűével pályázatot hirdet magyarországi civil szervezetek számára pro bono támogatás felhasználására.

A GE másodjára hirdeti meg a „GE a Fenntartható Szervezetekért” pályázati programját, amelynek célja a hazai civil szervezetek fenntartható és hatékony működésének elősegítése, a vállalat szakemberinek szaktudása révén. A pro bono program célja, hogy a kiválasztott szervezetek GE szakemberek magas hozzáadott értéket képviselő tudása révén, jelentős elmozdulást érhessenek el projektjeik fejlesztése terén.

GE a fenntartható

A program fő célja, hogy az önálló fenntartható működés elérésében segítse a pályázati úton kiválasztott szervezeteket és esetleges szervezeti nehézségeikre megfelelő megoldásokat biztosítson. A GE számára komoly érték a közösségekben aktívan, sikeresen jelenlevő közérdekű szervezetek fenntarthatóságának erősítése.

Egyszerűbb lesz a fővárosi civilek élete

február 27th, 2017

A civil szervezetek működésére és nyilvántartására vonatkozó törvények március 1-jén hatályba lépő módosításai a civilekkel kapcsolatos eljárások gyorsítását és egyszerűsítését célozzák – közölte Madarasi Anna, a Fővárosi Törvényszék szóvivője az MTI-vel.

A rendelkezés szerint sportegyesületek is kérhetik egyszerűsített elektronikus eljárásban, mintaokirat használatával a bejegyzésüket. Ha a bíróság az egyszerűsített eljárásban a kérelem benyújtásától számított 15 napos határidőn és az azt követő 30 napon belül sem tesz semmilyen intézkedést, akkor a 45 nap leteltét követő munkanapon automatikusan, a törvény erejénél fogva megtörténik a civil szervezet nyilvántartásba vétele a kérelemben szereplő adatokkal.

Egyszerűsítés

Az eljárások gyorsítását szolgálja az az előírás is, amely szerint az általános, nem mintaokirattal, hanem egyedi létesítő okirattal alakuló szervezet bejegyzésére irányuló eljárásban csak egyszer írhat elő hiánypótlást a bíróság, és ekkor a kérelem valamennyi hiányosságát meg kell jelölnie. A nyilvántartásba vételi, a változásbejegyzési kérelemnek helyt adó, valamint a közhasznú nyilvántartásba vételt elrendelő végzés ellen pedig megszűnik a fellebbezési jog, így a határozat már a közléssel jogerőssé válik.

Lehet-e ma egészségesen táplálkozni?

február 27th, 2017

2017. február 28-án, 14 órától esettanulmányt tart Dr. Bozó Zsuzsanna a Belszervi Betegek Salgótarjáni Egyesületének soron következő foglalkozásán. A program ezúttal nem hétfőn, hanem kedden lesz a szokásos helyszínen, Salgótarján, Rákóczi út 13., I. emeletének Tanácstermében. Mindenkit szeretettel várnak!

Nógrád Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ