Nógrád Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ

Rekord számú kulturális közfoglalkoztatottak jelentették be igényüket a partnerszervezetek

november 19th, 2015

Lezárult a IV. Kulturális Közfoglalkoztatási Program előzetes partneri regisztrációja. A beérkezett adatok szerint az ország 2098 településének 4548 szervezete összesen 13.076 főt tudna közösségi munkásként, illetve koordinátorként foglalkoztatni a 2016. március 1-jén induló, egy éven át tartó programban.

A Kulturális Közfoglalkoztatási Program első, mintaprogramként támogatott kezdeményezése 2013 novemberétől 2014. április 30-ig tartott, a II. ütem 2014. szeptember 1.–2015. február 28. között valósult meg. A jelenleg zajló, harmadik ütem 2015. március 1- jén indult, és 2016. február 29-ig tart. Az utóbbi kettőt már országos közfoglalkoztatási programként támogatta a Belügyminisztérium.

A másokért végzett munka napja

november 17th, 2015

A szociális munka napja a másokért végzett munka napja. Az élet szentsége, az élet védelme, a rászorultakról való gondoskodás a keresztény Európa gyökere. Erre is emlékeztet minket az a nap, amikor köszönetet mondunk azoknak a munkatársaknak, akik életüket mások segítésének szentelik – mondta Fülöp Attila, az EMMI nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára Pécsett a Baranya Megyei Kormányhivatal Dísztermében a Szociális Munka Napja alkalmából megrendezett ünnepségen. A rászorulókkal való közösségvállalás fontossága a kezdetektől fogva jelen van társadalmunkban.

Aláírták az esélyteremtő programtervet

november 14th, 2015

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. november 7. napján nyújtotta be a Széchenyi 2020 program keretében a „Területi együttműködést segítő programok kialakítása a Salgótarjáni járásban, a Helyi Esélyegyenlőségi Programok célkitűzéseinek megvalósítása érdekében” című pályázatát. A sikeres elbírálás után az önkormányzat bruttó 32.272.376 Ft vissza nem térítendő támogatást kapott. 

Csaknem 2500 szervezet regisztrált eddig a negyedik kulturális közfoglalkoztatási programra

november 12th, 2015

Már 2478 szervezet jelezte részvételi szándékát a 2016 márciusában kezdődő, negyedik kulturális közfoglalkozási programban; a regisztráció vasárnap zárul – közölte a program hétfői budapesti sajtótájékoztatóján Hoppál Péter államtitkár. Eddig a magyarországi települések mintegy feléből, 1404 faluból és városból jelentkeztek állami, önkormányzati, egyházi és civil szervezetek, összesen 5543 fős foglalkoztatási igénnyel – tette hozzá. Mint emlékeztetett, a 2013-ban kezdődött, első kulturális közfoglalkozási programban 4000- en tudtak részt venni; a másodikban 4500, a 2015 márciusa óta zajló harmadikban pedig 6100 fő dolgozik. Eddig a résztvevők 22 százaléka kapott állásajánlatot, így a teljes közfoglalkoztatási programon belül ez az a keret, amely a legmagasabb kilépési mutatókkal bír a szabad munkaerőpiacra – hívta fel a figyelmet. 

Pályázat a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, megismerésének, megőrzésének és gondozásának támogatására

november 11th, 2015

A pályázat célja a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény szerinti települési, tájegységi, megyei, külhoni nemzeti értékek gyűjtése, rendszerezése és megismertetése, a külhoni értékgyűjtő mozgalom megszervezése és népszerűsítése, külhoni települési, tájegységi értéktárak létrehozása magyarországi és külhoni önkormányzatok, civil szervezetek együttműködése által, valamint hagyományos népi mesterségek továbbörökítését célzó programok megvalósítása.

Civil szervezetek létesítő okiratának új Ptk. szerinti módosítása

november 10th, 2015

A Polgári Törvénykönyv hatályba léptetéséről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény ( Ptké.) 11.§ (3) bekezdése alapján a civil szervezetek 2016. március 15. napját követően, csak az új Ptk. rendelkezéseinek megfelelő létesítő okirat alapján és az új Ptk. rendelkezéseinek megfelelően működhetnek. A civil szervezetek számára előírt létesítő okirat kötelező módosítás végső törvényi határideje 2016. március 15., tehát legkésőbb 2016. március 14. napjáig kell ezzel összefüggésben változás-bejegyzési kérelmet előterjeszteni a bíróságon. A létesítő okiratok módosításához nyújtanak segítséget az Országos Bírósági Hivatal által közzétett, elérhető okiratsablonok. Kérjük, hogy a civil és a cégnek nem minősülő egyéb szervezetek – amennyiben ez szükséges – a végső határidőt, tehát 2016. március 15-ét megelőzően nyújtsák be változás-bejegyzési kérelmüket. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy egyesület esetében nem kell módosítani az alapszabályt abból az okból, hogy az tartalmazza az egyesület alapító tagjainak nevét, és azok lakóhelyét vagy székhelyét. Továbbá az egyesület és az alapítvány a létesítő okiratát a Ptk.-val összefüggésben nem köteles módosítani, ha az csak abból az okból volna szükséges, hogy abban olyan hivatkozások, utalások és elnevezések szerepelnek, amelyek a Ptk. és a létesítő okirat tartalmát érintő más törvény rendelkezéseinek már nem felelnek meg.

(Forrás: www.birosag.hu)

Norvég Civil Támogatási Alap akciópályázatok 2014-15

november 5th, 2015

Pályázat magyarországi civil szervezetek számára az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap keretében akciópályázatok benyújtására és támogatására. Az EGT/ Norvég Civil Támogatási Alap (NCTA) átfogó célja, hogy „segítse a magyarországi civil társadalom fejlődését, valamint erősítse részvételüket a társadalmi igazságosság, a demokrácia és a fenntartható fejlődés alakításában”.

Nógrád Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ