Nógrád Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ

Nemzetközi ifjúság-segítő találkozó Pásztón

január 17th, 2015

9 ország 33 ifjúsági vezetőjét, szakemberét, önkéntes és főállású ifjúság-segítőjét látják vendégül ezen a héten Pásztó, a Pásztói Életesély Alapítvány sikeres pályázatának részeként. A találkozó célja, hogy a résztvevők megosszák egymással a nem-formális és informális nevelés terén szerzett tapasztalataikat, megvitassák az ifjúsági munkanélküliség problémáját és megosszák egymással azokat a bevált cselekvési programokat, amelyek segítségével hozzájárulnak a fiatalok elhelyezkedési esélyeit növelő kompetenciák fejlesztéséhez. A projekt célja továbbá, hogy elősegítsék az európai együttműködést az ifjúsági területeken, ráirányítsák a közvélemény figyelmét a fiatalok szükségleteire, tudatosítsák a politikai döntéshozókkal a fiatalokkal való párbeszéd, törődés fontosságát és tájékoztassák a fiatalokat azokról a lehetőségekről, amelyeket a nem-formális tanulás biztosít számukra. A szeminárium keretén belül Pásztó, Szurdokpüspöki és Hollókő önkormányzati vezetőivel is találkoznak majd a résztvevők, hogy személyes kapcsolatok kialakításával is erősítsék az együttműködési szándékot.

(Forrás: www.radiofocus.hu)

Hagyományos népviselet Szécsényfelfaluban

január 12th, 2015

Sikeres programot valósítottak meg a településen.

A “Hagyományos népviselet Szécsényfelfaluban” című projekt megvalósításával a Felfalui Vadrózsa Nyugdíjas Klub célja az volt, hogy Szécsényfelfalu múltját felkutassa, nagy hangsúlyt fektetve a hagyományos népviselet megtalálására, hogy azt reprodukálni tudja és azt a tagjaiból alakult Asszonykórus a fellépéseik alkalmával viselhesse. A Felfalui Vadrózsa Nyugdíjas Klub Szécsényfelfalu településen alakult. Elsősorban a település hagyományainak megőrzése a céljuk, de sokáig nem sikerült felkutatniuk a településen egykor hagyományosnak számító népviseletet. A kutatáshoz a fiatalok segítségét kérték. A közös munka során eltöltött idő alatt mindkét generáció sokat tanult a településről és annak múltjáról. Az elsődleges cél az volt, hogy a Szécsényfelfalura jellemző népviselet felkutassák, és azt reprodukálják. A kutatások alatt sikerült rátalálni a településen hagyományosnak számító főkötőre és női viseletre, ami a településre jellemző. Az előzetes terveknek megfelelően az asszonykórus tagjai számára elkészültek a főkötők.

(Forrás: www.infonograd.hu)

2015. január 1-től változtak a civil szervezetek beszámolóinak letétbe helyezésére vonatkozó szabályok

január 2nd, 2015

A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szól 2011. évi CLXXXI. törvény alapján 2015. január 1. napjától az elektronikus eljárásra kötelezett  civil szervezet az éves beszámolóját és közhasznúságú mellékletét 2015. január 1. napjától kizárólag elektronikusan (az úgynevezett Ügyfélkapun keresztül) ÁNYK űrlapon küldheti meg az OBH-ba.

Nógrád Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ